ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงานเสวนาว่าด้วยเรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร (sustainable food supply chains) ฟรี!!

ขอเชิญร่วมลงทะเบียนงานเสวนาว่าด้วยเรื่องความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานอาหาร (sustainable food supply chains) ฟรี!!

ThaiPublica Forum 2018: The 100 – Year Life ตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบ “ถ่อมตน – ใฝ่รู้ – เรียนรู้…ว่ายังไม่รู้อะไร” ในโลกที่เปลี่ยนเร็ว

ThaiPublica Forum 2018: The 100-Year Life ตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบ”ใฝ่รู้ – ถ่อมตน – เรียนรู้…ว่ายังไม่รู้อะไร” ในโลกที่เปลี่ยนเร็ว

ThaiPublica Forum 2018: “คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์” ชี้ขจัดความขัดแย้งกับตัวเอง ให้ The 100-Year Life เป็น Gift

ThaiPublica Forum 2018 : The 100 – Year Life “คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์” แนะวิธีอยู่ให้ได้ 100 ปี ด้วยการทำ 100 ปีให้เป็น Gift ลดความขัดแย้งกับตัวเองให้น้อยลง อย่ายึดติด

ThaiPublica Forum 2018 : The 100 – Year Life “สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” แนะอยู่อย่างไรให้มีความสุขหากมีชีวิต 100 ปี

ThaiPublica Forum 2018 : The 100 – Year Life “สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี” แนะอยู่อย่างไรให้มีความสุขหากชีวิต 100 ปี

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 5 (ตอนจบ) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” : วิธีคิดของคนในรัฐบาล – ข้าราชการต้อง disrupt ตัวเอง

เวทีปัญญาสาธารณะครั้งที่ 5 (ตอนจบ) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” : วิธีคิดของคนในรัฐบาล – ข้าราชการต้อง disrupt ตัวเอง ชี้ไทยแลนด์ 4.0 จะเกิดขึ้นได้อย่างไรจากทีมงาน 0.1 ทีมงานก็ต้อง 4.0 ไม่เช่นนั้นมันจะได้งาน 0.1

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?”: ติงนักเลงคีย์บอร์ด ถ้าคุยกับสาธารณะ ขอเถอะ! อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป แนะต้องใช้ความรู้เป็น

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 (ตอนที่ 2) “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” …นักเลงคีย์บอร์ดมีเยอะ อยากจะบอกว่าถ้าคุยกับสาธารณะ อย่าใส่ข้อมูลเท็จลงไป เพราะเป็นการทำบาปทำกรรม เหมือนปล่อยไวรัสออกไป แต่เป็นไวรัสทางความคิด เวลามันแพร่ไปแล้วมันจะกระจายออกไป ถอนยากแล้วรักษายาก

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

เวทีปัญญาสาธารณะ 5 “Digital Economy…เริ่มที่ไหน จึงจะไปถึง?” (ตอนที่ 1) : คลื่นดิจิทัลที่มาแต่ละครั้ง ใครขี่คลื่นได้ ก็จะเป็นปลาเร็วกินปลาช้า

1 2 3