ThaiPublica > เวทีปัญญาสาธารณะ > ขอเชิญร่วมงาน ThaiPublica Forum#3 : Redesigning Work…โลกการทำงานในอนาคต

ขอเชิญร่วมงาน ThaiPublica Forum#3 : Redesigning Work…โลกการทำงานในอนาคต

20 พฤศจิกายน 2022


สำนักข่าวไทยพับลิก้า ThaiPublica.org ครบรอบก้าวสู่ปีที่ 12 โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรสื่อเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืน จะจัดงาน ThaiPublica Forum 2022#3 ในหัวข้อ ‘Redesigning Work : โลกการทำงานในอนาคต’ เพื่อระดมความคิดเห็น ต่อยอดมุมมอง เสนอวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย

โลกการทำงานในอนาคต ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความสามารถในการทำงานของแรงงานในอนาคต ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ทั้ง upskill หรือ reskill ให้รับวิถีการทำงานแบบใหม่และอาชีพใหม่ เป็นการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนแรงงานไทยไปสู่ความยั่งยืน

เวทีปัญญาสาธารณะ ThaiPublica Forum 2022 จะจัดเสวนาในหัวข้อ ‘Redesigning Work: โลกการทำงานในอนาคต’ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้า การเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ มาเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง จากทัศนะของผู้นำทางความคิด และวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งเป็นเวทีถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการพัฒนา วางแผน ปรับตัว และนำไปใช้ประโยชน์ ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่าน FB Live ThaiPublica ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 -16.00 น.(Onsite ที่ SAMYAN CO-OP รับจำนวนจำกัด )

– โลกการทำงานในอนาคต บริบทไม่เหมือนเดิม
– ตลาดแรงงานของไทยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังวิกฤติโควิด-19
– Skills Set ที่จำเป็นมีอะไรบ้าง
– พิเศษสุด Exclusive มุมมองโลกการงานกับคุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร