เสวนาสัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากล (ตอน 2): ธุรกิจดิวตี้ฟรีไทยตกขอบมาตรฐานโลก – โกลด์แมนแซคชี้รายได้สัมปทานไทยต่ำสุดในภูมิภาค

การเสวนาในหัวข่อ สัมปทานดิวตี้ฟรี ก้าวสู่สากล (Best Practice) ผู้ร่วมอภิปรายส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า ควรส่งเสริมให้มีการแข่งขัน ไม่ว่าสัมปทานนั้นจะเป็นรูปแบบใด เพื่อประโยชน์ของภาครัฐและผู้บริโภค

ตลาดทุน สร้างธุรกิจเป็นสถาบัน ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมเงินทุนของกิจการ เพราะสามารถระดมเงินทุนได้หลายรูปแบบ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบและสภาพของธุรกิจ ช่วยเพิ่มความสมดุลของโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมกับกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ และช่วยในการเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจที่บริหารงานแบบครอบครัว ไปสู่ธุรกิจที่มีความเป็นสถาบัน และมีมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยบริหารงาน เอื้อต่อการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น

ไทยพาณิชย์เปิดตัว SCB Academy สร้างคน “กลับหัวตีลังกา” สู่เป้าหมาย Tech Bank

ไทยพาณิชย์ทุ่มงบประมาณกว่า 900 ล้านบาท ใน 3 ปี พัฒนาบุคลากร จัดตั้ง SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านการเงินการธนาคารด้วยพื้นที่ 3,350 ตารางเมตร พร้อมเป็นทุกอย่างเพื่อพัฒนาบุคลากรแบงก์ให้เป็น Talent เพื่อเป็นกำลังสำคัญของธนาคารในการก้าวไปสู่การเป็น Tech Bank

“มูลค่าเงินตามเวลา” Time Value of Money หลักการช่วยตัดสินใจลงทุน

มูลค่าเงินตามเวลา Time Value of Money เป็นแนวคิดที่ว่า มูลค่าเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา มูลค่าเงินในปัจจุบันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เพราะเงินในวันนี้สามารถนำไปลงทุนและสร้างผลตอบแทน ความเข้าใจมูลค่าเงินตามเวลา จะช่วยให้ตัดสินใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเลือกใช้เงินวันนี้หรือเลือกใช้วันหน้า หรือจะเลือกลงทุนเพื่อให้เงินโตขึ้น

“พลเอก วิชิต ยาทิพย์” สวมบท Personal Contact เชื่อมสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา-เมียนมา ชูธงสมาคมมิตรภาพดูแลแบบพี่น้อง

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก กับบทบาท Personal Contact เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา ให้แน่นแฟ้นในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม และยังมีบทบาทเดียวกันในการเชื่อมวัฒนธรรม การค้า การลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาอีกด้วย ในตำแหน่งนายกสมาคมมมิตรภาพไทย-กัมพูชาและนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-เมียนมา

“สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” นำ APM ที่ปรึกษาทางการเงินไทยรายแรก เชื่อมตลาดทุนไทย-CLMV รับ AEC

“สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม” นำ APM ที่ปรึกษาทางการเงินเอกชนไทยรายแรก เชื่อมตลาดทุนไทย-CLMV รับ AEC ย่ำทั่วลาว-พม่า-กัมพูชา สร้างความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ปี 2560 คะแนนไทยเพิ่มจาก 35 เป็น 37 อันดับขยับมาที่ 96 จาก 101 ใน 180 ประเทศ

ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ปี 2560 คะแนนไทยเพิ่มจาก 35 เป็น 37 อันดับขยับมาที่ 96 จาก 101 ใน 180 ประเทศ

SME เตรียมตัวให้ดี มีเงินให้กู้

ธนาคารพาณิชย์ยังคงถือเป็นแหล่งเงินทุนหลักของ SME ในรูปแบบของสินเชื่อ เพียงแต่เนื่องจากการให้สินเชื่อของธนาคารต้องรอบคอบตามหลักการของการบริหารความเสี่ยง และอาจใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาอนุมัติ SME จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อให้สินเชื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยง่าย ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากเพราะเป็นการเตรียมตัวบนพื้นฐานของกิจการที่มี

SCB EIC เจาะ 3 อุตสาหกรรมเด่นรับ EEC “ศูนย์ซ่อมอากาศยาน – IoT Solution – หุ่นยนต์”

EIC ประเมินว่า 3 อุตสาหกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการพัฒนา EEC คือ หนึ่งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สองธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และสามอุตสาหกรรมดิจิทัล เพราะ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะหนุนอุตสาหกรรมอื่นที่เหลือใน EEC ให้เกิดได้ดีขึ้น

Asset Allocation: เคล็ดลับจัดสรรการลงทุนแบบไม่รอ ‘ฟลุก’

การตัดสินใจลงทุนในหุ้นด้วยความคาดหวังถึงผลตอบแทนโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นแนวทางการลงทุนที่ไม่ถูกหลักการ เพราะแม้หุ้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่หุ้นไม่ว่าหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศก็ย่อมมีความผันผวนตามวัฏจักรเศรษฐกิจ และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้

1 33 34 35 36 37 38