ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > “ซิมไบโอซิตี้” การสร้างเมืองสีเขียวแบบบูรณาการสไตล์สวีเดน > ในปี 1995 – 2008 ประเทศสวีเดนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง 18% ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูจากผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) เพิ่มขึ้น 45% สวนทางกัน

ในปี 1995 – 2008 ประเทศสวีเดนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง 18% ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูจากผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) เพิ่มขึ้น 45% สวนทางกัน

26 กุมภาพันธ์ 2012


ในปี 1995 - 2008 ประเทศสวีเดนปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศลดลง 18% ขณะที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูจากผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (GNP) เพิ่มขึ้น 45% สวนทางกัน

ป้ายคำ :