ThaiPublica > เกาะกระแส > “กองทุนน้ำมันฯ” เงินหมด เร่งกู้ 2 หมื่นล้านบาท

“กองทุนน้ำมันฯ” เงินหมด เร่งกู้ 2 หมื่นล้านบาท

30 พฤศจิกายน 2021


นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

“กองทุนน้ำมันฯ” แจงสถานะเหลือเงินสุทธิ 1,426 ล้านบาท เผย 1 ปี 8 เดือน อุดหนุนแก๊สหุงต้มไป 13,251 ล้านบาท ตรึงราคาไบโอดีเซล 2 เดือน 7,211 ล้านบาท เร่งกู้ 20,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง คาดว่าจะได้เงินภายใน เม.ย. 65 ยืนยันระหว่างรอเงินกู้ 4 เดือน ยังมีสภาพคล่องรองรับมาตรการตรึงราคาดีเซลไม่เกินลิตรละ 30 บาทได้

หลังจากที่ประชุม ครม.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดำเนินการกู้ยืมเงินจำนวน 20,000 ล้านบาท จากสถาบันการเงินมาใช้รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ให้สัมภาษณ์ถึงฐานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและความคืบหน้าในการกู้ยืมเงินว่าในช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีความผันผวน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้นำเงินกองทุนน้ำมันฯเข้าไปอุดหนุนเพื่อตรึงราคา LPG หรือ “แก๊สหุงต้ม” ตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน เป็นรวมวงเงินทั้งสิ้น 13,251 ล้านบาท และในช่วงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผันผวน กองทุนน้ำมันฯ ได้เข้าไปตรึงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจ่ายเงินชดเชยไปแล้วกว่า 7,211 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมัน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 1,426 ล้านบาท โดยมีวงเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีน้ำมันสุทธิ 22,400 ล้านบาท ส่วนบัญชี LPG มีวงเงินติดลบอยู่ที่ 20,974 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้กองทุนน้ำมัน ฯ ยังคงมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่อง ที่ประชุม ครม.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบให้กองทุนน้ำมันฯ กู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามกระทรวงการคลังกำหนด และคาดว่าจะได้รับเงินเข้ามาเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกินเดือนเมษายน 2565

“แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงรอยต่อ 4 เดือนในการชดเชยราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล ตามมติ กบง. และ กบน. ขอยืนยันว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ยังคงมีสภาพคล่องในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุด”นายวิศักดิ์ กล่าว

นายวิศักดิ์ กล่าวต่อว่า กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในช่วงภาวะวิกฤตไม่ให้สูงเกินไปจนเกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน และการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้กรอบการดำเนินงานของแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2563-2567 ได้กำหนดไว้ 3 แนวทางสำคัญ คือ

  1. กรณีสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับขึ้นเกินระดับที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งหมายถึง กรณีที่ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศสูงกว่า 30 บาท/ลิตร และราคาขายปลีก LPG เกิน 363 บาท/ถัง (15 กก.)
  2. กรณีสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรง ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นมากกว่า 5 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรลใน 1 สัปดาห์ หรือ ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกปรับขึ้นมากกว่า 1 บาท/ลิตร ใน 1 สัปดาห์ และราคา LPG ตลาดโลกเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาห์ เฉลี่ยมากกว่า 35 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หรือ ราคา LPG ตลาดโลกเปลี่ยนแปลงใน 2 สัปดาห์ รวมกันมากกว่า 1 บาท/กก. และ
  3. กรณีสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลน และไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน โดยการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว มุ่งเน้นการอุดหนุนและชดเชยในระยะสั้นชั่วคราวอย่างมีระเบียบวินัยทางการเงินการคลังเป็นสำคัญ

 • วงจรอุบาทว์ “ราคาน้ำมัน” ของไทย
 • EIC ชี้วิกฤติพลังงาน สัญญาณเตือนความท้าทายที่จะเกิดในช่วง ENERGY TRANSITION
 • เบื้องหลัง กบง. กลับลำ ยกเลิก B6
 • ม็อบรถบรรทุกจี้พลังงงานตรึงดีเซล 25 บาท ไม่ได้ 1 ธ.ค. “ทิ้งรถ”
 • นายกฯ วอนม็อบรถบรรทุกอย่ากดดัน สั่ง รฟท.-บขส. รับส่งสินค้าเพิ่ม — มติ ครม. ขยายวงเงินกู้ตรึงราคาพลังงาน
 • ปฏิรูปโครงสร้างพลังงาน (2): กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง…รักษาเสถียรภาพพลังงาน หรือ ประชานิยม
 • เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินกู้เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้