วิกฤตหนี้ยุโรปเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่โลกต้องจับตา

วิกฤตหนี้ยุโรปเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่โลกต้องจับตา

Euro Currency Bank Notes ca. 2001