ThaiPublica > Data Visualization > Infographic > ปรับค่าแรงขั้นต่ำปี 2567 จังหวัดไหนได้เท่าไหร่

ปรับค่าแรงขั้นต่ำปี 2567 จังหวัดไหนได้เท่าไหร่

23 มีนาคม 2024


การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีมติรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ตามมติของคณะกรรมการไตรภาคี เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อยืนยันมติของคณะกรรมการไตรภาคีเดิมที่ให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2-16 บาท

โดยจังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำน้อยที่สุดอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ปรับขึ้นจากวันละ 228 บาท เป็น 330 บาท ส่วนจังหวัดที่มีการปรับขึ้นค่าแรงมากที่สุด คือจังหวัดภูเก็ต จากเดิมวันละ 354 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 370 บาท

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแจ้งให้ที่ประชุม ครม. ทราบว่าจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการไตรภาคีอีกครั้ง เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษขึ้นมาศึกษาเรื่องการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามสาขาอาชีพ คาดว่าจะได้ข้อสรุปและเสนอเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำเข้ามาที่ ครม. อีกครั้งภายในเดือนมีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม นายกฯ นัด “อันวาร์ อิบราฮิม” ถกความร่วมมือ 4 ด้าน-มติ ครม. เคาะขึ้นค่าแรง 2-16 บาท เริ่ม 1 ม.ค. ปี ’67