กาแฟ การเมือง และระยะห่างของความเหลื่อมล้ำ กับ“ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ”

กาแฟ การเมือง และระยะห่างของความเหลื่อมล้ำ กับ“ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ”ลูกชาย “สุรินทร์ พิศสุวรรณ” นักศึกษาปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด แต่อีกมุมหนึ่งของชีวิต ฟูอาดี้เป็นนักพัฒนากาแฟรุ่นใหม่ไฟแรง ที่อยากผลิตกาแฟไทยคุณภาพดีส่งออกไปยังตลาดโลก

เส้นทางกาแฟไทยสู่ตลาดกาแฟสากล: มุมมองจากสองผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟระดับโลก

ความพยายามที่หน่วยงานรัฐมีเพื่อปกป้องเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยเป็นเรื่องที่ถูกต้อง และเป็นเรื่องที่ควรกระทำ แต่รัฐต้องเข้าใจความต้องการของตลาดกาแฟโลกที่เปลี่ยนไป ระบบการแทรกแซงทางการตลาดของรัฐในปัจจุบันดูเหมือนจะสวนกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลก จากการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสองทำให้ผู้เขียนตระหนักว่า เราไม่สามารถปกป้องชาวสวนทุกรายทุกพื้นที่ได้