หน้าแรก

ข่าวเด่น


20 ปี หนี้สาธารณะบานแค่ไหน – ใช้หนี้ไปเท่าไหร่

เปิดข้อมูลหนี้สาธารณะ 20 ปี มีสถานะเป็นอย่างไร – ชำระหนี้คืนไปเท่าไหร่ ล่าสุดออกอาการ ‘ถังแตก’ ตั้งงบฯไม่พอจ่าย ควัก ‘เงินคงคลัง’ จ่ายดอกเบี้ย 2 ปี 7,600 ล้านบาท ปี’67 ตั้งงบฯขาดอีก 40,000 ล้านบาท ถามนายก ฯเอาเงินจากไหนจ่าย?

สภาพัฒน์ฯหั่น GDP ปี’67 เหลือ 2.5% หลังเศรษฐกิจไทย Q1 โตแค่ 1.5%

สภาพัฒน์ฯปรับลด GDP ปี 2567 จาก 2.7% เหลือ 2.5% หลังจากที่เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปีนี้โตแค่ 1.5% เหตุจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน – ภาคธุรกิจอยู่ในระดับสูง – ปรากฎการณ์เอลนีโญกระทบผลผลิตการเกษตร – ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผันผวนเศรษฐกิจโลก