การข่มขืน: ปัญหาและทางออก

การข่มขืนนั้นเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยเฉลี่ยวันละ 87 ราย สถิติดังกล่าวได้จากการรวบรวมข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ (นั่นหมายความว่าย่อมมีที่ไม่เป็นข่าวอยู่อีกเท่าไรก็ไม่ทราบ) และข่าวการข่มขืนกระทำชำเราก็เป็นข่าวการกระทำรุนแรงทางเพศที่พบมากที่สุดจากหน้าหนังสือพิมพ์เช่นกัน (51.5%)

วิวาทะพลังงาน: เรื่องราคาหน้าโรงกลั่น

หนึ่งในข้อกังขาของกลุ่มผู้เรียกร้องให้มีการ “จับตาพลังงาน” และ “ทวงคืนพลังงาน” ก็คือ “ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันหน้าโรงกลั่น” มีการกล่าวถึงกันมาตลอด หลายท่านคิดว่าการที่เราใช้กลไกราคา ที่เรียกว่า “ราคาทดแทนการนำเข้า” (Import Parity) นี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสม เป็นราคาที่ “มโน” ขึ้นมาเอง ไม่มีพื้นฐาน ไม่ได้ใช้กลไกตลาด และถ้าจะใช้กลไกตลาดก็ย่อมใช้ไม่ได้ เพราะ ปตท. ครอบงำตลาด มีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันมากเกินไป

ภาษาวิบัติ, จิงง่ะ?

เมื่อโลกเดินทางมาถึงจุดที่การสื่อสารจำนวนมากอพยพเข้ามาสู่ภายในพรมแดนของโลกออนไลน์ ที่การพูดคุยแบบธรรมดาและไม่เป็นทางการได้ถูกแปลงสภาพมาอยู่ในรูปของตัวหนังสือ อำนาจการควบคุมของความเป็นทางการย่อมเสื่อมลง เส้นแบ่งระหว่างภาษาพูดและภาษาเขียนย่อมเลือนรางลง

รีเซตประเทศไทย

ถ้า คสช. สามารถทำให้คนไทยส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของการปฏิรูปประเทศ ทำให้คนไทยมองผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ช่วงสั้นๆ และทำให้เห็นตรงกันเกี่ยวกับทิศทางการปฏิรูปประเทศในเรื่องสำคัญได้แล้ว ผมเชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไป พรรคการเมืองทุกพรรคต้องนำเสนอนโยบายที่จะสานต่อเรื่องเหล่านี้ และประชาชนจะติดตามให้รัฐบาลใหม่ต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง

ร่องรอยความปรองดองใต้เงาความขัดแย้ง

เมื่อเผชิญหน้ากับความรุนแรง การพ่ายแพ้ที่ยิ่งใหญ่คือการยอมจำนนทำลายความหวังของตนเอง ปาฐกถานี้เล่าเรื่องทั้งจากทางใต้ของประเทศ ทั้งจากแผ่นดินอันห่างไกลทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และกาลเวลา เพื่อจะอาศัยเรื่องเล่าเหล่านี้ชี้ชวนให้มองความรุนแรงเสียใหม่ ถ้าแสงของความรุนแรงจัดจ้าจนสร้างความมืดบอด ก็คงต้องมองไปที่เงา โดยลองคิดดูว่าในเงามืดไม่ได้ซุกความน่าเกลียดกลัว แต่อาจซ่อนทางออกจากความทุกข์ทนที่สังคมการเมืองต้องเผชิญก็เป็นได้

สารพันปัญหาโลกาวินาศเรื่องมารยาทบนรถไฟฟ้า ผิดที่ “ใคร” หรือ “อะไร” (1)

สารพันปัญหาเรื่องมารยาทในการใช้รถไฟฟ้าทั้งใต้ดินและบนดินอาจไม่ได้มีสาเหตุมาจาก “คนเห็นแก่ตัว” แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

Selfie: นี่อยากให้เธอเห็นว่าเป็นฉัน (ที่กำลังดิ้นรนในโลกที่บูชาภาพลักษณ์)

เซลฟีไม่ใช่แค่การถ่ายรูปตัวเองด้วยตัวเองแล้วเผยแพร่ในสังคมออนไลน์ แต่ยังกลายเป็นเครื่องมือในการรณรงค์เคลื่อนไหวในเรื่องต่างๆ หรือแม้กระทั่งนำไปสู่ความพยายามในการฆ่าตัวตาย

ความขัดแย้งของคนดี…..เรื่อง “ทวงคืน พลังงานไทย”

ความขัดแย้งของคนดี…..เรื่อง “ทวงคืน พลังงานไทย” อยากบอกว่า ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ ของกลุ่มผู้ที่ลุกขึ้นมา พยายาม “ทวงคืนพลังงานไทย” เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เข้าใจผิด ไม่ตรงข้อเท็จจริงอย่างมาก ซึ่งทำให้ประชาชนไม่น้อยพลอยเข้าใจคลาดเคลื่อนไปด้วย

1 17 18 19 20 21