หน้าแรก

ข่าวเด่น


UNESCO ชี้ปี’65 หากรัฐบาลไทยไม่เร่งลงทุนฟื้นฟูการศึกษา…’ประเทศจะสูญเสียคนรุ่นนี้ไปทั้งเจเนอร์เรชั่น’

UNESCO ชี้ปี’65 หากรัฐบาลไทยไม่เร่งลงทุนฟื้นฟูการศึกษา…’ประเทศจะสูญเสียคนรุ่นนี้ไปทั้งเจเนอร์เรชั่น’