ThaiPublica > ThaiPublica Channel > ThaiPublica Podcast > ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP35 : เปิดพื้นที่ให้ “เด็กและเยาวชน” สร้าง “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

ThaiPublica Podcast ข่าวเจาะ EP35 : เปิดพื้นที่ให้ “เด็กและเยาวชน” สร้าง “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

5 ธันวาคม 2021


ข่าวเจาะ EP35 “เปิดพื้นที่ให้ “เด็กและเยาวชน” สร้าง “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) หลังจากที่ได้พ้นจากงานการเมืองไปแล้ว ตอนนี้ ดร.สุวิทย์ ได้เข้ามาทำงานงานด้าน “เด็กและเยาวชน” ที่สนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

ประเด็นที่ ดร.สุวิทย์ เข้ามาทำงานมี 2 เรื่องใหญ่ เรื่องแรก คือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ที่จะเป็นหัวรถจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยหลังโรคโควิด-19 เรื่องที่สอง คือเรื่องเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่าเด็กและเยาวชน จะเป็นคนกำหนดอนาคต (Future Changer) ของประเทศ ดร.สุวิทย์ เชื่อว่า แต่ละเรื่องหากสำเร็จจะถือเป็นจุดเปลี่ยนประเทศไทย

กองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ Thaipublica ได้พูดคุยถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนในมุมมองของ ดร.สุวิทย์ ในรายการข่าวเจาะ

บทสัมภาษณ์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฉบับเต็มได้ ในหัวข้อ “สุวิทย์ เมษินทรีย์” ชวนเปิดพื้นที่ให้ “เด็กและเยาวชน” สร้าง “ทุนมนุษย์” ขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน” ที่เวบไซต์ Thaipublica

ดำเนินรายการโดย จิรัฐิติ ขันติพะโล

อย่าลืม Subscribe กดติดตาม ที่ช่องทาง

  • Youtube
  • Soundcloud
  • Apple Podcast
  • Google Podcast
  • Spotify