ThaiPublica > เกาะกระแส > นายกฯ ปราศรัยวันสหประชาชาติ ย้ำวัคซีนโควิด-19 สินค้าสาธารณะโลก ทุกประเทศเข้าถึงเท่าเทียม

นายกฯ ปราศรัยวันสหประชาชาติ ย้ำวัคซีนโควิด-19 สินค้าสาธารณะโลก ทุกประเทศเข้าถึงเท่าเทียม

24 ตุลาคม 2020


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวปราศรัย ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในโอกาสวันสหประชาชาติ

วันที่ 24 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นวันแห่งการก่อตั้งองค์การสากลระหว่างประเทศที่มีความสำคัญที่สุดภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคง ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่มวลมนุษยชาติ

วันสหประชาชาติในปีนี้มีความสำคัญ เนื่องจากครบรอบ 75 ปีแห่งการก่อตั้งสหประชาชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความร่วมมือร่วมใจของรัฐสมาชิกเป็นหนทางที่จะนำพวกเราไปสู่การหลุดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทของความท้าทายใหม่ๆ ที่นับวันจะทวีความซับซ้อนและมีพลวัตที่ผันแปร

ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 และจะครบรอบ 75 ปี ของการเป็นสมาชิกในปีหน้า ที่ผ่านมา ไทยยึดมั่นในระบบพหุภาคีนิยมและสนับสนุนสหประชาชาติ โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศผ่านเวทีระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันล้ำค่าของเรา รวมถึงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุม ซึ่งประเทศต่างๆ ชื่นชมไทยในประเด็นเหล่านี้

ผมเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นของไทยที่จะต่อยอดความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ การมีส่วนร่วมของประชาชนและหุ้นส่วนต่าง ๆ ในการสนับสนุนพันธกิจของไทยในสหประชาชาติ จะส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่เข้มแข็งและสร้างสรรค์ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสหประชาชาติสู่การบรรลุเป้าประสงค์ใน 3 เสาหลัก ด้านการรักษาสันติภาพและความมั่นคง การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมแบบทางไกล ผมได้กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป โดยย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐสมาชิกในการฟันฝ่าความท้าทายต่าง ๆ พร้อมย้ำว่า วัคซีนและยารักษาโควิด-19 ต้องเป็นสินค้าสาธารณะของโลกที่ทุกประเทศจะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสหประชาชาติจำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้

ในการประชุมระดับสูงเพื่อฉลองการครบรอบ 75 ปีของสหประชาชาติ ผมได้ย้ำบทบาทของไทยในการส่งเสริมภารกิจของสหประชาชาติในทั้งสามเสาหลัก และในการประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงสัปดาห์เดียวกัน ผมแจ้งว่ารัฐบาลไทยกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่สำคัญ ไทยเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนความร่วมมือส่วนภูมิภาคและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกพหุภาคีมีเป้าหมายเดียวกัน

ในโอกาสวันสหประชาชาติ ปี 2563 นี้ ผมขอย้ำว่า รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนสหประชาชาติและทำงานร่วมกันกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อให้โลกของเรากลับมาดีขึ้นกว่าเดิม เปี่ยมไปด้วยความผาสุกและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้เป็นโลกที่น่าอยู่สำหรับพวกเรา และอนุชนคนรุ่นหลังต่อไป สุดท้ายนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยการสนับสนุนจากประชาชนไทยทุกคน