วิกฤติมาตรฐานงานวิจัย

22 ข่าวในประเด็นนี้

ศาลปกครองยกฟ้อง กรณี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ.สนช.ฟ้องจุฬาฯ เพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ศาลปกครองพิพากษายกฟ้อง กรณี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องจุฬาฯ เพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต

จากกรณีเพิกถอนปริญญาเอกถึงแบล็คลิสต์ ตม.ระหว่าง”ศุภชัย หล่อโลหการ – วิน แอลลิส”

จากกรณีเพิกถอนปริญญาเอกถึงแบล็คลิสต์ ตม.ระหว่าง”ศุภชัย หล่อโลหการ – วิน แอลลิส”

เปิดผลสอบสวน”ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีตผอ. สนช. กรณีปลอมแปลงเอกสาร-ถูกเพิกถอนปริญญา – ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้บอร์ดสนช. ดำเนินการทางวินัย-จริยธรรม

เปิดผลสอบสวน”ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีตผอ. สนช. กรณีปลอมแปลงเอกสาร-ถูกเพิกถอนปริญญา – ผู้ตรวจการแผ่นดินจี้บอร์ดสนช. ดำเนินการทางวินัย-จริยธรรม

ศาลฎีกาไม่รับและสั่งจำหน่ายคดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” อดีต ผอ. สนช. เป็นโจทก์ฟ้อง “วิลเลียม วิน แอลลิส”

ศาลฎีกาตรวจสำนวนที่นายศุภชัยฎีกาว่าจำเลยเป็นผู้ให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ให้ได้รับความเสียหายนั้น เห็นว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งศาลล่างทั้งสองได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงดังกล่าวไว้ชอบด้วยเหตุผลแล้ว และไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสอง ฎีกาของโจทก์จึงไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณา ศาลฎีกาไม่รับคดีไว้พิจารณา จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายคดี

สถานทูตอังกฤษเดินเรื่องคุ้มครอง”วิลเลี่ยม แอลลิส” นักวิจัยผู้ฟ้องร้อง”ศุภชัย หล่อโลหการ” กรณีถูกคุกคามและขู่ฆ่า

สถานทูตอังกฤษเดินเรื่องคุ้มครอง”วิลเลี่ยม แอลลิส” นักวิจัยผู้ฟ้องร้อง”ศุภชัย หล่อโลหการ” กรณีถูกคุกคามและขู่ฆ่า

ขู่อุ้ม-ฆ่า วิลเลียม วิน แอลลิส คู่กรณีฟ้องศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ลอกเลียนงานวิจัย

ขู่อุ้ม-ฆ่า วิลเลียม วิน แอลลิส คู่กรณีฟ้องศุภชัย หล่อโลหการ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ คัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาชั้นต้น คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องหมิ่นประมาทคัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

ศาลอุทธรณ์กลับคำพิพากษาชั้นต้น คดี “ศุภชัย หล่อโลหการ” ฟ้องหมิ่นประมาทคัดลอกงานวิจัยทำวิทยานิพนธ์

เปิดบันทึกประชุมลับ สภาจุฬาฯ กรณีเพิกถอนปริญญา”ศุภชัย หล่อโลหการ” ผอ.สนช. ระบุผิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างร้ายแรง

เปิดบันทึกประชุมลับ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรณีเพิกถอนปริญญา”ศุภชัย หล่อโลหะการ” ผอ.สนช.ระบุผิดจริยธรรมทางวิชาการอย่างร้ายแรง

1 2 3