ประธานาธิบดีปูตินส่งสาส์นอวยพรปีใหม่ผู้นำทั่วโลก พร้อมย้ำร่วมมือเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศ

ประธานาธิบดีปูตินส่งสาส์นอวยพรปีใหม่ผู้นำทั่วโลก พร้อมย้ำร่วมมือเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพระหว่างประเทศ

คู่มือทำความเข้าใจเรื่อง “อุตสาหกรรม 4.0” ที่ GE เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม”

“อินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม” อาจหมายถึงโมเดลธุรกิจแบบใหม่ ที่บริษัทถูกแปรสภาพให้กลายเป็นวิสาหกิจดิจิทัล ทำให้มีความได้เปรียบบริษัทคู่แข่ง จากการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ในทุกกระบวนการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิตสินค้า การเชื่อมโยงกับลูกค้า ระบบโลจิสติกส์ และการบริการ การเปลี่ยนข้อมูล จากแอนะล็อกมาเป็นดิจิทัล

การบริหารเชิงกลยุทธ์ส่วนท้องถิ่น (Strandortpolitik) หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของเยอรมนี

คนที่กำหนดนโยบายเศรษฐกิจมักมีความคิดพื้นฐานอย่างหนึ่งว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจจะสร้างอานิสงส์ที่เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนของสังคม คลื่นทะเลจะช่วยยกเรือทั้งลำให้สูงขึ้น แต่เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดทั้งคนชนะและคนแพ้ คลื่นทะเลไม่ได้ยกเรือทุกลำให้สูงขึ้น การเติบโตของเศรษฐกิจและการจ้างงานก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างทัดเทียมกันในทุกภูมิภาคหรือทุกเมือง เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจกลุ่มยูโร เศรษฐกิจเยอรมันยังสามารถรักษาการเติบโตไว้ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่ารัฐต่างๆ ของเยอรมันจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่าเทียมกัน มีเพียงรัฐ Bavaria และ Baden-Wurttemberg ที่การว่างงานต่ำกว่า 4%