ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ (archive) > สำนักงานผู้แทน EXIM BANK เวียงจันทน์พร้อมให้บริการสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาวแล้ววันนี้

สำนักงานผู้แทน EXIM BANK เวียงจันทน์พร้อมให้บริการสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาวแล้ววันนี้

24 กรกฎาคม 2018


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ นับเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งที่ 2 ของ EXIM BANK ซึ่งเปิดทำการเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศกับ สปป.ลาวแล้ว โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเร็วๆ นี้ ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยภายหลังเดินทางเยือน สปป.ลาว ว่า EXIM BANK ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ นับเป็นสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศแห่งที่ 2 ของ EXIM BANK ซึ่งเปิดทำการเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศกับ สปป.ลาวแล้ว โดยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ก่อนจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายและตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจาก สปป.ลาว มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีธุรกิจที่มีศักยภาพอีกมากโดยเฉพาะในธุรกิจโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป เป็นต้น EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนทั้งด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกและลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจเข้าไปใน สปป.ลาว ได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง นอกจากนั้น EXIM BANK จะต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมการสนับสนุนเงินกู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว

ในการเยือน สปป.ลาว ล่าสุด กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ได้เข้าพบและหารือกับนางทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว นายสุวิทย์ มังคละ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นางสาวยานี ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เกี่ยวกับแนวทางขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนไทย-สปป.ลาว โดย EXIM BANK พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของทีมไทยแลนด์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งเยี่ยมชมกิจการโรงแรมซาลานาของผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) ของกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของ สปป.ลาว เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 1 ของ สปป.ลาว และเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 2 ใน สปป.ลาว รองจากจีน สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ปัจจุบันสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ในเวียงจันทน์ ตั้งอยู่ที่อาคารเอเอ็นแซด (ANZ) ถนนล้านช้าง เวียงจันทน์ โทร. +856 21 222 726 Email: [email protected]