หน้าแรก

ข่าวเด่น


ยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่อ “อินโด-แปซิฟิก” ภูมิภาคที่ยาวจาก Hollywood ถึง Bollywood

เมื่อสิบปีที่แล้ว วงการการเมืองระหว่างประเทศไม่มีใครสนใจคำว่า “อินโด-แปซิฟิก” แต่ปัจจุบัน คำคำนี้กลายเป็นแนวคิดใหม่ในการมองภูมิภาคเอเชียของสหรัฐฯ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ

เปิดโลกธรณีวิทยากับ “สมหมาย เตชวาล” เรื่องเล่าใต้ผืนดิน และการพลิกโฉม “อุทยานธรณีสตูล” ผ่านโลกออนไลน์

ร่องรอยต่างๆ ที่ปรากฏบนพื้นแผ่นดิน สะท้อนปรากฏการณ์ธรรมชาติในอดีต เช่น หลุมยุบ ร่องรอยดินโคลนถล่ม ความรู้ด้านธรณีช่วยเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ เมื่อเข้าใจสภาพพื้นที่นำไปสู่การวางแผนการรับมือความเสี่ยงต่างๆ