เปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง: กระทรวงคลังต้องไม่ปฏิเสธหน้าที

เปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง: กระทรวงคลังต้องไม่ปฏิเสธหน้าทีกรณีกองทุนการออมแห่งชาติ

“สมชัย สัจจพงษ์” เดินหน้ากองทุนการออม “แรงงานนอกระบบ” หาสมาชิก 1 ล้านคน การันตีผลตอบแทน เกษียณมีเงินเดือน 7-8 พันบาท/เดือน

‘สมชัย สัจจพงษ์’ ไม่หวั่นกองทุนการออม”แรงงานนอกระบบ”สะดุด เดินหน้าลุยหาสมาชิก 1 ล้านคน การันตีผลตอบแทน เกษียณมีเงินเดือน 7 – 8 พันบาท/เดือน