ThaiPublica > เกาะกระแส > จากกรณีเพิกถอนปริญญาเอกถึงแบล็คลิสต์ ตม.ระหว่าง”ศุภชัย หล่อโลหการ – วิน แอลลิส”

จากกรณีเพิกถอนปริญญาเอกถึงแบล็คลิสต์ ตม.ระหว่าง”ศุภชัย หล่อโลหการ – วิน แอลลิส”

7 กันยายน 2015


นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส
นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส นักวิชาการและนักวิจัยชาวอังกฤษได้ถูกกักตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ห้ามเข้าประเทศไทย เนื่องจากนายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ (สนช.)ในขณะนั้น(ปี 2552) ได้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าเป็นบุคคลอันตราย

ล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามความคืบหน้าจากภรรยานายวิลเลี่ยม ทราบว่าทางสำนักงานนวตกรรมแห่งชาติ โดยนายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สนช.ได้ทำหนังสือถอนคำสั่งแบล็คลิสต์ และทนายของนายวิลเลี่ยมได้นำหนังสือดังกล่าวไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 พร้อมกันนี้ทางทนายได้นำเอกสาร หลักฐานกรณีที่นายศุภชัย หล่อโลหการ ปลอมแปลงเอกสารซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาไปแล้ว รวมทั้งกรณีการลอกเลียนเอกสารงานวิจัยไปชี้แจงด้วย

อนึ่งก่อนหน้านี้นายวิลเลียม วิน แอลลิส นักวิจัย ได้ร้องเรียนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิกถอน ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ของนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการ สนช.(ในขณะนั้น) ได้นำมาสู่การฟ้องร้องในหลายคดีและเหตุการณ์คุกคามที่เกิดขึ้น รวมทั้งกรณีนี้ที่ทำหนังสือแจ้งแบล็คลิสต์ต่อนายวิลเลี่ยม วิน แอลลิส ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้

แหล่งข่าวจากคนใกล้ชิดนายวิลเลี่ยมเปิดเผยว่า”ปกติคุณวินจะถือพาสปอร์ตไทย แต่เนื่องจากพาสปอร์ตไทยหายระหว่างเดินทาง จึงใช้พาสปอร์ตอังกฤษเข้าประเทศไทย จึงถูกกักตัวดังที่เป็นข่าว”

อ่านเพิ่มเติมซีรี่ย์วิกฤติงานวิจัย