หน้าแรก

ข่าวเด่น


เครือข่ายฯแก้ไขหนี้ครู ชวนเปิดสลิปเงินเดือนถูกสหกรณ์หักไม่พอใช้ ผ่าน social media ส่งสารขอนายกฯช่วย

1 ธค. 2565 เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สินให้เปิดเผยสลิปเงินเดือนของตนเองที่เงินเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ (residual income) เหลือไม่เพียงพอที่จะใช้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี ผ่านช่องทาง social media การส่งสัญญาณ และเป็นการร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมไปถึงนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

Boston Common Asset Management รวมพลังผู้ถือหุ้น เรียกร้อง Netflix เปิดตัวเลขค่าใช้จ่ายในการล็อบบี้

การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินกับการล็อบบี้เป็นส่วนหนึ่งของความโปร่งใสขององค์กร ด้านการกำกับดูแลกิจการ Governance Boston Common Asset Management แกนนำ กลุ่มนักลงทุนของ Netflix ได้ยื่นข้อเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทมีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับการล็อบบี้และการสนับสนุนทางการเมือง