ThaiPublica > เกาะกระแส > เปิดทรัพย์สิน 6 รมต.ประยุทธ์ 2 “พิพัฒน์” รวยสุด 5.4 พันล้าน – “กนกวรรณ” ถือครองที่ดิน 295 แปลงมูลค่า 1.3 พันล้าน

เปิดทรัพย์สิน 6 รมต.ประยุทธ์ 2 “พิพัฒน์” รวยสุด 5.4 พันล้าน – “กนกวรรณ” ถือครองที่ดิน 295 แปลงมูลค่า 1.3 พันล้าน

9 ตุลาคม 2019


ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 6 รมต.ประยุทธ์ 2 “พิพัฒน์” รวยสุด 5.4 พันล้าน – “กนกวรรณ” ถือครองที่ดิน 295 แปลงมูลค่า 1.3 พันล้าน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สำหรับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มีรัฐมนตรีที่จะต้องยื่นบัญชีใหม่ 7 คน โดย 6 คน ป.ป.ช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินแล้ว เว้น น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เพิ่งยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานป.ป.ช.จะกำหนดวันเปิดเผยต่อไป

ส่วนที่เหลือเป็นไปตามมาตรา 105 วรรค 4 และวรรค 5 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กำหนดว่าหากพ้นจากตำแหน่งและเข้ารับตำแหน่งภายใน 1 เดือน ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อป.ป.ช. แต่มีรัฐมนตรี 22 คนที่ยื่นเพื่อไว้เป็นหลักฐานต่อป.ป.ช. ซึ่งป.ป.ช.ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นรัฐมนตรีคนใดบ้าง

ทั้งนี้การเปิดเผยบัญชีครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในบรรดารัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์ 2 โดยมีทรัพย์สินรวมคู่สมรส ซึ่งก็คือนางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 5,436,758,409 บาท หนี้สิน 225,983,525 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,210,774,883 บาท

โดยเป็นทรัพย์สินของนายพิพัฒน์ 5,340,393,760 บาท และของนางนาที 96,364,648 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน จำนวน 18 รายการ มูลค่า 5,117,898,030 บาท อาทิ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน),บริษัท เคทีพี ปิโตรเลียม จำกัด บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด , บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด , บริษัท อาร์ดี เกษตร พัฒนา จำกัด , บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีเงินฝาก 1,705,632 บาท ที่ดิน 32,777,100 บาท ส่วนหนี้สินมาจากเงินกู้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอื่น 224,671,829 บาท

ส่วนทรัพย์สินอื่น 170 รายการ อาทิ จตุคามรามเทพ แว่นเล็ก ปี 2530 , จตุคามรามเทพ แว่นใหญ่ ปี 2530 ,พระสมเด็จบางขุนพรหม พิมพ์เส้นด้าย 2 ล้านบาท , พระนางพญา 2 องค์ รวม 1.7 ล้านบาท , หลวงปู่ทวด เบตง 2.5 ล้านบาท , หลวงปู่ทวดปี 2497 มูลค่า 1.5 ล้านบาท , สมเด็จวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ 1 ล้านบาท , อาวุธปืน 4 กระบอก , นาฬิกาหรู 4 เรือน , กระเป๋าแบรนด์เนม 29 ใบ , แหวนเพชร , ชุดเครื่องประดับไข่มุก , นาฬิกาหรู , ปากกายี่ห้อหรู ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับที่นางนาที ยื่นบัญชีทรัพย์สินเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.ที่แจ้งไว้ว่า มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,674,631,835 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของนางนาที 71,597,609 บาท และของนายพิพัฒน์ 4,603,034,225 บาท พบว่า ทรัพย์สินของนายพิพัฒน์และนางนาทีเพิ่มขึ้น 762,126,574 บาท ส่วนใหญ่มาจากเงินลงทุน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 1,400,015,154 บาท หนี้สิน 63,624,361 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,336,390,792 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนางกนกวรรณ 1,312,570,218 บาท และของนายปกรณ์ 87,444,935 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน จังหวัดปราจีนบุรี , สระบุรี , สระแก้ว , ประจวบคีรีขันธ์ , ปทุมธานี , ฉะเชิงเทรา และย่านดอนเมือง กทม. ทั้งหมดรวม 295 แปลง มูลค่าถึง 1,321,232,850 บาท นอกจากนี้ ยังมีรถยนต์และจักรยานยนต์ 14 รายการ ครอบครองทะเบียนประมูล 4 รายการ ซึ่งเป็นเลข 8899 จังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ พระเครื่อง , งาช้าง 3 คู่ , อาวุธปืน 3 กระบอก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางธันยวีร์ ศรีอ่อน คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 97,204,912 บาท หนี้สิน 10,000,000 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 87,204,912 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 50 รายการ ที่อยู่ในอำเภอปราณบุรี , อำเภอสามร้อยยอด , อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มูลค่ารวม 74,600,000 บาท นอกจากนี้ ยังแจ้งทรัพย์สินอื่นว่ามี อาวุธปืน 10 กระบอก มูลค่า 550,000 บาท , นาฬิกา 7 เรือน 5 ล้านบาท , กระเป๋า 5 ใบ 1.5 ล้านบาท ส่วนหนี้สิน 10,000,000 บาท เป็นเงินที่กู้จากพี่สาวคือ น.ส.นุชจรีย์ ศรีอ่อน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางกัลยา บุญญามณี คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 121,141,055 บาท หนี้สิน 38,593 บาท ทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 121,102,461 บาท เป็นทรัพย์ของนายนิพนธ์ 53,540,064 บาท เป็นของนางกัลยา 67,600,991 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน อำเภอเมืองสงขลา , อำเภอจะนะ , อำเภอเทพา , อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มูลค่ารวม 57,810,650 บาท มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 47,441,375 บาท อาทิ บ้านที่ย่านลาดกระบัง มูลค่า 28,000,000 บาท , บ้านที่อำเภอเมืองสงขลา 9,061,250 บาท

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีทรัพย์สินรวม 149,131,970 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุน 84,564,822 บาท และรายการทรัพย์สินอื่นที่แจ้งไว้ 68 รายการ มูลค่ารวม 60,630,000 บาท อาทิ พระพุทธรูปโบราณ , พระเครื่อง , ทองคำแท่ง , กำไลเพชร นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ยื่นได้แจ้งว่า มีเครื่องประดับสตรีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นจี้ทับทิมรูปหัวใจล้อมเพชร , เข็มกลัดเพชร , สร้อยข้อมือ , ต่างหูทับทิมและเพชร , สร้อยคอทับทิมและเพชร , ต่างหูเพชรเม็ดเดียว , เข็มกลัดเพชรรูปกล้วยไม้ , จี้พลอยล้อมเพชร , สร้อยคำบุษราคัมล้อมเพชร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และ น.ส.รัชดา จาติกวณิช คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 81,489,725 บาท มีหนี้สินรวม 849,359 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 80,640,366 บาท โดยเป็นเงินฝากในบัญชีของ น.ส.รัชดา จำนวน 37,015,689 บาท ขณะที่ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นสิทธิและสัมปทาน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเงินลงทุนที่เป็นหลักทรัพย์ในบริษัท บางแสนวิลล่า จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จำกัด ส่วนหนี้สิน 849,359 บาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชีของ น.ส.รัชดา ส่วนรายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ พระเครื่อง 5 องค์ ซึ่งระบุว่าประเมินค่าไม่ได้ สร้อยคอทองคำ นาฬิกายี่ห้อหรู และอาวุธปืน 2 กระบอก

นอกจากนี้ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 4 ราย ได้แก่ 1.นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ และนายสมศักดิ์ ติโลกะวิชัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 644,022,015 บาท หนี้สิน 30,937 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 643,991,077 บาท 2.นายมารุต มัสยวาณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย มีทรัพย์สิน 92,377,632 บาท หนี้สิน 5,952,498 บาท มีหนี้สินมากกว่าหนี้สิน 86,425,133 บาท 3.นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนางนุชนาถ วัฒนะ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 264,808,939 บาท และ 4.นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม มีทรัพย์สิน 5,482,635 บาท หนี้สิน 100,216 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 5,382,419 บาท

ส่วนบัญชีทรัพย์สินและนี้สินรัฐมนตรีในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 จำนวน 10 ราย ประกอบด้วย 1.นายกฤษฎา บุญราช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 18,542,518 บาท หนี้สิน 3,485,234 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,057,283 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 7 ล้านบาท (แจ้งว่าติดภาระจำนอง) เงินลงทุนกว่า 3.9 ล้านบาท ที่ดินกว่า 1.3 ล้านบาท (แจ้งว่าติดภาระจำนอง) ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ นาฬิกา Rolex 1 เรือน มูลค่า 287,270 บาท , อาวุธปืน 3 กระบอก มูลค่ารวม 210,000 บาท , พระเครื่อง 15 องค์ ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ เป็นต้น

2.น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 241,373,912 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนเงินลงทุนกว่า 129 ล้านบาท ที่ดินกว่า 72 ล้านบาท , สิทธิและสัมปทานกว่า 16 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ แหวน 37 รายการ มูลค่ารวม 5 แสนบาท , สร้อยคอ 21 รายการ มูลค่ารวม 4 แสนบาท , ตุ้มหู 32 รายการ มูลค่ารวม 260,000 บาท

3.นายปิยะสกล สกลสัตยาทร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 108,845,368 บาท หนี้สิน 137,234 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 108,708,134 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนที่ดินกว่า 37 ล้านบาท เงินลงทุน 22 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 13 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ แหวนเพชร 5 กะรัต 1 รายการมูลค่า 8 แสนบาท , แหวนเพชร 3 กะรัต 1 รายการ มูลค่า 6 แสนบาท , แหวนเพชร Belgian Cut 1 รายการ มูลค่า 4 แสนบาท รวม 36 รายการ กว่า 5,959,000 บาท

4.นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 84,987,424 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนที่ดินกว่า 25 ล้านบาท , เงินฝากของคู่สมรส 16 ล้านบาท, เงินลงทุน 12 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ สร้อยคอทองคำ 47 เส้น มูลค่ารวม 927,225 บาท , สร้อยข้อมือทองคำ 11 เส้น 195,000 บาท , แหวนเพชรและคุ้มหูเพชร 1 ชุดมูลค่า 150,000 บาท เป็นต้น

5.นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 18,282,629 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนที่ดินกล่า 4 ล้านบาท , เงินฝากกว่า 2.8 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นมีการแจ้งเพียงรายการเดียวคือนาฬิกา Omega Seamaster Aqua Terra 1 รายการมูลค่า 130,000 บาท

6.นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 18,282,629 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนเงินฝากกว่า 16 ล้านบาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างกว่า 13 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อาทิ สร้อยคอทองคำ 5 รายการ มูลค่า 240,000 บาท, เหรียญและพระเลี่ยมทอง 22 รายการ มูลค่า 140,000 บาท และทองคำแท่งหนัก 5 บาท มูลค่า 110,000 บาท เป็นต้น

7.นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 14,597,704 บาท หนี้สิน 1,233 บาท โดยมีการแจ้งทรัพย์สินเพียง 3 รายการ เป็นที่ดินมูลค่า 8,218,000 บาท เงินลงทุน 6,308,460 บาท และเงินฝาก 71,243 บาท

8.นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 404,791,943 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนเงินลงทุนทั้งของนายอภิศักดิ์กว่า 168 ล้านบาท และเงินลงทุนของคู่สมรสกว่า 65 ล้านบาท , เงินฝากกว่า 52 ล้านบาท , โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 65 ล้านบาท , ที่ดินกว่า 17 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินอื่นมีการแจ้งแค่ในส่วนของคู่สมรส โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ กระเป๋าทองคำ มูลค่า 465,000 บาท , ต่างหูเพชร 3 รายการ , สร้อยคอเพชร , แหวนเพชร เป็นต้น

9.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 28,673,964 บาท หนี้สิน 1,124,336 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 27,549,628 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของคู่สมรสกว่า 12 ล้านบาท , เงินลงทุนกว่า 10 ล้านบาท โดยไม่มีการแจ้งรายการทรัพย์สินอื่น

และ10.นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 201,089,195 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินในส่วนเงินลงทุนของคู่สมรสกว่า 87 ล้านบาท เงินลงทุนของนายไพรินทร์กว่า 31 ล้านบาท , โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างกว่า 22 ล้านบาท , ที่ดินของคู่สมรสกว่า 17 ล้านบาท เป็นต้น ส่วนทรัพย์สินอื่นมีการแจ้งแค่ในส่วนคู่สมรส โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิ ทองรูปพรรณและทองแท่ง มูลค่ารวม 3 ล้านบาท