หน้าแรก

ข่าวเด่น


เส้นทางออกสู่ทะเลของลาว…คืบหน้า

เส้นทางออกสู่ทะเลของลาว…คืบหน้า ตามกำหนดการคาดว่าการพัฒนาท่าเทียบเรือที่ 1, 2 และ 3 จะเริ่มต้นก่อสร้างภายในปีนี้ (2564) และตั้งเป้าหมายระยะแรก ให้เสร็จสิ้นในปี 2566

TMB Analytics ชวนเข้าใจเงินเฟ้อในช่วงวิกฤติ มองทิศทางเงินเฟ้อไทยหลังเปิดประเทศ

ประเทศ ไทยกำลังเตรียมการเพื่อทยอยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น และย่อมส่งผลดีต่ออัตราเงินเฟ้อของไทยในระยะต่อไป โดยสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงทิศทางเงินเฟ้อในช่วงต่อไปเท่านั้น แต่การทำความเข้าใจเงินเฟ้อในช่วงที่เกิดวิกฤตก็น่าสนใจไม่แพ้กัน

บทบาทของหลักประกันในการขอสินเชื่อ ในภาคการธนาคารยุคใหม่(ตอนจบ)

วิจัยกรุงศรีมองว่าหากต้องการปลดล็อกข้อจำกัดในการใช้หลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องปลดล็อกข้อจำกัดด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การพัฒนาตลาดรอง การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล ตลอดจนการปรับมุมมองของธนาคารพาณิชย์เอง เพื่อให้กลไกของระบบธนาคารสามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่ช่วยจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป