ThaiPublica > เกาะกระแส > “ประยุทธ์” เตรียมออกคำสั่ง 18 ม.ค. ให้ “บอร์ด สสส.” ที่เหลืออยู่ทำงานต่อได้ ขอโทษ “ผู้อาวุโส-หมอ” ปัดตั้งใจทำลาย

“ประยุทธ์” เตรียมออกคำสั่ง 18 ม.ค. ให้ “บอร์ด สสส.” ที่เหลืออยู่ทำงานต่อได้ ขอโทษ “ผู้อาวุโส-หมอ” ปัดตั้งใจทำลาย

16 มกราคม 2016


“พล.อ.
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ที่มาภาพ: www.thaigov.go.th

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงความขัดแย้งภายหลังออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2559 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจพิเศษตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาตรา 44 ปลดกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (บอร์ด สสส.) รวม 7 คน ออกจากตำแหน่ง ทำให้ไม่สามารถประชุมบอร์ด สสส. ได้ เนื่องจากมีองค์ประชุมไม่ครบตาม พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ว่า สำหรับ สสส. ตนต้องกราบขอโทษจริงๆ ตนไม่ต้องการจะไปทำลายท่าน แต่วันนี้อยากสร้างการรับรู้ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และสนับสนุนให้เดินหน้าต่อ ดังนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ตนจะออกคำสั่งให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ เพราะเมื่อไปทบทวนแล้ว การที่บอร์ด สสส. มีองค์ประชุมไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถประชุมได้

“เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจะออกคำสั่งให้บอร์ดที่เหลือทำงานได้ สามารถอนุมัติได้ รวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารและกรรมการต่างๆ ได้ ที่บอกว่า คสช. จะไปครอบครอง สสส. นั้น จะไปแบกไว้ทำไม และบอกว่าจะแต่งตั้งคนนั้นคนนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทนั้นบริษัทนี้ ใครมาขอ ผมจะเล่นงาน เพราะที่ทำทั้งหมดนั้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศ”

พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า ตนไม่เคยบอกว่าบอร์ด สสส. ทั้ง 7 คนที่ถูกปลดทุจริต เพียงแต่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การตรวจสอบมีความชัดเจน เมื่อถึงเวลาคัดสรรก็ให้มาเข้าร่วมการคัดสรรได้ จึงอยากฝากคำขอโทษไปยังผู้อาวุโสและหมอ สำหรับโครงการต่างๆ ที่มีปัญหาหรือมีข้อสังเกต เพื่อให้เกิดความชัดเจน อยากให้รีบทบทวน เพื่อให้เดินหน้าทำโครงการได้อย่างต่อเนื่อง เดิมเข้าใจว่า เมื่อ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป บอร์ด สสส. เข้ามาคุยก็นึกว่าเรื่องจะจบ แต่ก็ไม่จบ ซึ่งรัฐบาลจะรับผิดชอบอยู่แล้ว แม้จะล่าช้าไปบ้าง แต่อย่าไปปลุกปั่น ปลุกปั่นตนไม่ได้อยู่แล้ว ไม่ได้ขู่ แต่จะพยายามแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

“นี่เป็นเพียงการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว เพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ทำตามข้อสังเกต เพราะหากทุกคนยังอยู่ที่เดิมหมดก็จะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ อย่ามาทะเลาะกับผมอยู่เลย มันไม่มีประโยชน์ เพราะอย่างไรก็ต้องเดินตามหลักการที่ถูกต้อง แต่จะทำอย่างไรให้เร็วขึ้น” พล.อ. ประยุทธ์ กล่าว

ทั้งนี้ รายชื่อบอร์ด สสส. 7 คน ที่ถูกปลด ประกอบด้วย นพ.วิชัย โชควิวัฒน (รองประธาน คนที่ 2), นายสงกรานต์ ภาคโชคดี (กรรมการ), นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ (กรรมการ), นายยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ (กรรมการ), นายสมพร ใช้บางยาง (กรรมการ), รศ.ประภัทร นิยม (กรรมการ) และนายวิเชียร์ พงศธร (กรรมการ) โดยทั้งหมดเป็นบอร์ด สสส. ในโควตาผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุม ครม. แต่งตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตาม พ.ร.บ.สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 17 บอร์ด สสส. จะมีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานบอร์ด สสส. โดยตำแหน่ง (แต่สามารถมอบหมายรองนายกฯ แทนได้) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 1 และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้ง เป็นรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 2 และมีกรรมการอื่นอีก 17 คน ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ 9 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง ครม. แต่งตั้ง อีก 8 คน

แม้ปัจจุบันบอร์ด สสส. จะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน เกินกึ่งหนึ่งก็ตาม แต่มีการท้วงติงว่าองค์ประชุมยังไม่ครบเนื่องจากขาดรองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 2 หลัง นพ.วิชัย โชควิวัฒน รองประธานบอร์ด สสส. คนที่ 2 ถูกปลดจากตำแหน่งตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 1/2559 จึงต้องเลื่อนการประชุมบอร์ด สสส. ซึ่งมีวาระสำคัญคือการแต่งตั้งผู้จัดการ สสส. คนใหม่ จากเดิมวันที่ 15 มกราคม 2559 ออกไปเป็นวันที่ 22 มกราคม 2559 โดยจะมีเสนอให้ที่ประชุม ครม. แต่งตั้งบอร์ด สสส. เพิ่มเติม 7 คน เพื่อให้ครบองค์ประชุม ในการประชุมวันที่ 19 มกราคม 2559