ในปี 1995 – 2008 ประเทศสวีเดนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง 18% ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูจากผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) เพิ่มขึ้น 45% สวนทางกัน

ในปี 1995 - 2008 ประเทศสวีเดนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง 18% ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูจากผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) เพิ่มขึ้น 45% สวนทางกัน