“มานะ นิมิตรมงคล” สร้างกระแสต้านโกง ‘ปลูกฝัง-เปิดโปง-ป้องกัน’ อย่าให้ประเทศไทยเดินหน้าอย่าง”พิการ”

อนาคตของประเทศอยู่ในมือพวกเรา มาร่วมกันเป็นพลังต้านโกง ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เพื่ออนาคตของประเทศไทย

“เหงียน หาย บั่ง” เอกอัครราชทูตเวียดนาม เล่าการโตอย่างก้าวกระโดด ย้ำสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม หุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่แรกอาเซียน

นายเหงียน หาย บั่ง กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามในการให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ สถานเอกอัครราชฑูตเวียดนามประจำประเทศไทย โดยย้ำว่าไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ผ่านการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์คู่แรกในอาเซียน

“อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี” ที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. ชวนแกะรอยปัญหา “น้ำท่วมกรุงเทพฯ” จาก “ท่อระบายน้ำ” ถึง “แม่น้ำเจ้าพระยา”

“อรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี” ที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. ชวนแกะรอยปัญหา “น้ำท่วมกรุงเทพฯ” จาก “ท่อระบายน้ำ” ถึง “แม่น้ำเจ้าพระยา”

“ประภาศ คงเอียด” แจงกรอบการวินิจฉัย “ดิวตี้ฟรี” เป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นตามพ.ร.บ.ร่วมทุนใหม่หรือไม่?

“ประภาส คงเอียด” แจงกรอบวินิจฉัย “ดิวตี้ฟรี” ถือเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นตามพ.ร.บ.ร่วมทุนใหม่หรือไม่?

เจซินดา อาร์เดิร์น ผู้นำที่ได้รับยกย่องทั่วโลก ในวันที่มืดมนที่สุดของนิวซีแลนด์

เจซินดา อาร์เดิร์น ผู้นำที่ได้รับยกย่องทั่วโลก ในวันที่มืดมนที่สุดของนิวซีแลนด์ ผู้นำที่ยึดถือคุณค่าในเรื่อง ความเห็นอกเห็นใจ ที่มีต่อคนที่ประสบปัญหาต่างๆ เธอบอกพวกเขาว่า “คุณคือพวกเรา”

“นริศ สถาผลเดชา” TMB Analytics ตั้งคำถามพร้อมกางข้อมูล “เอสเอ็มอีไทย” อยู่ตรงไหนใน “อีอีซี-ตลาดโลก” ?

“นริศ สถาผลเดชา” TMB Analytics ตั้งคำถาม “เอสเอ็มอีไทย” อยู่ตรงไหนใน “อีอีซี-ตลาดโลก” ?

1 2 3 4 48