“วรศักดิ์ มหัทธโนบล” ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ ตั้งคำถามดังๆทำไมคนจีนย้ายถิ่นสูง คาดในไทยไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน

“วรศักดิ์ มหัทธโนบล” ศูนย์จีนศึกษา จุฬาฯ ตั้งคำถามดังๆทำไมคนจีนย้ายถิ่นสูง คาดในไทยไม่ต่ำกว่า 5 แสนคน ลึกๆ แล้วเราไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนส่งเสริมด้วยหรือเปล่า แต่จีนก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองมีนโยบายอย่างนี้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รื้อระบบ จัดเกรด 8,230 สหกรณ์ สั่งเลิกกิจการกว่า 1,000 แห่ง – ดีเดย์กฎใหม่คุมเข้ม 1 มิ.ย. นี้

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์รื้อระบบจัดเกรด 8,230 สหกรณ์ สั่งเลิกกิจการกว่า 1,000 แห่งเตรียมสะสางให้เสร็จภายในปีนี้ พร้อมดีเดย์กฎเกณฑ์กำกับดูแลใหม่คุมเข้มเหมือนสถาบันการเงิน 1 มิ.ย. นี้

“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” รมต.ศึกษา…สร้างครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่45,000 คน – รื้อระบบสอบวิทยฐานะ ล้างงานขยะ – ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต้องไม่เถรตรง

“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์”จากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเป็นรมต.ศึกษา เปลี่ยนวิธีคิด… รื้อนโยบายไม่ตัดเสื้อตัวเดียว เร่งสร้างครูภาษาอังกฤษพันธุ์ใหม่-ปรับระบบสอบวิทยฐานะ ล้างงานขยะ-ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ต้องไม่เถรตรง ชี้คนไม่ใช่หมากรุกที่บังคับให้เดินได้

“ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” จากหมอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเป็นรัฐมนตรีศึกษาฯ(ตอนที่1) : เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน 2 เดือน ผลิตเด็กอาชีวะ 4.0

โครงการเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกงาน 2 เดือน มีคนสนใจ 8 หมื่นกว่าคน ใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท ดังนั้น จะเรียนเพื่อไปทำงาน 4.0 คุณก็ต้องเอาคน 4.0 หรือโรงงาน 4.0 มาสอน ไม่ใช่ใช้แล็บ 1.0 เพื่อทำให้มันเป็น 4.0 มันเป็นไปไม่ได้

“อาทิตย์ นันทวิทยา” ซีอีโอไทยพาณิชย์ Transformation สู่ The Most Admired Bank ของทุกช่วงชีวิต

สิ่งต่อไปที่จะทำคือลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการสร้างวัฒนธรรมข้อมูล หรือ Data Culture โดยตั้งเป้าเป็นองค์กรที่เข้าใจลูกค้า มี Insight ใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้น Data Analytics จะเปลี่ยนกระบวนการที่เราจะตอบสนองลูกค้า การเข้าถึงลูกค้า การเข้าหาลูกค้า การนำเสนอสิ่งต่างๆ ให้กับลูกค้า ในรูปแบบที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้น และตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างคนละเรื่องกับสิ่งที่เคยเป็น

เรื่องสุขปนทุกข์ของ “มีชัย ฤชุพันธุ์” คนเขียน “รัฐธรรมนูญ 2 แผ่นดิน”

โจทย์ในการออกแบบรัฐธรรมนูญของ “มีชัยกับพวก” คือ “ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สุดคืออะไร?” ทว่าไม่อาจหลุดจากกรอบแนวคิดหลัก 10 ข้อที่กำหนดไว้ในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 สำทับด้วยความเห็นของ “รัฏฐาธิปัตย์” อย่าง คสช. ที่ส่งหนังสือถึง กรธ. 2 ครั้ง ครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เพื่อกำหนดกรอบการเขียนรัฐธรรมนูญ และอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559 เพื่อให้ปรับปรุงบทเฉพาะกาล

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ถอดหลักการทรงงานในหลวงร.9 “ใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ซื่อสัตย์ รักในงานที่ทำ” บนรากความเปราะบาง เมื่อฝนตกไม่ทั่วฟ้า มองสั้น สนิมกัดกร่อน

“ประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ถอดหลักการทรงงานในหลวงรัชกาลที่9 บนรากความเปราะบาง เมื่อฝนตกไม่ทั่วฟ้า มองสั้น สนิมกัดกร่อน แนะ“ความใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก ซื่อสัตย์ และรักในงานที่ทำ”

1 2 3 4 5 43