ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหารบางจากฯ แบ่งปันประสบการณ์ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เชิญชวนช่วยกัน “ลด ละ เริ่ม” เพื่อโลกยั่งยืน

ผู้บริหารบางจากฯ แบ่งปันประสบการณ์ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เชิญชวนช่วยกัน “ลด ละ เริ่ม” เพื่อโลกยั่งยืน

26 เมษายน 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

นางกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธาน Carbon Markets Club รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Green Energy: The Secret Code of Success พลังงานสะอาด รหัสลับสู่ความสำเร็จ” แบ่งปันประสบการณ์ของบางจากฯ บนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ในงานสัมมนา Go Green 2024 : The Ambition of Thailand จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

นางกลอยตา กล่าวถึงความต้องการใช้พลังงานของโลกที่ยังคงเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและจะยังคงต้องพึ่งพาพลังงานฟอสซิลอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ซึ่งการดูดซับคาร์บอนทางธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด อาทิ นโยบาย กฎหมาย การส่งเสริมการลงทุนด้วยผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ หรือการพัฒนาเทคโนโลยี เป็นต้น

สำหรับบางจากฯ บนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ 40 ปี ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ในปีนี้ ได้ปรับเปลี่ยนจากจุดเริ่มต้นคือธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน มาจนถึง 5 ธุรกิจหลักในปัจจุบัน ธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน ธุรกิจการตลาด ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ และมีธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในปีค.ศ. 2050 อาทิ แพลตฟอร์มสลับแบตเตอร์รี่สำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้า Winnonie บุกเบิกการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) จากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว และมีการวางแผนต่อยอดขยายธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่ำและนวัตกรรม

สีเขียว รวมถึงร่วมก่อตั้ง Carbon Markets Club ในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด จัดทำตลาดซื้อขายบนเว็บไซต์ และเครื่องมือประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระดับองค์กรให้กับสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขนานไปกับการสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศให้กับสมาชิกทั้งประเภทองค์กรและบุคคล

นางกลอยตา ทิ้งท้ายว่า การซื้อขายคาร์บอนเครดิตเป็นเพียงคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด แต่ประเด็นสำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความยั่งยืนของโลกจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน ดังนั้นขอเชิญชวนให้ร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการ “ลด ละ เริ่ม” ลดรอยเท้าคาร์บอน ละการสร้างภาระต่อสิ่งแวดล้อม และเริ่มได้วันนี้และทุกๆ วัน ซึ่ง Carbon Markets Club ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิกฤตสภาวะภูมิอากาศและเชิญชวนองค์กรและผู้สนใจสมัครสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในงานนี้ด้วย