ThaiPublica > Native Ad > บทความร่วมมือ > แบงก์กสิกรไทยจับมือ SkillLane คอร์สอบรมออนไลน์ สร้าง Self-Directed Learning ฝึกทักษะพนักงานสู่ Data-Driven Bank

แบงก์กสิกรไทยจับมือ SkillLane คอร์สอบรมออนไลน์ สร้าง Self-Directed Learning ฝึกทักษะพนักงานสู่ Data-Driven Bank

26 มิถุนายน 2018


นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนทุกเพศทุกวัย ไม่เว้นแม้แต่ภาคธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ในขณะที่มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นตลอดเวลา ส่งผลให้วิธีคิดของการบริหารจัดการ และพัฒนาทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเปลี่ยนไปด้วย ความท้าทายขององค์กรในวันนี้คือการสร้างองค์ความรู้ที่พนักงานเข้าถึงได้ง่าย ตรงกับพฤติกรรม ความต้องการ สภาพแวดล้อมการทำงานและมีความหลากหลาย ซึ่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในแบบเดิมอาจไม่เพียงพอ

ธนาคารกสิกรไทยได้ร่วมกับ SkillLane บริษัทแพลตฟอร์มให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์มากกว่า 400 คอร์ส พัฒนาการเรียนรู้ไปสู่ Digital Learning Platform โดยเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ดี ต้องเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องการทำงานและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตส่วนตัว ผ่านแหล่งเรียนรู้ใหม่แบบออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งจากคอมพิวเตอร์ แท็ปเลต โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของธนาคารกสิกรไทยในยุค 4.0 ที่พนักงานสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน และการให้บริการลูกค้า ตลอดจนสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ปี 2561 ธนาคารฯ ตั้งเป้าหมายสู่การเป็น Data-Driven Bank ซึ่งต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทักษะความสามารถที่ธนาคารต้องการให้พนักงานมีมากที่สุดในขณะนี้คือ ทักษะการวิเคราะห์, การหาความต้องการเชิงลึก, ทักษะในการทดลองและขยายผล และทักษะเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills) อาทิ การเป็นผู้นำ (Lead Change), การสื่อสาร (Communication) หรือ People Management Skills

จากความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการทำงานให้บุคลากรกว่า 21,000 คน มุ่งสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Self-Directed Learning อย่างเต็มรูปแบบ พนักงานจะได้เรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ทุกที่ทุกเวลา อย่างเสมอภาคจากคอร์สออนไลน์ที่มีให้เรียนกว่า 400 คอร์ส ที่ตอบโจทย์การทำงานของพนักงาน และยังมีหมวดหลักสูตรอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจในมิติต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตร Lifestyle ที่เนื้อหาอาจเป็นประโยชน์ในการแนะนำ พูดคุย หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ตัวของพนักงานเองอีกด้วย

“ภาพใหญ่ของธนาคารคือโจทย์สร้างความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด หนึ่งในนั้นคือพนักงาน ประกอบกับเป้าหมายอยากเปลี่ยนให้เป็นมากกว่าธนาคาร ซึ่งหมายความว่าจะต้องเป็นดิจิทัลมากๆ ต้องพัฒนาทุกช่องทางให้เป็นดิจิทัล ทำให้พนักงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร แต่เดิมเราก็จะทำเป็นอบรมห้องเรียน มีต้นทุนทั้งเวลา ค่าเดินทาง ค่าห้องจัด และพนักงานกว่าอีก 20,000 คน ต้องใช่เวลาฝึกอบรมนานมาก ดังนั้นความร่วมมือกับ skillLane ก็จะมาตอบโจทย์เหล่านี้ ซึ่งที่ทดลองมา 2 เดือนก็พบว่ามีการเรียนในคอร์สต่างๆกว่า 10,000 ครั้งแล้ว หากเทียบกับรูปแบบเดิมต้นทุนก็ลดลงไปมาก คือมีคอร์สอบรมดีๆด้วยต้นทุนที่ถูกลงมาก”

นางสาวขัตติยา กล่าวต่อว่าความร่วมมือกับ SkillLane จะช่วยให้ธนาคารประหยัดเวลา และกำลังคนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และยังมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอด ธนาคารมีพนักงานจำนวนมากที่อยู่ทั่วทุกภูมิภาค โดยปัจจุบันพนักงานธนาคารกสิกรไทยมีการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ Classroom และ e-Learning ประมาณ 9 หลักสูตรต่อคนต่อปี ดังนั้นการนำ Digital Learning Platform ของ SkillLane เข้ามาเพิ่มเป็นอีกช่องทางเรียนรู้จะทำให้พนักงานแต่ละคนสามารถเรียนผ่านออนไลน์ได้อย่างไม่จำกัด พนักงานบางคนอาจจะเรียนได้ปีละมากกว่า 100 หลักสูตรถ้ามีความพยายามและสนใจในการเรียนรู้ รวมทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่พนักงานสนใจในอนาคตให้มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการเรียนรู้ของพนักงานเป็น 20 หลักสูตรต่อคนต่อปี ภายใน 3 ปี

อย่างไรก็ตาม สำหรับความกังวลว่าการพัฒนาดิจิทัลของธนาคารจะนำไปสู่การลดจำนวนพนักงาน นางสาวขัตติยา กล่าวว่า พนักงานยังคงมีความสำคัญที่สุดในการตอบปัญหาและสร้างความสบายใจให้ลูกค้าในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางสาขาและ Call Center และต้องพัฒนาทักษะไปพร้อมๆกัน

ด้านนายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า “Digital Learning Platform” กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนทรัพยากรคนและองค์กรเดินหน้าไปสู่ยุคดิจิทัล สิ่งที่ SkillLane สร้างคือการทำความรู้ให้มันเป็น on-demand ให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ๆ ได้

“ในสมัยก่อนการที่องค์กรจะฝึกอบรมพนักงานอาจจะทำได้แค่ปีละสองรอบ แปลว่าเมื่อพนักงานมาเริ่มต้นงานที่แผนกใหม่แล้ว เขาอาจจะต้องรอรอบการอบรมถึง 6 เดือน ซึ่งตรงนี้เป็นการเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะพนักงานจะต้องทำงานไปก่อนทั้งๆ ที่ไม่พร้อม แต่ถ้าบริษัทมีคอร์สออนไลน์ให้พนักงานได้เรียน พนักงานสามารถเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ และเอาไปใช้ในการทำงานได้เลยในทันทีตามที่ต้องการ ซึ่งจากข้อมูลที่เปิดให้บริการมา 3 ปีก็พบว่าคนส่วนใหญ่จะเข้ามาเรียนตอน 4 ทุ่ม ครั้งละประมาณ 15 นาที คือก่อนนอนมาเรียนทีละบทๆ ตรงนี้สอดคล้องกับการสำรวจที่พบว่าคนส่วนใหญ่อยากจะเรียนทักษะใหม่ๆ แต่ยังไม่มีโอกาสได้เรียน เพราะหาเวลาว่างยาก

พนักงานสามารถเรียนคอร์สออนไลน์บน SkillLane ได้จากคอมพิวเตอร์หรือมือถือจากที่บ้านในช่วงเวลาที่ว่าง ทำให้บริษัทไม่ต้องเสีย manpower ในการให้พนักงานหยุดงานหลายวันเพื่อส่งไปฝึกอบรม นอกจากนี้ ในการทำงานกับธนาคารกสิกรไทย SkillLane จะมีเครื่องมือที่ให้ทางฝ่ายบุคคลเข้าไปติดตามการเรียนของพนักงานและมีคอร์สเรียนใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในระบบทุกๆ เดือน เพื่อที่จะอัพเดทองค์ความรู้ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด