หน้าแรก

ข่าวเด่น


1 ปี “ดิจิทัล วอลเล็ต” กว่าจะแจกได้

คลังแจงรายละเอียดโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ปปช.ทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอปฯ ‘ทางรัฐ’ เริ่ม 1 ส.ค. – 15 ก.ย. กรณีไม่มีมือถือ 16 ก.ย.- 15 ต.ค. – ร้านค้า 1 ต.ค.เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายเงินในไตรมาส 4 ปีนี้ คาดดัน GDP โตอีก 1.2 – 1.8% ต่อปี เตรียมกันงบฯปี’67 วงเงิน 1.65 แสนล้านบาทไว้แจกเงินหมื่นข้ามปี – ‘จุลพันธ์’ ยืนยัน “ไม่ส่งข้อมูลร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการให้สรรพากรเก็บภาษีเหมือนในอดีต”

รู้จักจีนผ่าน “อู๋ จื้ออู่” อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

นายอู๋ จื้ออู่ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ” รู้จักประเทศจีน ความสัมพันธ์จีน-ไทย และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน” ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจจีน TEPCIAN(Top Executive Program on China Business Insights and Network)รุ่นที่ 4 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย