ThaiPublica > เกาะกระแส > ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง กกต.ขอหารือสูตรคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ ชี้ไม่มีช่องทางกม.ให้สอบถามได้

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง กกต.ขอหารือสูตรคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ ชี้ไม่มีช่องทางกม.ให้สอบถามได้

24 เมษายน 2019


ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง กกต.ขอหารือสูตรคำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อ ชี้ ไม่มีช่องทางกม.ให้สอบถามได้ และ ยังไม่มีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ที่ศาลจะรับไว้พิจารณา ขณะที่กกต.เตรียมถกหาทางออกพรุ่งนี้

วันที่ 24 เมษายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กรณีที่ขอให้ศาลวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่ากกต.ไม่สามารถยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้

และมีมติด้วยเสียงข้างมาก 7ต่อ 2 เห็นว่าคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า กกต.จะคำนวณหาจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อตามมาตรา 128 ได้หรือไม่ และการดำเนินการดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฎว่ากกต.ได้ใช้อำนาจหน้าทีและอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกกต.เกิดขึ้นแล้ว คำร้องดังกล่าวจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้

ด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ระบุว่า จะนำมติของศาลรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ในวันพรุ่งนี้(25 เมษายน 2562) แต่กกต.จะตัดสินใจใช้วิธีการจัดสรรส.ส.แบบใดนั้นไม่ทราบ