ThaiPublica > คอลัมน์ > เปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง: กระทรวงคลังต้องไม่ปฏิเสธหน้าที

เปิดผนึกถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง: กระทรวงคลังต้องไม่ปฏิเสธหน้าที

14 ธันวาคม 2014


กรณ์ จาติกวณิช

เมื่อวันอังคารที่แล้ว(9 ธันวาคม 2557) ท่านรมต.คลัง(นายสมหมาย ภาษี)ได้ออกมาให้ความหวังว่าจะนำการจัดตั้ง ‘กองทุนการออมแห่งชาติ’ (กอช.) เข้าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่แล้วท่านก็ไม่สามารถทำตามสัญญา

ในวันเดียวกันนั้น ครม. ได้ขยายเวลาการสมัครเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา ๔๐(๓) หลังจากที่มีภาพผู้สูงอายุต้องชุลมุนวุ่นวายเพราะกลัวสมัครไม่ทันตามกำหนดเดิม ทั้งหมดนี้สะท้อนสภาพการบริหารจัดการในเรื่องที่มีความสำคัญต่อคนไทยจำนวนมากที่จะเข้าสู่วัยชราโดยไม่มีหลักประกันใดๆในชีวิต

ความจริงเรื่องนี้ได้มีการพิจารณากันอย่างละเอียดแล้ว โดยที่ภาคประชาชน ร่วมกับฝ่ายราชการจากทั้งกระทรวงคลังและกระทรวงแรงงาน และภาคการเมืองได้เห็นตรงกันว่าเรื่องการออมและการบริหารเงินบำนาญในส่วนนี้ ควรจะดำเนินการภายใต้กระทรวงการคลัง และควรจะสร้างความมั่นคงให้ประชาชนด้วยการมีกองทุนที่มีกฎหมายคุ้มครองโดยตรง

วันนี้ประชาชนที่ออมอยู่ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร่วมล้านคนเขายังไม่เข้าสมัครในกองทุนประกันสังคมเพราะเขาเลือกที่จะรอการจัดตั้ง กอช. สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขากังวลว่าเงินออมของเขาจะถูกโยกไปกลบภาระส่วนอื่นของกองทุนประกันสังคม เนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าเงินในกองทุนหลักไม่เพียงพอที่จะรองรับภาระการจ่ายบำนาญของสมาชิก

ข้อเท็จจริงอีกประเด็นหนึ่งคือเครือข่ายของกระทรวงการคลังสามารถเกื้อหนุนการทำงานทางด้านการระดมเงินออมได้มากกว่ากระทรวงแรงงาน กระทรวงคลังสามารถอาศัยธนาคารออมสินและ ธกส. ในการดูแลสมาชิกได้โดยแทบไม่ต้องมีต้นทุนเพิ่มเติม และทั้งสองธนาคารมีหน้าที่โดยตรงในการดูแลผู้มีอาชีพอิสระอยู่แล้ว

นอกจากนั้น กอช. ยังมีโครงสร้างฝ่ายการลงทุนที่ทันสมัยและชัดเจน และที่สำคัญ มีการรับประกันผลตอบแทนขั้นตํ่าให้สมาชิกอีกด้วย ส่วนเงินสมทบนั้น ข้าราชการกระทรวงการคลังก็ได้เสนอแล้วให้มีการปรับให้เท่าหรือมากกว่าตามมาตรา ๔๐ กองทุนประกันสังคม

กระทรวงการคลังเป็นคนเริ่มต้นเรื่องนี้เอง โดยได้มีการสนับสนุนโดยภาคประชาชนและภาคการเมืองจนคลอดออกมาเป็นกฎหมาย ดังนั้นท่านรัฐมนตรีอย่าได้ผลักภาระหน้าที่สำคัญนี้ไปให้ผู้อื่น ประชาชนหลายล้านคนต้องการให้ท่านรับผิดชอบเองด้วยความมั่นใจ