สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 12): เชียงรายพื้นที่ต้นแบบ นำร่องยกเลิกใช้แร่ใยหินโดยไม่รอนโยบายรัฐ

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายชี้แร่ใยหินเป็นอันตรายใกล้ตัวที่ผู้บริโภคไม่เคยรู้ จึงทำโครงการ “ความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากแร่ใยหินอันส่งผลต่อสุขภาพ” เพื่อสื่อสารความรู้สู่บริโภค ในพื้นที่นำร่องของแต่ละอำเภอในเชียงรายรวม 18 แห่ง ปัจจุบันทุกพื้นที่มี “ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดแนวทางการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้ปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน” แล้ว พร้อมขยายผลของโครงการสู่พื้นที่ปลอดแร่ใยหินต้นแบบในอำเภอเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 11) : ทีแบนจี้หน่วยงานรัฐ เร่งยกเลิกใช้แร่ใยหิน ระบุกว่า 3 ปีแล้วยังไม่คืบหน้า

ทีแบนหรือเครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (Thailand Ban Asbestos Network: T-Ban)รวมตัวกันหลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2554 “มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน” เพื่อติดตามให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมติ ครม. มาตั้งแต่ปี 2555 แต่ปัจจุบันผ่านมากว่า 3 ปีแล้วยังไม่มีความคืบหน้าว่ารัฐจะยกเลิกการใช้แร่ใยหินอย่างจริงจัง

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 10): มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง ทำคู่มือแจกกลุ่มเสี่ยง

สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการป้องกันและทำระบบเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน พร้อมทำเป็นหนังสือ “คู่มือ” ให้กับสถานประกอบการที่ใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบ

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 9) : “การเฝ้าระวังโรค” บทบาทที่หายไปของกระทรวงสาธารณสุข

คณะทำงานสังคมไทยไร้แร่ใยหินของกระทรวงสาธารณสุขลดขอบข่ายการทำงานลงจากยุทธศาสตร์ตามมติครม. โดยเฉพาะระบบการเฝ้าระวังโรคก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานของกลุ่มเสี่ยง และการทำงานตามคำสั่งของคณะทำงานประสานติดตามนโยบายยุทธศาสตร์การทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ดังกล่าว มุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังไม่มีแผนงานสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้แทนการค้ารัสเซียและศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ แจงมีมาตรฐานการใช้แร่ใยหินอย่างไรให้ปลอดภัย

ผู้แทนการค้าแห่งสหพันธรัฐรัสเชียประจำประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ (ICA) และศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์แห่งประเทศไทย (CIC) จัดงานเสนาเรื่อง “นโยบายนานาชาติและหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการบริหารจัดการใยหินไครโซไทล์” เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้ไครโซไทล์อย่างปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมเสวนา

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 8) : อันตรายจากแร่ใยหิน ปัญหาใกล้ตัวในสังคมไทย

คคส. ร่วมกับ Movies Matter จัดเทศกาลหนังเพื่อสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากแร่ใยหิน อันตรายใกล้ตัวที่คนไทยหลายคนยังไม่รู้

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 7): ข้อโต้แย้ง “ไครโซไทล์” ใช้อย่างปลอดภัยได้ ทำไมต้อง “แบน”

ศูนย์ข้อมูลไครโซไทล์ย้ำแร่ใยหินมีความปลอดภัยในกระบวนการผลิต และไม่ฟุ้งกระจายหากผสมอยู่กับซีเมนต์แม้จะแตกหัก พร้อมบอกรับได้หากสารทดแทนมีราคาและคุณภาพเทียบเท่า แต่อยากให้กลไกการตลาดเป็นตัวเลือกให้แร่ใยหินอยู่หรือไปไม่ใช่ให้รัฐบาลมาควบคุม

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 6): กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้โรงงานละเลยคำสั่ง – ไม่ปฏิบัติตาม กม. – คนงานไม่รู้โทษและไม่รู้จักแร่ใยหิน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นด้วยให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีสารทดแทนใช้แล้วเท่านั้น แต่อย่า “แบน” เพราะจะกระทบสินค้าจำเป็นบางประเภท

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่5): กรณียกเลิกการใช้ “ไครโซไทล์” ถกเถียงกว่า 2 ปีแต่ไม่มีข้อสรุป

จากความพยายามที่จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ให้สำเร็จในปี 2555 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สำเร็จด้วยปัญหาด้านนโยบายที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และโรคเหตุแร่ใยหินในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่4) : DUST – The Great Asbestos Trial – การต่อสู้ของคนงานแร่ใยหินอิตาลี “คนที่นี่ตายกันก่อนอายุ 60 รึไง?”

ผมถามตัวเอง “คนที่นี่ตายกันก่อนอายุ 60 รึไง?” เลยไปดูแผนกที่รับกระสอบแร่ใยหินมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการผลิต ได้เจอคนงานรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อ ปิเอโตร มาเรงโก ท่าทางใจดีแต่ดูเหนื่อยล้าเหมือนคนที่สูญเสียทุกอย่างให้กับงาน ไม่ว่าลมหายใจ ความมุ่งหมาย ความฝัน

1 5 6 7 8