สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 6): กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้โรงงานละเลยคำสั่ง – ไม่ปฏิบัติตาม กม. – คนงานไม่รู้โทษและไม่รู้จักแร่ใยหิน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เห็นด้วยให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่มีสารทดแทนใช้แล้วเท่านั้น แต่อย่า “แบน” เพราะจะกระทบสินค้าจำเป็นบางประเภท

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่5): กรณียกเลิกการใช้ “ไครโซไทล์” ถกเถียงกว่า 2 ปีแต่ไม่มีข้อสรุป

จากความพยายามที่จะยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์ให้สำเร็จในปี 2555 แต่ปัจจุบันก็ยังไม่สำเร็จด้วยปัญหาด้านนโยบายที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่า ไครโซไทล์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และโรคเหตุแร่ใยหินในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่4) : DUST – The Great Asbestos Trial – การต่อสู้ของคนงานแร่ใยหินอิตาลี “คนที่นี่ตายกันก่อนอายุ 60 รึไง?”

ผมถามตัวเอง “คนที่นี่ตายกันก่อนอายุ 60 รึไง?” เลยไปดูแผนกที่รับกระสอบแร่ใยหินมาเตรียมไว้สำหรับใช้ในการผลิต ได้เจอคนงานรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อ ปิเอโตร มาเรงโก ท่าทางใจดีแต่ดูเหนื่อยล้าเหมือนคนที่สูญเสียทุกอย่างให้กับงาน ไม่ว่าลมหายใจ ความมุ่งหมาย ความฝัน

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่ 3) : การรื้อถอนอาคารที่มีแร่ใยหินอย่างปลอดภัย

สำหรับแร่ใยหินในไทยร้อยละ 90 ใช้ในงานก่อสร้าง ทำท่อซีเมนต์ กระเบื้องมุงหลังคา ร้อยละ 8 ทำผ้าเบรกและคลัทช์ ร้อยละ 2 ทำกระเบื้องปูพื้นและวัสดุกันไฟหรือความร้อน ปัจจัยที่จะทำให้เกิดโรคจากแร่ใยหินได้คือ 1. ปริมาณใยหินที่เข้าสู่ปอด 2. ความคงทนของใยหินในปอด และ 3. ขนาดของเส้นใยหิน นั่นคือถ้าเป็นเส้นใยขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน ก็จะถูกเม็ดเลือดขาวกำจัดออกได้ แต่ถ้าเส้นใยขนาดมากกว่า 200 ไมครอน ก็จะตกอยู่ที่ทางเดินหายใจส่วนบน แต่ถ้าขนาดเล็กพอที่จะเข้าสู่ปอดได้ และมีความคงทนพอ ก็จะก่อให้เกิดมะเร็งได้

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (2) : วัตถุอันตราย “แอมฟิโบล 4 ชนิด” ยกเลิกการใช้ แต่ยังนำเข้าอยู่

“กลุ่มแอมฟิโบล” จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง นั่นคือ ยกเลิกการใช้ จากการตรวจสอบการนำเข้าพบว่า ครอซิโดไลท์ ซึ่งยกเลิกการใช้ในปี 2538 แต่จากข้อมูลของกรมศุลกากรปรากฏว่ายังมีการนำเข้าแร่ใยหินชนิดนี้อยู่ในปี 2544-2545 และปี 2550-2551 รวมกว่า 6,500 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศแคนาดามากที่สุดกว่า 6,000 ตัน ที่เหลือนำเข้าจากประเทศจีน ญี่ปุ่น รัสเซีย และซิมบับเว

สังคมไทยไร้แร่ใยหิน (ตอนที่1): กระบวนการผลักดันยกเลิกใช้แร่ใยหินของไทย

จากความพยายามของหน่วยงานรัฐ นักวิชาการ และผู้ประกอบการ ที่ผลักดันให้มีการยกเลิกแร่ใยหินในปี 2549 จนนำมาสู่ข้อสรุปตามยุทธศาสตร์มาตรการสังคมไทยไร้แร่ใยหิน จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2553 ที่ให้เลิกใช้แร่ใยหินให้ได้ภายในปี 2555 แต่จนถึงปัจจุบันขั้นตอนการพิจารณาแผนยกเลิกการนำเข้า ผลิต และจำหน่ายแร่ใยหินในประเทศไทยยังไม่ผ่านเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอเมื่อกรกฎาคม 2556

1 5 6 7