ThaiPublica > ประเด็นสืบสวน > ป.ป.ท. สอบ “สมชัย สัจจพงษ์” ปลัดคลัง – อดีตอธิบดีกรมศุลฯ นำเรือเบอร์ 7 พาเพื่อนเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ-ตะรุเตา แจงใช้ในราชการ

ป.ป.ท. สอบ “สมชัย สัจจพงษ์” ปลัดคลัง – อดีตอธิบดีกรมศุลฯ นำเรือเบอร์ 7 พาเพื่อนเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ-ตะรุเตา แจงใช้ในราชการ

21 ตุลาคม 2016


จากกรณีที่มีหนังสือร้องเรียนส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) รวมทั้งมีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ศุลกากรนำเรือตรวจการของกรมศุลกากรขนาด 70 ฟุต หรือที่เรียกว่า “เรือเบอร์ 7” ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว โดยพาผู้ปกครองของเพื่อนลูกชาย 30 คน เที่ยวเกาะหลีเป๊ะและเกาะตะรุเตา ช่วงเดือนพฤษภาคม 2558

%e0%b8%9b-%e0%b8%9b-%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81

ล่าสุด พ.ท. กรทิพย์ ดาโรจน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ท. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ปท 0007/718 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ถึงอธิบดีกรมศุลกากร ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้รับเรื่องกล่าวหา กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และ พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 สำนักงาน ป.ป.ท. ขอทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งขอเอกสารพยานหลักฐาน ดังนี้

1. นายสมชัย สัจจพงษ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ในช่วงระยะเวลาใด ทั้งนี้ ขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติการรับราชการของบุคคลดังกล่าว (ก.พ. 7)

2. ในช่วงระหว่างที่บุคคลตามข้อ 1 ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ได้มีการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลหรือไม่อย่างไร หากมี เหตุใดบุคคลตามข้อ 1 จึงต้องเดินทางไปราชการดังกล่าว ทั้งนี้ ขอทราบรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ เอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน รายงานผลการเดินทางพร้อมภาพถ่าย

3. การเดินทางไปราชการ ตามข้อ 1 ได้มีการใช้เรือของกรมศุลกากรหรือไม่ อย่างไร หากมี ขอสำเนาเอกสารพร้อมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรือดังกล่าว

4. กรมศุลกากรเคยได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีอธิบดีกรมศุลกากรใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตนำเรือของกรมศุลกากรไปใช้เพื่อประโยชน์สวนตัว ที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลหรือไม่ หากมีปรากฏ ผลการดำเนินการอย่างไร ขอสำเนารายงานการสืบสวนข้อเท็จจริง และรายงานการสอบสวนวินัยดังกล่าว

อนึ่ง สำนักงาน ป.ป.ท. ได้มอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ศรีนาค พนักงาน ป.ป.ท. เป็นผู้ประสานงาน และขอได้โปรดกรุณาแจ้งข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ขอให้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวด้วย

ต่อกรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวสอบถามนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ว่าคดีเจ้าหน้าที่ศุลกากรนำเรือตรวจการณ์ไปใช้ส่วนตัวมีที่มาอย่างไร นายประยงค์เปิดเผยว่า คดีนี้เริ่มต้นจากการที่มีหนังสือร้องเรียนส่งมาที่ ป.ป.ท. รวมทั้งสื่อมวลชนเองก็เคยนำเสนอข่าวเรื่องนี้ด้วย และเมื่อมีเรื่องร้องเรียนส่งเข้ามาที่ ป.ป.ท. ก็เป็นหน้าที่ตนจะต้องตรวจสอบ ซึ่งตามกระบวนการทำงานหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้ว เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมพยานเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน จากนั้นก็สรุปสำนวนคดีสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

“ส่วนรายละเอียดเป็นอย่างไร ผมจำไม่ได้ เพราะแต่ละวันมีเรื่องร้องเรียนส่งมาที่ ป.ป.ท. เป็นจำนวนมาก แต่กรณีนี้มีข้าราชการระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง คงต้องส่งเรื่องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไป”

ด้านนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า “เรื่องนี้เป็นเรื่องเก่ามาก เคยมีผู้ที่ไม่หวังดีนำมาเผยแพร่ช่วงที่ผมเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังใหม่ๆ ผมถูกลั่นแกล้ง ยืนยันไม่ได้นำเรือตรวจการณ์ของกรมศุลกากรออกไปใช้ส่วนตัว แต่นำใช้ในราชการ ซึ่งเรื่องนี้ผมได้ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ไปแล้ว”

ผู้ข่าวถามว่าชี้แจงไปว่าอย่างไร นายสมชัยกล่าวว่า “ไม่อยากพูดรายละเอียด ขอให้รอฟังผลการพิจารณาของ ป.ป.ท. ดีกว่า”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 4 จากซ้ายมือ)
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 4 จากซ้ายมือ)

สมชัย-เกาะตารุเตา

ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมศุลกากรกล่าวว่า ตามระเบียบของราชการ กรณีอธิบดีกรมศุลกากรเดินทางไปตรวจราชการนอกพื้นที่จะต้องทำเรื่องขออนุญาตปลัดกระทรวงการคลังหรือรองปลัดกระทรวงการคลังที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากที่ ป.ป.ท. ทำหนังสือมาสอบถามกรมศุลกากรว่า อดีตอธิบดีกรมศุลกากรเคยเดินทางไปราชการที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลหรือไม่ ทางสำนักงานเลขานุการ กรมศุลกากร ได้ตรวจสอบข้อมูลหมายกำหนดการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ ป.ท.ท. ร้องขอแล้ว ปรากฏว่าไม่มี จึงทำหนังสือตอบ ป.ป.ท. ว่าไม่พบ หลักฐานการขออนุญาตเดินทางไปราชการที่เกาะหลีเป๊ะ และเกาะตะรุเตาแต่อย่างใด