องค์กรไทยเสี่ยงภัยไซเบอร์คุกคาม คาดปี 2560 เศรษฐกิจเสียหาย 2.86 แสนล้านบาท แนะหลัก 5 ข้อป้องกัน

องค์กรไทยเสี่ยงภัยไซเบอร์คุกคาม คาดเศรษฐกิจเสียหาย 2.86 แสนล้านบาท แนะหลัก 5 ข้อป้องกัน

มศวเตรียมจัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมยั่งยืน

มศว.จัดประชุมวิชาการ Engagement Thailand ขับเคลื่อน “มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม” ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมยั่งยืน

การศึกษาสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption สร้างความตระหนักจากข้อมูลจริง – เปลี่ยนภาระเป็นภารกิจ – มีจิตสาธารณะ

“นวัตกรรม-ข้อมูล” สร้างโอกาสการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในยุค Disruption สร้าง “ความตระหนัก” จาก “ข้อมูล” จริง พร้อมเปลี่ยนภาระ เป็น “ภารกิจ”- มี “จิตสาธารณะ”

สมัชชารักษ์แม่น้ำลำคลอง จี้รัฐบาลทบทวนรูปแบบสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้รุกล้ำแม่น้ำ-มีผลกระทบหลายมิติ

สมัชชารักษ์แม่น้ำลำคลอง จี้รัฐบาลทบทวนรูปแบบสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ชี้รุกล้ำแม่น้ำ-มีผลกระทบหลายมิติ ระบุแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นสมบัติสาธารณะ มีกฎหมายคุ้มครอง แต่โครงการนี้เอาอำนาจจากไหนมาทำกับสมบัติสาธารณะ

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ชี้ไม่แบน “พาราควอต” บทบาทซ้อนทับ-ผลประโยชน์ทับซ้อนและความไม่โปร่งใส?

เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ชี้ไม่แบน “พาราควอต” บทบาทซ้อนทับ-ผลประโยชน์ทับซ้อน-และความไม่โปร่งใส?

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Thailand SDGs Forum 2018 #1: “Localizing the SDGs” กลับสู่รากเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทที่เราเป็นในทุกระดับสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

1 2