หน้าแรก

ข่าวเด่น


มาตรการ “คนละครึ่ง” VS “ช้อปดีมีคืน” ผู้บริโภคควรเลือกแบบไหน!

เริ่มแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บรรดาขาช้อปทั้งหลายที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” เตรียมตัวขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้าและบริการที่อยู่ในระบบ VAT ตลอด 3 เดือนนี้ รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงเดือนมีนาคม 2564