หน้าแรก

ข่าวเด่น


ThaiPublica Forum…Redesigning Work : “บรรยง พงษ์พานิช” ชี้แม้โลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้ที่จะมี Passion ในงานที่ทำ มากกว่าทำงานที่มี Passion

นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร บอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การทำงานในโลกอดีตแบบพิเศษสุด ในเวทีปัญญาสาธารณะ ThaiPublica Forum 2022#3 หัวข้อ ‘Redesigning Work : โลกการทำงานในอนาคต’

กพช.ดึงเงิน ปตท. 6,000 ล้านบาท ตรึงค่าไฟฟ้า 4 เดือน เริ่ม ม.ค. – เม.ย.ปีหน้า

กพช.สั่งรื้อโครงสร้างบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 3 แนวทาง ตรึงค่าไฟฟ้าช่วยรายย่อยที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน โดยดึงเงิน ปตท. 1,500 ล้านบาท 4 เดือน รวม 6,000 ล้านบาท ช่วย กฟผ. ลดต้นทุนค่าก๊าซฯ พร้อมให้ส่วนลดโรงแยกก๊าซ ฯใช้คำนวณต้นทุนแก๊สหุงต้ม เริ่ม ม.ค. – เม.ย.ปีหน้า โดยมอบหมายให้ กกพ.กำหนดอัตราค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟเกิน 500 หน่วย/เดือน