พร้อมเพย์: ระบบชำระเงินของโลกยุคใหม่

PromptPay เป็นโครงการหนึ่งของการพัฒนาระบบชำระเงินแห่งชาติ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศ รองรับ Digital Economy สามารถช่วยให้การเข้าถึงบริการทางการเงินในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมีความสะดวกและง่ายขึ้น และมีช่องทางชำระเงินที่หลากหลายรองรับ e-Commerce, e-Business

หนี้ครัวเรือน สำคัญไฉน?

หนี้คือการยืมรายได้ในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน ช่วยให้ครัวเรือนสามารถรักษาระดับการบริโภค แต่หากก่อหนี้นสูงเกินไป ก็จะมีผลต่อการบริโภคและการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ แ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง หนี้จึงมีความสำคัญ ใช้ดีก็มีประโยชน์ มีหนี้มากไปก็เป็นโทษ

เมื่อเทคโนโลยีเขย่าภาคการเงิน

คลื่นเทคโนโลยีล่าสุด Fintech ทำให้เกิดปรากฎการณ์ใหม่ ที่สร้างความท้าทายต่อผู้เล่นหรือผู้ให้บริการรายเดิม และกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและรู้จักกับแอปพลิเคชันทางการเงินที่พัฒนามากขึ้น แม้เขย่าภาคการเงินไทยบ้าง แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นพลิกโฉม เพราะระบบการเงินไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น

เข้าใจกลไกอัตราแลกเปลี่ยน รับมือค่าเงินผันผวน

การคาดการณ์แนวโน้มค่าเงินบาทในระยะต่อไปทำได้ยากขึ้น แต่การรู้จักและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกอัตราแลกเปลี่ยนอย่างถูกต้อง จะช่วยให้สามารถบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น และสามารถรับมือกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีในระยะยาว

ภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบกับเราอย่างไร

เงินเฟ้อมีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อหลายแง่มุมของชีวิต ไม่เพียงเงินเดือน ค่าจ้าง หากยังมีผลต่อราคาบ้าน ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้อีกด้วย แต่เนื่องจากเงินเฟ้อใช้เวลากว่าจะส่งผลเต็มที่ คนส่วนใหญ่จึงยังมักบริโภคและใช้จ่ายตามนิสัยปกติ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของเงินเฟ้อและทำให้นำไปสู่การประเมินผลกระทบของเงินเฟ้อต่ำ หรือมองข้ามผลกระทบของเงินเฟ้อไป

ตราสารหนี้ ทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน

ตราสารหนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อผู้ออก โดยเฉพาะด้านต้นทุนทางการเงิน และยังมีกระบวนการออกที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับตราสารทุน ทำให้การระดมทุนสามารถจัดการได้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับภาวะตลาด ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน โดยนอกจากจะเป็นการลงทุนที่รักษาเงินต้นแล้วยังได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ดังนั้น ตราสารหนี้คือ ตราสารการเงินที่สามารถเป็นทางเลือกได้ทั้งการระดมทุนและการลงทุน

Derivative Warrants เครื่องมือลงทุน เพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินการลงทุนได้พัฒนาไปมาก ส่งผลให้นักลงทุนมีทางเลือกที่จะใช้เครื่องมือสำหรับการลงทุนมากมาย ทั้งตราสารการเงิน ตราสารทุน กองทุนรวม ซึ่งแต่ละประเภทก็มีรายละเอียดและความซับซ้อนต่างกัน รวมถึงความเสี่ยง ผลตอบแทน ข้อดีข้อเสียของเครื่องมือแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน แต่ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของเครื่องมือเหล่านี้ จะมีส่วนช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดสรรเงินทุนไปลงทุนได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

รู้จัก Hedge Fund กองทุนทางเลือก

ในความรู้สึกของผู้ลงทุนส่วนใหญ่ ชื่อ Hedge Fund มักจะนำไปสู่ความ ‘งง’ หรือความเข้าใจไม่แน่ชัดเกี่ยวกับกลไกการดำเนินงานของกองทุน หรืออีกทีหนึ่งก็ข้อสรุปที่ถือตามๆกันมาบางอย่าง เช่นว่า Hedge Fund เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูง ตามที่เคยเห็นว่ามีข่าวกองทุนประเภทนี้ล้มละลาย การทำความรู้จักและเข้าใจ Hedge Fund ให้ดี จึงถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยงให้กับการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง

ลงทุนให้งอกเงยกับกองทุนรวม

การลงทุน เป็นการนำเงินที่สะสมไว้ไปบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทน เพื่อชดเชยผลกระทบเงินเฟ้อ และสร้างความมั่งคั่ง ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะบริหารการลงทุนด้วยตัวเองหรือการลงทุนผ่านกองทุนรวม ที่มีผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาช่วยจัดการลงทุนแทน การลงทุนแนวทางนี้จะทำให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น สามารถกระจายความเสี่ยงได้ดี

ลงทุนหุ้นแบบไม่เป็น “เม่า” ไม่ ”ติดดอย”

ผู้ลงทุนคงจะเคยได้ยินคำว่า “เม่า” ซึ่งหมายถึงบุคคลรายย่อยที่ซื้อหุ้นโดยไม่มีความเข้าใจในหุ้นตัวนั้นอย่างแท้จริง ซื้อตามคนอื่น โดยเฉพาะรายย่อยหน้าใหม่จนกลายเป็น “เม่าบินเข้ากองไฟ” คือตามกันไปขาดทุน หรือบางครั้งอยู่ในสถานะ “ติดดอย” คือซื้อหุ้นมาในราคาสูง จนจำเป็นต้องถือหุ้นไว้เพราะไม่อยากขายหุ้นแบบขาดทุน ทำอย่างไรถึงไม่กลายเป็น “เม่า” และไม่ “ติดดอย”

1 2 3 4 5 7