“บางจาก” จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง “หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา”

“บางจาก” จับมือสมาคมดินโลก กรมพัฒนาที่ดิน และเครือข่าย รวมพลัง “หยุดการชะล้างพังทลายของดินด้วยศาสตร์พระราชา” ในโครงการ Stop Soil Erosion,Save our Future”

มช. MOU กับบริษัทไฟร์เร็กซ์ ร่วมทดสอบสายพันธุ์-ปลูกกัญชาเพื่อสกัดสารใช้ทางการแพทย์และต่อยอดเชิงพาณิชย์

มช MOU กับบริษัทไฟร์เร็กซ์ ร่วมมือทดลองทดสอบสายพันธุ์และปลูกกัญชาเพื่อสกัดสาร Cannabinoids ใช้ทางการแพทย์และต่อยอดเชิงพาณิชย์

เชอร์โนบิล ภาพยนตร์มินิซีรีส์ของ HBO โศกนาฏกรรมที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายของระบอบโซเวียต

ภาพยนตร์เชอร์โนบิลไม่ได้มีเนื้อหาต่อต้านระบอบโซเวียตหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ต่อต้านการโกหกและการปกปิดความจริง กอร์บาชอฟ อดีตผู้นำโซเวียตเองก็เคยกล่าวว่า การพังทลายของโซเวียตไม่ได้มาจากนโยบายของเขา เรื่องกลาสนอสต์ (glasnost) หรือความโปร่งใส แต่มาจากอุบัติเหตุเชอร์โนบิล ที่เหมือนฟางเส้นสุดท้ายของระบอบโซเวียต

ACT เรียกร้องรัฐบาลใหม่เน้นปราบโกง ขอทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใส

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ เรียกร้องรัฐบาลใหม่เน้นปราบโกง ลงมืออย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติเพื่อเรียกศรัทธาประชาชน พร้อมขอทุกพรรคการเมืองและกลไกรัฐสภา ร่วมตรวจสอบการทำงานเพื่อความโปร่งใส ทั้งหมดมาจากเสียงประชาชน ย้ำเป็นบทบาทขององค์กรภาคประชาชนที่จะติดตาม ตรวจสอบรัฐบาล และพร้อมสนับสนุนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

คำถามที่นายกรัฐมนตรี – ทอท.ไม่ตอบ (ตอน 5): นโยบายยึดรายได้เป็นสำคัญ แต่ TOR กลับหัวกลับหาง คะแนนเทคนิค 80-รายได้ 20

คำถามที่นายกรัฐมนตรี – ทอท.ไม่ตอบ (ตอน 5): นโยบายยึดรายได้เป็นสำคัญ แต่ TOR กลับหัวกลับหาง คะแนนเทคนิค 80-รายได้ 20

EXIM BANK หนุนผู้ส่งออก SMEs ไทย ด้วย “สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า” ใช้เทคโนโลยีตอบเทรนด์รักสุขภาพ

EXIM BANK หนุนผู้ส่งออก SMEs ไทย ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและแปรรูปอาหารตอบสนองเทรนด์รักสุขภาพ

เศรษฐกิจไทย ป่วยหรืออ่อนแอ?

ระบบเศรษฐกิจไทยไม่ได้ป่วย แต่กำลังอ่อนแอจากปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว แนะการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ผู้ดำเนินนโยบายต้องปรับโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง platform economy จะเป็นคำตอบสำคัญสำหรับการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

Fine Robusta ในตลาดกาแฟโลกกับอนาคตกาแฟไทย

ผู้บริโภคเองสามารถมีส่วนอย่างมากในการช่วยเหลือชาวสวนกาแฟ Robusta ปลดแอกอคติที่มีต่อคุณภาพกาแฟของพวกเขา ด้วยการถามหาและเปิดโอกาสให้กับสายพันธุ์กาแฟที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ลูกเป็ดขี้เหร่” ให้กลายเป็น “หงส์” ในร้านกาแฟ

1 2 3 494