จับเท็จ

มีการพบว่ามีจุดอ่อน (เครื่อง GT200) … ในเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้าในตัวคน เพราะฉะนั้นบางทีสภาพของตัวบุคคลที่ไปตรวจ ถ้าหากพักผ่อนน้อยไปหรือไม่มีความพร้อม ก็จะทำให้เครื่องนี้ (เครื่อง GT200) ขาดประสิทธิภาพ

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

ดูทั้งหมด