ThaiPublica > เกาะกระแส > ธ.ก.ส. จับมือ กอช. ส่งเสริม ‘สมุดเงินออม’ หนุนเกษตรกร-แรงงานนอกระบบ วางแผนการเงินในอนาคต

ธ.ก.ส. จับมือ กอช. ส่งเสริม ‘สมุดเงินออม’ หนุนเกษตรกร-แรงงานนอกระบบ วางแผนการเงินในอนาคต

19 มีนาคม 2022


19 มีนาคม 2565 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการหน่วยรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (MOU) ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งระบบส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบออมเงินขั้นต่ำ 50 บาท พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ภาครัฐให้ความสำคัญกับการวางแผนออมเงินของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้กำหนดให้การออมเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งหวังให้ประชาชนได้มีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตหลังอายุ 60 ปี พร้อมสร้างวินัยการออมในทุกช่วงวัยผ่าน กอช. ซึ่งถือเป็นกองทุนการออมภาคประชาชน เป็นกลไกส่งเสริมการออมของประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบ ไม่มีสวัสดิการรองรับ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร ชาวไร่ชาวนา อสม. พ่อค้าแม่ค้า เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก กอช.

นายอาคม กล่าวต่อว่า ความร่วมมือครั้งนี้ระหว่าง ธ.ก.ส.และกอช. มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมให้สถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนธนาคารแก่นักเรียน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนส่งเสริมการออมให้ประชาชน ผู้ประกอบอาชีพอิสระได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยเฉพาะในวันที่ไม่มีแรงทำงาน จะได้มีเงินออมส่วนนี้ไว้ใช้จ่ายรายเดือน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น โดยไม่เป็นภาระของลูกหลานในยามชรา

โดย ธ.ก.ส.มีหน้าที่เป็นหน่วยรับสมัคร และส่งเงินออมของสมาชิกให้ กอช. และเป็นหน่วยให้บริการออกสมุดเงินออม (Passbook) ให้แก่สมาชิก กอช. เพื่อใช้ในการตรวจสอบยอดเงินออมของตนเอง ยอดเงินที่รัฐบาลจ่ายสมทบ รวมถึงผลประโยชน์เพิ่มจากการเงินออมสะสมและเงินสมทบจากรัฐ โดยสมาชิกยังสามารถดูความเคลื่อนไหวของเงินออม กอช. ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “กอช.”

(ซ้าย) ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.และ (ขวา) จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช.

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า กอช.มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในวัยเกษียณให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เริ่มต้นตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐตามช่วงอายุสูงสุด 100% หรือ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี สมาชิกจะได้รับเงินสมทบจากรัฐในเดือนถัดไป การส่งเงินออมสะสมกับ กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ตามกำลัง สามารถส่งเงินออมตั้งแต่อายุยังน้อย จำนวนเงินไม่มาก จะได้มีบำนาญใช้ตลอดชีพ

ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการสมาชิกกอช. อีกทั้งเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุด ปัจจุบัน กอช.มีจำนวนสมาชิกประมาณ 2,467,437 คน กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น 10,832.34 ล้านบาท มีสมาชิก กอช.เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรสูงสุดคิดเป็น 46% ช่วงอายุสมาชิกที่มีการออมสูงสุดคือ 31-50 ปี คิดเป็น 42% มีสมาชิก กอช.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44% อยู่พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 117,336 คน เงินออมรวม 208,441,199.76 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.65)

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออม เพื่อสวัสดิภาพของประชาชนในด้านการวางแผนทางการเงิน โดยที่ผ่านมา ธ.ก.ส. ได้เป็นหน่วยให้บริการ ทั้งการรับสมัครสมาชิก กอช.และ ส่งเงินออมสะสม โดยมีบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) รายเดือน ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ธ.ก.ส. ได้ให้บริการสมาชิก กอช. จำนวน 1,112,703 คน เป็นเงินจำนวนกว่า 2,645 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับ กอช. ยกระดับการให้บริการ ด้วยการออกสมุดเงินออมและบริการพิมพ์รายการเคลื่อนไหวในบัญชีแก่สมาชิก กอช. ที่ต้องการทราบจำนวนเงินสมทบของตัวเอง เงินสมทบจากรัฐบาล และผลประโยชน์เพิ่มจากการออมอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความอุ่นใจในการสะสมเงินออมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการเงินของตนเองต่อไป ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมเปิดให้บริการออกสมุดเงินออมสะสม กอช. (Passbook) เพียงสมาชิกแสดงบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเข้ารับสมุดออมเงิน กอช.ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ ธ.ก.ส. 1,020 สาขาทั่วประเทศ