ThaiPublica > เกาะกระแส > นายกฯลุยแก้น้ำท่วมสมุทรปราการ สั่งเร่งระบายน้ำ-ดูแลนิคมอุตสาหกรรม

นายกฯลุยแก้น้ำท่วมสมุทรปราการ สั่งเร่งระบายน้ำ-ดูแลนิคมอุตสาหกรรม

12 กันยายน 2021


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

นายกฯลงพื้นที่สมุทรปราการ สั่งเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่-ดูแลนิคมอุตสาหกรรม กำชับผู้แทนท้องถิ่น-สส.ร่วมกันช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ และปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรนฤบดินทร์ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจความพร้อมของแผนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่าง ณ สะพานยกระดับสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ดร.ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว่า หลังจากจังหวัดสมุทรปราการเกิดฝนตกหนักติดต่อกันประกอบกับน้ำทะเลหนุนบางช่วงทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า เกิดน้ำท่วมขัง 4 อำเภอในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ คือ อำเภอเมือง , อำเภอบางพลี , อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง โดยหน่วยงานราชการในจังหวัดพร้อมกองทัพได้เร่งดำเนินการะบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 83.58 ล้านบาท ดำเนินการโดย 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมชลประทาน และองค์การจัดการน้ำเสีย เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 2,500 ไร่ และประชาชนได้รับประโยชน์ 8,716 ครัวเรือน

ดร.ธนกร กล่าวว่า ในการประชุม นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ส่วนราชการในทัองที่ รวมถึงท้องถิ่น และ สส. ทำงานร่วมกัน เมื่อเกิดน้ำท่วมให้ลงพื้นที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เตรียมแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ในบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากจะต้องแก้ไขปัญหาระบายน้ำทันที หากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนรับรู้สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ และเตรียมตัวอพยพ จะต้องมีการจัดหาสถานที่พักชั่วคราวให้ประชาชนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ประสบปัญหาการระบาดโควิด 19 ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด