หน้าแรก

ข่าวเด่น


สมรภูมิยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้

สมรภูมิยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือในวันนี้ การจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญๆ ในระยะหลังๆ เริ่มปรากฏการจับกุมยาเสพติดชนิดใหม่ๆ หรือยาเสพติดที่มีตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

หลังจากเอกราช 50 ปี สิงคโปร์สร้างอาชีวศึกษาและสถาบันฝึกวิชาชีพ สู่คุณภาพระดับโลก

สถาบัน ITE บรรลุความสำเร็จสำคัญในการสถาปนาตัวเอง ให้เป็นสถาบันการเรียนรู้หลังมัธยมศึกษา สามารถเปลี่ยนจากสถาบันอาชีวศึกษา มาเป็นวิทยาลัยการศึกษาระดับชั้นนำ ทำให้อาชีพที่อาศัยทักษะ มีความหมายสำคัญทางสังคมและเศรษฐกิจ

“พิชาญ ทิพวงษ์” ทิ้งชีวิต “นรก” คนเมือง กลับไปแก้ปัญหาภัยแล้ง ‘ชุมชนป่าภูถ้ำ’ พื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในภาคอีสาน

“พิชาญ ทิพวงษ์” ทิ้งชีวิต”นรก”คนเมือง กลับไปแก้ปัญหาภัยแล้ง ‘ชุมชนป่าภูถ้ำ’ พื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในภาคอีสาน

เกาะกระแส


ดูทั้งหมด >