วิกฤติมาตรฐานงานวิจัย

22 ข่าวในประเด็นนี้


ศาลฎีกาไม่รับและสั่งจำหน่ายคดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ. สนช. เป็นโจทก์ฟ้อง “วิลเลียม วิน แอลลิส”

ศาลฎีกาตรวจสำนวนที่นายศุภชัยฎีกาว่าจำเลยเป็นผู้ให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ให้ได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง ฎีกาของโจทก์จึงไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณา จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

ทีดีอาร์ไอชี้การวิจัยและพัฒนาของไทย เป็นเอ็นพีแอลเยอะเสร็จร้อยละ 5 และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

ทีดีอาร์ไอชี้ การวิจัยและพัฒนาของประเทศได้รับงบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพ research and development (R&D) ต่ำ และจำนวนโครงการเป็นเอ็นพีแอลเยอะ แต่ละปีเสร็จสิ้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5

1 2