ThaiPublica > สู่อาเซียน > “ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศ ฉายภาพความสำเร็จ 46 ปี สปป.ลาว

“ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศ ฉายภาพความสำเร็จ 46 ปี สปป.ลาว

2 ธันวาคม 2021


นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศ สปป.ลาว ที่มาภาพ: http://kpl.gov.la/En/Detail.aspx?id=63540

วันชาติที่ชาวลาวทุกคนต่างเฉลิมฉลองในวันนี้ เป็นผลจากการต่อสู้ที่ยาวนานและการเสียสละของเลือดและน้ำตาของบรรพบุรุษและนักรบของเราเพื่อปลดปล่อยประเทศชาติจากจักรวรรดินิยมต่างชาติ

ข้อความด้านบนเป็นข้อความสำคัญ ในการปราศรัยของเลขาธิการพรรคและประธานประเทศ นายทองลุน สีสุลิด เพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 46 ปีของการก่อตั้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันนี้ 2 ธันวาคม

ในการปราศรัยเช้าวันนี้ ประธานประเทศได้ชี้ถึงความสำเร็จทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน 46 ปีก่อน เมื่อชาวลาวประกาศให้โลกรู้ถึงเอกราชในฐานะชาติที่มีอธิปไตย

“วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 เป็นวันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เมื่อชาวลาวทั่วประเทศประกาศต่อโลกว่าในที่สุด สปป. ลาวก็ได้รับเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนอย่างสมบูรณ์ และชาวลาวจากทุกเชื้อชาติได้กลายเป็นเจ้าของที่แท้จริงของประเทศ” ประธานประเทศกล่าว

 • “ทองลุน สีสุลิด” ประธานประเทศลาวคนใหม่

 • นายทองลุนชี้ว่า ชาวลาวร่วมกันเฉลิมฉลองวันชาติทุกปีด้วยความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง วันนี้เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนที่เสียสละเพื่อปลดปล่อยลาวและสร้างระบอบใหม่เพื่อปกครองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  “เราเฉลิมฉลองวันที่ 2 ธันวาคมทุกปี เป็นการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของทุกคนในประเทศ ซึ่งเป็นผลจากการต่อสู้ที่ยาวนานของบรรพบุรุษของเรา ด้วยเลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตาของนักรบผู้กล้าหาญและผู้รักชาติจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อสู้ด้วยจิตวิญญาณแห่งการเสียสละ” ประธานประเทศกล่าว

  แม้ไม่สามารถจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติเนื่องจากการระบาดใหญ่ แต่นายทองลุนกล่าวว่า มีความภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของพรรคและหน่วยงานของรัฐในการร่วมกันเฉลิมฉลองวันชาติกับประชาชนทุกเชื้อชาติในรูปแบบใหม่โดยส่งมอบ ข้อความผ่านสื่อ

  วันชาติเป็นโอกาสที่ชาวลาวจะได้แสดงความเคารพและสักการะผู้นำการปฏิวัติที่อุทิศชีวิตเพื่อการบรรลุเสรีภาพของประเทศลาว

  ประธานประเทศได้ให้ภาพรวมประวัติศาสตร์ลาวโดยสังเขป ตั้งแต่พระเจ้าฟ้างุ้มได้รวมอาณาจักรล้านช้างในศตวรรษที่ 14 จนกระทั่งการต่อสู้ของชาวลาวหลายเชื้อชาติกับผู้รุกรานจากต่างประเทศในศตวรรษที่ 20

  ประเทศชาติได้ก้าวผ่านมาหลายช่วงหลายตอน ทั้งความเจริญ ความทุกข์ การแบ่งแยกดินแดน ส่งผลให้เกิดการรุกรานจากประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม วีรบุรุษและผู้นำใหม่ๆ ได้เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ลาว ประธานประเทศกล่าว

  ภายใต้การนำที่ชาญฉลาดของพรรคปฏิวัติประชาชนลาว (Lao People’s Revolutionary Party ) คนลาวหลายเชื้อชาติสามารถต่อสู้กับผู้รุกรานจากต่างประเทศและปลดแอกประเทศในปี 2518

  ประธานประเทศส่งความปรารถนาดีถึงชาวลาว รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน สปป. ลาวและอวยพรให้มีสุขภาพดี มีความสุขและความสำเร็จ รวมทั้งยังได้ยกย่องอดีตประธานประเทศ นายไกสอน พมวิหาน เจ้าสุภานุวงศ์หรือประธานสุภานุวงศ์และอดีตผู้นำพรรคและรัฐอื่น ๆ ที่ได้อุทิศตนตลอดชีวิตเพื่อประเทศชาติและการปฏิวัติในการนำเอกราชของชาติคืนชาวลาว

  “เราตระหนักดีว่าวันที่ 2 ธันวาคม 2518 ได้เขียนบทใหม่ของประวัติศาสตร์ชาติลาว เป็นผลจากการรวมพลังทั้งหมดในประเทศและพลังแห่งยุคใหม่” ประธานประเทศ กล่าว

  นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่ลาวต้องทบทวนความสำเร็จและประเมินสิ่งที่ต้องทำในอนาคต

  ในช่วง 46 ปีที่ผ่านมา ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดย GDP ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 114 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2528 เป็น 2,664 ดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 และนายทองลุนชี้ถึงความสำเร็จของประเทศในการขจัดความยากจน โดยครัวเรือนที่ยากจนลดลงเหลือ 62,384 ครัวเรือน คิดเป็น 5.16% ของครัวเรือนทั้งหมด ภายในปี 2562

  นายทองลุนยังชี้ว่า สปป. ลาวได้บรรลุข้อกำหนดส่วนใหญ่ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) แล้ว และกำลังดำเนินการดำเนินการอย่างแข็งขันตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จนถึงปี 2030

  นอกจากนี้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน้ำเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า 80 แห่งที่ดำเนินการอยู่ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมคืบหน้าอย่างมาก

  ถนน สนามบิน สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆ ของลาวกับพื้นที่อื่นๆ ของภูมิภาค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนของรัฐบาลที่จะเปลี่ยนประเทศลาวจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นจุดเชื่อมโยงทางบกภายในภูมิภาคและกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

  ประธานประเทศยังย้ำถึงความสำเร็จในการก่อสร้างทางหลวงลาว-จีนระยะที่ 1 ซึ่งทอดยาวจากเวียงจันทน์ถึงวังเวียง และทางรถไฟลาว-จีนซึ่งมีกำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ธันวาคม และความสำเร็จที่สำคัญอื่นๆ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ


  ที่สำคัญ วันชาติปีนี้การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์-วังเวียงและทางรถไฟลาว-จีนเสร็จสิ้นลง และมีกำหนดเปิดดำเนินการในวันที่ 3 ธันวาคมนี้

  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นแรงผลักดันในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศลาวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

  นายทองลุนได้เน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านวัฒนธรรม-สังคม โดยชี้ว่าได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำนวนท้องที่ที่บรรลุผลในการดำเนินการหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบเข้มข้นสำหรับประชากรเป้าหมาย และจำนวนทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และแรงงานมีฝีมือ เพิ่มขึ้น

  นอกจากนี้ได้มีการขยายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพออกไปเพื่อครอบคลุมพื้นที่ห่างไกล ขณะที่สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันค่านิยมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาติได้รับการคุ้มครองและกระจายออกไป และความเท่าเทียมกันทางเพศได้รับการส่งเสริมอย่างเห็นได้ชัด

  ประธานประเทศชื่นชมความสัมพันธ์และความร่วมมือของลาวกับประชาคมระหว่างประเทศที่ขยายออกไปพร้อมกับบทบาทและอิทธิพลของประเทศที่ยกระดับสูงขึ้นอีกในเวทีระหว่างประเทศ

 • สมดุล “อิทธิพล” ประเทศ “เพื่อนมิตร” ลาว