ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสการเมือง > “ประยุทธ์” ใช้ ม.44 พักงาน จนท.รัฐ 59 คน – ปลดบอร์ด สสส. 7 คน “นพ.วิชัย โชควิวัฒน” โดนด้วย – รวม 3 ล็อต 175 คน

“ประยุทธ์” ใช้ ม.44 พักงาน จนท.รัฐ 59 คน – ปลดบอร์ด สสส. 7 คน “นพ.วิชัย โชควิวัฒน” โดนด้วย – รวม 3 ล็อต 175 คน

5 มกราคม 2016


นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com/media/content/2015/06/25/B7E7005E6E47461794DF70E5D1C7DE4B.jpg
นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ที่มาภาพ : http://www.posttoday.com/media/content/2015/06/25/B7E7005E6E47461794DF70E5D1C7DE4B.jpg

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม สาระสำคัญก็คือ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ใช้อำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 มาตรา 44 ออกคำสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการพลเรือน ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และกรรมการสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวม 59 คน ซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ ไว้เป็นการชั่วคราว

สำหรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกพักงานกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจ มีอาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใน จ.มหาสารคาม รวม 32 คน ฯลฯ ขณะที่บอร์ด สสส. ในคำสั่งหัวหน้า คสช. เขียนไว้ว่าให้พ้นจากตำแหน่งโดยทันที

โดยถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มที่ 3 ที่ถูกออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้พักงาน ต่อจากคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 16/2558 ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (45 คน) และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2558 ซึ่งออกมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (71 คน) ทำให้ปัจจุบันมีจำนวนเจ้าหน้าที่ของรัฐซี่งถูก พล.อ. ประยุทธ์ ใช้มาตรา 44 สั่งให้พักงาน โดนอ้างว่าอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ ทั้งสิ้น 175 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา เคยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกสั่งพักงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช. เพียง 2 คนเท่านั้น ที่ได้คืนสู่ตำแหน่งเดิม ประกอบด้วย นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายชูศักดิ์ ตั้งศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ปราจีนบุรี

คำสั่งคสช.ม.44