ThaiPublica > เกาะกระแส > นายกฯ สั่ง ‘คลัง – สำนักงบฯ’ หาเงิน 5 แสนล้าน ชงบอร์ดดิจิทัลฯเคาะ 10 เม.ย.นี้

นายกฯ สั่ง ‘คลัง – สำนักงบฯ’ หาเงิน 5 แสนล้าน ชงบอร์ดดิจิทัลฯเคาะ 10 เม.ย.นี้

27 มีนาคม 2024


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

นายกฯสั่ง ‘คลัง – สำนักงบฯ’ หาเงิน 5 แสนล้านบาท ทำโครงการ Digital Wallet นอกจากการออก พ.ร.บ.กู้ ชงบอร์ดดิจิทัลฯชุดใหญ่เคาะ 10 เม.ย.นี้ ก่อนเสนอ ครม.ไฟเขียว ยันไตรมาส 4 เงินถึงมือประชาชนแน่นอน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 2/2567 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

ภายหลังการประชุมนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า วันนี้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจมีปัญหา และมีความจำเป็นต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการเติบโตต่ำของ GDP ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการเจริญเติบโตสูงกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้เสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินในโครงการ Digital Wallet นอกเหนือจากการออกพระราชบัญญัติเงินกู้ ที่ประชุมฯ จึงมอบหมายให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณไปดำเนินการ พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์สรุปหลักเกณฑ์ร้านค้า และสินค้าที่จะเข้าร่วมโครงการ และมอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบอร์ดรัฐบาลดิจิทัล (คณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) สรุปการพัฒนาระบบ และการจัดทำในลักษณะเปิด หรือ “Open loop” เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจกระเป๋าเงินเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) วางกรอบการตรวจสอบวินิจฉัย ร้องทุกข์ กล่าวโทษและการเรียกเงินคืน โดยให้ทุกหน่วยงานตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้รายงานต่อที่ประชุมฯในวันที่ 10 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปทั้งหมด และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนเมษายน 2567

“ผมขอยืนยันถึงกรอบไทมไลน์ตามที่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลง ข่าวไปแล้ว คือ 1. ไตรมาส 3 จะเปิดลงทะเบียนร้านค้าและประชาชน 2. ไตรมาส 4 เงินจะถึงมือประชาชน ซึ่งในที่ประชุมวันนี้ใช้เวลา 30 นาที ทุกภาคส่วนเห็นด้วยทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ หรือ ผู้ว่าการ ธปท. เห็นด้วยในขั้นตอนต่างๆทั้งหมด ขอให้ทุกคนรอฟังข่าวดีในวันที่ 10 เมษายนนี้” นายเศรษฐา กล่าว

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตต่ำกว่าศักยภาพเป็นเวลายาวนาน รวมถึงต้องเผชิญกับ Headwind ทั้งภายในและภายนอก เช่น ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) การฟื้นตัวของรายได้ของประชาชนที่ไม่เท่ากันตั้งแต่หลังโควิด-19 และภาระดอกเบี้ยที่ยังสูงตลอดมา เป็นต้น ดังนั้น การดำเนินมาตรการเพื่อสร้าง Momentum และกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เป็นหนึ่งในมาตรการระยะสั้น ที่จะเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่น ผ่านประชาชนผู้ได้รับสิทธิและผู้ประกอบการร้านค้า ดังนั้น การดำเนินโครงการฯ ที่มีขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบัน ย่อมส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่าจากที่กล่าวมา โครงการ Digital Wallet จึงควรถูกขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้รับทราบว่า คณะทำงานรวบรวมข้อมูล ความเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทุกภาคส่วน ได้จัดตั้งขึ้นแล้ว และอยู่ระหว่างรอหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเห็นกลับมา ซึ่งก็ขอให้การดำเนินโครงการนี้เป็นไปโดยคำนึงถึงความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยวันนี้จึงเห็นว่า ที่ประชุมควรมีการพิจารณาทางเลือกแหล่งเงินที่จะใช้ในโครงการฯ และมอบหมายให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ไปพิจารณาจัดทำรายละเอียด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตามข้อพึงระวัง หรือความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับมา

พร้อมกันนี้ นายกฯ ได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลจะดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญ การใช้อำนาจต่าง ๆ ในการดำเนินการโครงการ Digital Wallet นี้จะต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ และประชาชนโดยรวม ตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

  • นายกฯปัดตอบ ‘ดิจิทัล วอลเล็ต’ ใช้เงินจากไหน – มติ ครม.ปรับขึ้นค่าธรรมเนียม – ค่าบริการสนามบิน
  • “จุลพันธ์” แจกแน่! ดิจิทัลหมื่นบาท ไตรมาส 4 ปีนี้ – เงินมาจากไหน ยังไม่ตอบ
  • นายกฯตั้ง คกก.-ผู้ว่าแบงก์ชาติ ศึกษาข้อเสนอ ‘กฤษฎีกา-ป.ป.ช.’ 30 วัน ก่อนชงบอร์ดดิจิทัลเคาะ ‘กู้-ไม่กู้’
  • เงินดิจิทัล 10,000 บาท แจก 5.6 แสนล้านบาท บริหารอย่างไร-ไม่ต้องกู้