ThaiPublica > สู่อาเซียน > สมดุล “อิทธิพล” ประเทศ “เพื่อนมิตร” ลาว

สมดุล “อิทธิพล” ประเทศ “เพื่อนมิตร” ลาว

23 มกราคม 2021


ปัณฑพ ตั้งศรีวงศ์ รายงาน

ทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่มาภาพ : เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

การประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 11 สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 พร้อมกับรายชื่อคณะบริหารพรรคชุดใหม่ตามที่ได้นำเสนอไปแล้ว ประกอบด้วย

  • คณะกรรมการศูนย์กลางพรรค 71 คน และกรรมการสำรอง 10 คน
  • กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค 13 คน
  • คณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรค 9 คน

มี “ทองลุน สีสุลิด” เป็นเลขาธิการใหญ่ และถูกคาดหมายว่าจะได้ขึ้นรับตำแหน่งประธานประเทศคนต่อไป ต่อจากบุนยัง วอละจิต

ขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายอำนาจบริหารใน สปป.ลาว ต่อจากนี้ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ ซึ่งมีการเลือกตั้งกันทุก 5 ปี เช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สมาชิกทั่วประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

การเลือกตั้งครั้งหน้า ถูกกำหนดไว้แล้วในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ หรืออีกประมาณ 1 เดือนถัดจากนี้

สภาแห่งชาติลาว ก็คือรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติ ที่นอกจากตรากฏหมายแล้ว

ยังมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งและถอดถอนผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานศาลประชาชนสูงสุด และอัยการประชาชนสูงสุด

อย่างไรก็ตาม ก่อนจะไปถึงขั้นตอนดังกล่าว ขอย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังเสร็จสิ้นการประชุมใหญ่ครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอีกครั้งหนึ่ง เพราะมีประเด็นน่าที่ผู้สนใจเรื่องราวของ “ลาว” อาจนำไปวิเคราะห์ต่อได้เอง ถึงการจัดวางสมดุลในท่าที ที่ลาวมีต่อ “เพื่อนมิตร” 2 ประเทศ คือจีนและเวียดนาม

ในที่นี้ จะนำเสนอเฉพาะข้อเท็จจริงที่เป็นลำดับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 15–16 มกราคม 2564 เพียงเท่านั้น…

เวียดนามเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่มีบทบาทและอิทธิพลอย่างยิ่งต่อลาวมานานหลายปี แต่ช่วงไม่กี่ปีมานี้ จีนกลับเป็นประเทศเพื่อนมิตรที่ทวีบทบาทและอิทธิพลในลาว มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเงิน

อย่างที่เคยนำเสนอไปแล้ว โครงการขนาดใหญ่ที่ชูบทบาทของจีนให้โดดเด่นในลาว ส่วนใหญ่เป็นเส้นทางคมนาคม เพราะลาวอยู่ในพื้นที่สำคัญของเส้นทางสายไหมเส้นใหม่ของจีน เช่น โครงการทางรถไฟลาว–จีน ที่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้ หรือทางด่วนสายเวียงจันทน์–วังเวียง ที่เปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคมปีที่แล้ว และมีแผนสร้างต่อถึงชายแดนบ่อเต็นทางภาคเหนือของลาว

ส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับเวียดนาม ที่ลาวให้ความสำคัญมากที่สุด คือการเปิดให้ลาวได้เข้าบริหารท่าเทียบเรือที่ 1–3 ของท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง จังหวัดฮาติงห์ ชายทะเลภาคกลางค่อนขึ้นมาทางเหนือของเวียดนาม เพราะเป็นการเปิดเส้นทางออกสู่ทะเลให้กับลาว ซึ่งเป็นประเทศที่เป็น landlocked

สถานการณ์เมื่อวันที่ 15 มกราคม มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เมื่อเรียงลำดับจากข่าวที่ปรากฏผ่านสื่อของลาว

ที่ประชุมสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมีการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร โดยวิธีให้แต่ละคนออกมาหย่อนบัตรเลือกตั้งลงกล่องในวันที่ 14 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุม ผลการเลือกตั้งถูกประกาศในวันที่ 15 มกราคม ซึ่งเป็นวันประชุมวันสุดท้าย

เวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 15 มกราคม สื่อต่างๆ ได้เริ่มเผยแพร่รายชื่อคณะผู้บริหารพรรคประชาชนปฏิวัติลาวชุดใหม่ ที่มีทองลุน สีสุลิด เป็นเลขาธิการใหญ่คนใหม่ของพรรค

ภาพประกอบข่าวโทรเลขจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ส่งมาถึงทองลุน สีสุลิด ที่มาภาพ : เพจ Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

ประมาณ 17.00 น. หลังรายชื่อผู้บริหารพรรคชุดใหม่เพิ่งถูกประกาศออกมาได้เพียงชั่วโมงเศษๆ เพจสถานีวิทยุสากลแห่งประเทศจีนภาคภาษาลาว (CRI-FM93) ได้เผยแพร่โทรเลขแสดงความยินดี ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่ส่งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาถึงทองลุน สีสุลิด

ถือเป็นผู้นำประเทศคนแรก ที่ส่งสารแสดงความยินดีมายังเลขาธิการใหญ่คนใหม่ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

เนื้อหาในโทรเลขที่ CRI-FM93 เสนอ ได้ถูกแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาลาวเรียบร้อยแล้ว

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ในวันนั้น สื่อหลักของรัฐบาลลาว ทั้งสำนักข่าวสารประเทศลาว สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ไม่มีสำนักใดเสนอข่าวโทรเลขแสดงความยินดีของสี จิ้นผิง ชิ้นนี้เลย

มีเพียงเพจของสถานีวิทยุเยาวชนลาว (Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz) แห่งเดียวที่นำเสนอข่าวนี้ออกมาตามหลัง CRI-FM93 เล็กน้อย

และถัดจากนั้นไม่นาน ในวันเดียวกัน Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz ก็ได้เสนอข่าวโทรเลขจากเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ และประธานประเทศเวียดนาม ซึ่งได้ส่งมาแสดงความยินดีกับทองลุน สีสุลิด ด้วย

เนื้อหาในโทรเลขของเหวียน ฝู จ่อง ได้ถูกแปลจากภาษาเวียดนามเป็นภาษาลาวเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ภาพประกอบข่าวนายทองลุน สีสุลิด โทรศัพท์ทางไกลไปหาเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่นำเสนอโดยสำนักข่าวสารประเทศลาว

สำนักข่าวสารประเทศลาวและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว ไม่ได้นำเสนอข่าวโทรเลขของเหวียน ฝู จ่อง แต่ในวันต่อมา มีข่าวหนึ่งที่สำนักข่าวทั้ง 2 แห่ง นำเสนอตรงกัน นั่นคือข่าวทองลุน สีสุลิด โทรศัพท์ทางไกลไปถึงเลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ และประเทศประเทศเวียดนาม โดยได้มีการนำเนื้อหาของการสนทนามาเสนออย่างละเอียด

เนื้อหาในบทสนทนาระหว่างว่าที่ประธานประเทศลาวกับประธานประเทศเวียดนาม สรุปจากข่าวที่สำนักข่าวทางการลาวทั้ง 2 แห่ง นำเสนอไว้ได้คร่าวๆ ดังนี้…

…ตอนค่ำของวันที่ 15 มกราคม สหายทองลุน สีสุลิด เลขาธิการใหญ่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สมัยที่ 11 ได้สนทนาทางโทรศัพท์ทางไกลกับสหายเหวียน ฝู จ่อง เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสต์ ประธานประเทศเวียดนาม

ในการสนทนาครั้งนี้ สหายทองลุน สีสุลิด ได้แสดงความปิติชมชื่นเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสสนทนาทางโทรศัพท์กับสหายเหวียน ฝู จ่อง เนื่องในโอกาสที่พรรคประชาชปฏิวัติลาว สำเร็จการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11

และถือเป็นครั้งแรก ในฐานะที่เป็นเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่ได้มีโอกาสสนทนากับสหายเหวียน ฝู จ่อง ที่เป็นผู้นำสูงสุดของต่างประเทศ ที่เป็นเพื่อนมิตรที่สนิทสนม และไว้เนื้อเชื่อใจของพรรค รัฐ และประชาชนลาว บรรดาเผ่า

สิ่งดังกล่าว เป็นการแสดงถึงความมีชีวิตชีวาแห่งสายสัมพันธ์แบบพิเศษ บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ที่หายากระหว่างสองพรรค สองรัฐ และประชาชนสองชาติ ลาว–เวียดนาม

สหายเลขาธิการใหญ่ ประธานประเทศเวียดนาม เหวียน ฝู จ่อง ได้แสดงความชื่นชม และอวยพรผลสำเร็จอันงดงามของการประชุมผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว และชื่นชมสหายทองลุน สีสุลิด ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว สมัยที่ 11

พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณคณะบริหารพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ที่ได้ส่งโทรเลขอวยพรการประชุมใหญ่ครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว รวมถึงบรรดาองค์กรต่างๆ ของพรรค กระทรวง แขนงการ และองค์กรจัดตั้งมหาชนในเวียดนาม ที่ได้ส่งโทรเลขอวยพรมาถึงหน่วยงานระดับเดียวกันของลาว ซึ่งแสดงถึงมิตรจิตมิตรใจอันดูดดื่มแห่งสายสัมพันธ์พิเศษ ความสนิทสนมระหว่างเวียดนามและลาว รวมทั้งเป็นการมีส่วนร่วมในผลสำเร็จอันงดงามของการประชุมครั้งที่ 11 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

สหายทองลุนได้แจ้งถึงผลการประชุมโดยย่อแก่สหายเหวียน ฝู จ่อง รวมถึงชื่นชมผลสำเร็จต่างๆ ที่เวียดนามได้รับในระยะที่ผ่านมา และแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำอันฉลาด ส่องใส ถูกต้อง และสร้างสรรค์ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พี่น้องประชาชนเวียดนาม จะสืบต่อได้รับผลสำเร็จใหม่ อันใหญ่หลวงกว่าเก่า ในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ นำพาเวียดนามก้าวขึ้นตามทิศของสังคมนิยมอย่างหนักแน่น

สหายเหวียน ฝู จ่อง ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจ ที่สหายทองลุนชื่นชมผลสำเร็จของเวียดนาม ซึ่งหมายถึงการให้คุณค่าต่อสายสัมพันธ์ มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษในการร่วมมือรอบด้านระหว่างเวียดนาม–ลาว และได้แสดงความชื่นชมต่อผลสำเร็จที่ลาวได้รับมาเช่นกัน พร้อมทั้งยืนยันจะสนับสนุนลาวในภารกิจปกปักษ์รักษา สร้างประเทศชาติของตน

ในตอนท้าย สหายเหวียน ฝู จ่อง ได้เชื้อเชิญเลขาธิการใหญ่ ทองลุน สีสุลิด ให้ไปเยือนเวียดนาม เนื่องในโอกาสวันปีใหม่เวียดนามที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสหายทองลุนได้แสดงความขอบคุณ และเชื้อเชิญสหายเหวียน ฝู จ่อง ให้มาเยือนลาวด้วยเช่นกัน…

เมื่อวันที่ 18 มกราคม หลังผ่านพ้นการประชุมใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ครั้งที่ 11 ไปแล้ว 3 วัน สำนักข่าวสารประเทศลาวเพิ่งนำโทรเลขที่สี จิ้นผิง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งมาถึงทองลุน สีสุลิด มาเสนอเป็นข่าว

ภาพประกอบข่าวโทรเลขจากเหวียน ฝู จ่อง ที่ส่งมาถึงทองลุน สีสุลิด ที่มาภาพ : เพจ Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz

เปรียบเทียบเนื้อหาในโทรเลขที่เหวียน ฝู จ่อง และสี จิ้นผิง ส่งมาถึงทองลุน สีสุลิด จากการถอดความคร่าวๆจากภาษาลาวเป็นภาษาไทย ได้ดังนี้

โทรเลขจาก เหวียน ฝู จ่อง…

สหายทองลุน สีสุลิดที่รักยิ่ง

ในนามตัวแทนคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และในนามส่วนตัว ข้าพเจ้ามีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอส่งมิตรจิตมิตรใจอันสนิทสนม คำอวยพรชัยอย่างสุดอกสุดใจ ถึงสหายทองลุน สีสุลิด เนื่องในโอกาสที่สหายได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว สมัยที่ 11

การที่สหายได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว เป็นการแสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจของทั่วพรรค ทั่วปวงชน ก็คือบรรดาผลงาน การมีส่วนร่วมอันยิ่งใหญ่ของสหายต่อภารกิจการปฏิวัติลาว

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่า ภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว โดยมีสหายเป็นเลขาธิการใหญ่ พี่น้องประชาชนลาวจะสืบต่อได้รับผลสำเร็จใหม่ ใหญ่หลวงกว่าเก่า ในภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่ การจัดตั้งปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ ครั้งที่ 11 ของพรรคอย่างมีชัย สร้างประเทศลาว สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพ และวัฒนาถาวร ตามเป้าหมายสังคมนิยม

พรรค รัฐบาล และประชาชนเวียดนาม จะทำอย่างสุดความสามารถของตน ร่วมกับพรรค รัฐบาล และประชาชนลาว ปกปักษ์รักษา และเพิ่มพูนคูณสร้าง สายสัมพันธ์มิตรภาพอันยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษ และการร่วมมือรอบด้าน เวียดนาม–ลาว ให้ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ลึกซึ้ง และมีประสิทธิผลในทุกๆ ด้าน นำเอาผลประโยชน์มาสู่ประชาชน การร่วมมือ และการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นและในโลก

อวยพรให้สายสัมพันธ์ มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษ และการร่วมมือรอบด้าน เวียดนาม–ลาว จงเขียวสดงดงาม และมั่นคง ขนงแก่น ตลอดไป

อวยพรให้สหายเลขาธิการใหญ่ จึงมีสุขภาพเข้มแข็ง มีความผาสุข และมีผลสำเร็จในหน้าที่การงานอันมีเกียรติของตน

เหวียน ฝู จ่อง

เลขาธิการใหญ่ พรรคคอมมิวนิสเวียดนาม

โทรเลขจาก สี จิ้นผิง…

ถึงสหายที่รัก

ข้าพเจ้ามีความปิติชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทราบว่าสหายได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการใหญ่ คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในนามตัวแทนคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และในนามส่วนตัว ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างสุดใจ และขออวยพรชัยอันประเสริฐมายังสหาย และผ่านสหายไปยังคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวชุดใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วย

นับแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่ 10 ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นต้นมา ภายใต้การนำพาอันหนักแน่นของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่มีสหายเลขาธิการใหญ่ บุนยัง วอละจิต เป็นแกนนำ ภารกิจแห่งการก่อสร้างสังคมนิยมของลาว ได้มีความคืบหน้าที่สำคัญ มีเสถียรภาพทางด้านการเมือง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงดีขึ้นเรื่อยๆ

เลขาธิการใหญ่ 2 พรรค (ซ้าย) ทองลุน สีสุลิด พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (ขวา) สี จิ้นผิง พรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่มาภาพ : Chinanews.com

ภายใต้สภาพการณ์ใหม่นี้ กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 ได้เปิดขึ้นอย่างสง่างามและมีชัย ซึ่งได้มีความหมายอันยิ่งใหญ่ และสำคัญมากต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ให้แก่ภารกิจของพรรคและประเทศชาติ

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ภายใต้การนำพาอันหนักแน่นของศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่มีสหายเลขาธิการใหญ่ ทองลุน สีสุลิด เป็นแกนนำนั้น พรรคประชาชนปฏิวัติลาว แน่นอน จะสามารถนำพาประชาชนลาวทั่วประเทศ สืบต่อมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่น บากบั่น ต่อสู้ และผลักดันให้ภารกิจแห่งการก่อสร้างสังคมนิยมนับจากนี้ มีหมากผลอันใหม่ และยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ

สองประเทศ จีน-ลาว เป็นประเทศสังคมนิยม เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีไมตรีจิตอันดีงาม อยู่ภายใต้การเอาใจใส่ ทนุถนอม และร่วมกันผลักดันแต่ละสมัยของสองพรรค สองประเทศ จีน-ลาว ได้ทำให้สายสัมพันธ์สองประเทศรับการเพิ่มพูน คูณสร้าง และเข้าสู่ห้วงลึกอย่างไม่หยุดยั้ง พร้อมทั้งได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่สองประเทศ ก็คือประชาชนสองชาติ จีน-ลาว

ภายใต้สถานการณ์ของโลกโดยรวมที่อยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลงและปั่นป่วนนี้ ข้าพเจ้ายินดีร่วมกับสหายเลขาธิการใหญ่ ทองลุน สีสุลิด จะเพิ่มทวีการนำพาทางด้านการเมืองต่อสายสัมพันธ์ระหว่างสองพรรค สองรัฐ ลาว-จีน เสริมขยายมิตรภาพอันเป็นมูลเชื้อ ลงลึกในความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และผลักดันภารกิจแห่งการก่อสร้างสังคมนิยม จับมือกันผลักดันการสร้างคู่ร่วมชะตากรรม จีน-ลาว เพื่อร่วมกันอย่างตั้งมั่นในภารกิจการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และการพัฒนาของภูมิภาค

ขออวยพรให้สหายเลขาธิการใหญ่ จงประสพผลสำเร็จอันใหม่และใหญ่หลวงกว่าเก่า ในการปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติ สง่า และสูงส่ง ของสหาย

ด้วยความนับถืออย่างสูง

นครหลวงปักกิ่ง วันที่ 15 มกราคม 2564

สี จิ้นผิง
เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

5 ปี นับจากนี้ บทบาทและอิทธิพลของจีนและเวียดนามที่มีต่อลาวจะเป็นเช่นไร เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม!!!