ThaiPublica > เกาะกระแส > พลังงานจ่อลอยตัว “แก๊สหุงต้ม” หลัง กบง.มีมติตรึงราคาถังละ 318 บาท ถึงสิ้น มี.ค.นี้

พลังงานจ่อลอยตัว “แก๊สหุงต้ม” หลัง กบง.มีมติตรึงราคาถังละ 318 บาท ถึงสิ้น มี.ค.นี้

11 มกราคม 2022


นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

มติ กบง.ตรึงราคา “แก๊สหุงต้ม” 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ถึงสิ้น มี.ค.65 ภายหลังราคา LPG ในตลาดโลกอยู่ที่ถังละ 412 บาท ขณะที่ NGV ขายกิโลกรัมละ 15.59 บาทอีก 1 เดือน พร้อมขอความร่วมมือ ปตท.มอบส่วนลดแก๊สหุงต้ม ช่วยผู้มีรายได้น้อย หาบเร่ แผงลอยขายอาหารผ่าน “บัตรคนจน”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ภายหลังการประชุม กบง.นายกุศล กล่าวว่า จากสถานการณ์ด้านพลังงานโลกยังมีความผันผวน ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) หรือก๊าซหุงต้ม หรือก๊าซ LPG ตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ วันที่ 5 มกราคม 2565 อยู่ที่ 682.90 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เทียบได้กับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ที่ 412 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพและภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมปัญหาและดูแลประชาชนไม่ให้รับความเดือนร้อนในเรื่องก๊าซ LPG

ที่ประชุม กบง. จึงมีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG โดยให้คงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ไปถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และขอความร่วมมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เป็นร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

นายกุลิศ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. ยังมีมติเห็นชอบการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles หรือ NGV) ที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยขอความอนุเคราะห์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม และคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV โครงการ “เอ็นจีวี เพื่อลมหายใจเดียวกัน” ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565