ThaiPublica > เกาะกระแส > เกาะกระแสเศรษฐกิจ > เตรียมเชิญ ICAO ประเมินใหม่ มิ.ย. ปีนี้ ลุ้นปลดธงแดง – พร้อมตรวจมาตรฐานสนามบิน

เตรียมเชิญ ICAO ประเมินใหม่ มิ.ย. ปีนี้ ลุ้นปลดธงแดง – พร้อมตรวจมาตรฐานสนามบิน

30 มกราคม 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ครั้งที่ 1/2560 ที่มาภาพ : กระทรวงคมนาคม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ครั้งที่ 1/2560 ที่มาภาพ : กระทรวงคมนาคม

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งกระทรวงคมนาคมและศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ศบปพ.) ต่างพากันทบทวนและสรุปผลการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนหลังจากได้รับข่าวดีอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ผู้รับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งเป้าที่จะดำเนินการปลดธงแดงในปี 2560 นี้

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นาวาเอก ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กพท. ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมการประชุม

ถัดมาในวันที่ 25 มกราคม 2560 ศบปพ. ได้ทำการเปิดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาข้อบกพร่องทางด้านการบิน พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ผบ.ศบปพ.) และประธานกรรมการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน ได้เป็นประธาน

สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (AOC Recertification) ใน 5 ขั้นตอน ปัจจุบันสายการบินกลุ่มที่ 1-3 ได้ผ่านการตรวจสอบขั้นตอนที่ 3 (การตรวจสอบเอกสาร) แล้ว อย่างไรก็ตามยังมีบางสายการบินจะต้องแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับการดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 จะเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติการบิน คาดว่าจะเริ่มตรวจสอบในเดือนมกราคม 2560 มี 3 สายการบินที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนนี้ ได้แก่ บมจ.การบินไทย (THAI), บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยคาดว่าสายการบินที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับใบรับรองฯ ในขั้นตอนที่ 5 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560

นายอาคมเปิดเผยว่า ภายในเดือนมิถุนายน 2560 เมื่อดำเนินการออก AOC ให้แก่สายการบินหลักได้ 9 สายการบินที่ทำการบินระหว่างประเทศ จาก 23 สายการบิน จะทำการยื่นคำขอรับการตรวจจากองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) อีกครั้งเพื่อทำการปลดธงแดง  ซึ่งหลังจากยื่นหนังสือไป ICAO แล้วจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 90 วัน

นอกจากการออก AOC ใหม่เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานของ ICAO การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) ได้ภายในกำหนดเวลา 90 วัน ยังมีส่วนสำคัญอื่นที่ต้องปรับแก้อีก เช่น การแก้ไขกฎหมายการเดินอากาศ ปัจจุบัน กทพ. ได้ยกร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. … เพื่อใช้แทน พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบัน (พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขปี 2558) ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี ก่อนเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาและสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามลำดับ โดยที่ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. … ได้ใช้แนวทาง Model Law ตามแบบของ ICAO กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม นอกจากการกำกับดูแลสายการบิน อีกสิ่งที่มีความสำคัญในระบบอุตสาหกรรมอากาศยานคือ “ท่าอากาศยาน” ที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายในการดูแลความปลอดภัย ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าอื่นๆ ทางอากาศ โดยเฉพาะท่าอากาศยานที่มีการใช้บริการหนาแน่นความปลอดภัยก็ต้องเข้มข้นตาม

ที่มาภาพ : วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ที่มาภาพ: วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

โดยบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้สรุปข้อมูลเที่ยวบินเข้า-ออกทั่วประเทศในช่วง 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมระหว่างสัปดาห์ดังกล่าวสูงถึง 19,584 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,798 เที่ยวบินต่อวัน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีจำนวนเที่ยวบินสูงสุด ด้านข้อมูลจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ยอดรวมเที่ยวบินเฉพาะช่วง 23 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน รวมเที่ยวบิน 14,132 เที่ยวบิน หรือเฉลี่ย 1,009 เที่ยวบินต่อวัน (ช่วงเวลาปกติเฉลี่ย 800-900 เที่ยวบินต่อวัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.21 จากปีที่ผ่านมา มียอดผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออก รวมกว่า 2.53 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 181,205 คน โดยมีสายการบินขอเพิ่มเที่ยวบินพิเศษรวม 345 เที่ยวบิน มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.25 จากปีที่ผ่านมา

ดังนั้น หากไทยตั้งเป้าที่จะเป็นฮับด้านการบินในอาเซียนแล้ว การกำกับดูแลให้อุตสาหกรรมการบินทั้งระบบเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากการปลดธงแดง อีกภารกิจสำคัญที่ไทยต้องพร้อมรับมือ คือ การตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย (Universal Security Audit Programme: USAP) ในเดือนกรกฎาคม 2560 ทาง ICAO จะเข้ามาประเมินมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินในประเทศไทย โดยอาจมีการสุ่มตรวจท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งท่าอากาศยานทุกแห่งจะต้องเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบฯ ที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

ทาง กพท. ได้รายงานความคืบหน้าในการเตรียมการด้านรับการตรวจ USAP ว่า ได้มีการปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ การจัดเตรียมเอกสารแนะนำทางเทคนิค เครื่องมือ และข้อมูล การรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ และการควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย โดยจะมีการตรวจสอบความพร้อมในเบื้องต้นโดย Civil Aviation Authority International (CAAI)  หน่วยงานในการกำกับของกรมการบินพลเรือนสหราชอาณาจักร ที่ไทยได้ว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการบิน