เปิดรายชื่อ “ครม.ประยุทธ์ 5”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้

[pdf-embedder url=”http://thaipublica.org/wp-content/uploads/2017/11/คณะรัฐมนตรี.pdf”]