ThaiPublica > Sustainability > Climate Action > ADB-บ้านปูเซ็นข้อตกลง 2.4 พันล้านบาท หนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในไทย-ผลิตแบตเตอรี่ในจีน

ADB-บ้านปูเซ็นข้อตกลง 2.4 พันล้านบาท หนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในไทย-ผลิตแบตเตอรี่ในจีน

23 มกราคม 2024


ข่าวประชาสัมพันธ์

มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (23 มกราคม 2567) ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB และบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาเงินกู้มูลค่า 2.4 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า 6 ที่นั่งจำนวน 1,500 คัน และสถานีชาร์จไฟฟ้าสำหรับบริการขนส่งขนาดเล็กมาก (micro-scale transit service) ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากนี้ เงินทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 1.3 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในมณฑลเจียงซู ประเทศจีน ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะไฟฟ้าอีกด้วย

กรอบเงินกู้ดังกล่าวยังรวมถึงเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนวงเงินสูงสุด 10.7 ล้านเหรียญสหรัฐ จากกองทุนเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology Fund) ที่บริหารจัดการโดยเอดีบี เอดีบียังดำเนินความช่วยเหลือทางวิชาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการเงินสีเขียวของอาเซียน (ASEAN Catalytic Green Finance Facility) เพื่อประเมินศักยภาพการบริการขนส่งขนาดเล็กมากในเมืองอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

“ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก และการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม เช่น ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการขนส่งขนาดเล็กมากนั้นจะสามารถช่วยให้การเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลทำได้ง่ายขึ้น” คุณซูซานน์ กาบูรี่ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการภาคเอกชนของเอดีบีกล่าว “การนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในภาคการขนส่งสาธารณะถือเป็นปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง โดยจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในใจกลางเมืองที่มีประชากรหนาแน่นทั่วทั้งภูมิภาคได้”

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการขยายตัวของเมืองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคการขนส่งในเขตเมืองมีส่วนทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงหนึ่งในสามของประเทศ รถตุ๊กตุ๊กซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในระบบการคมนาคมขนส่ง โดยเชื่อมโยงชุมชนเข้าด้วยกันและเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมสายหลัก รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดังกล่าวดำเนินการภายใต้แบรนด์ MuvMi ซึ่งบริหารโดยบริษัท Urban Mobility Tech จำกัด หนึ่งในเครือกลุ่มบริษัทบ้านปู โดย MuvMi มีรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าให้บริการกว่า 600 คัน ครอบคลุม 12 พื้นที่หลักในกรุงเทพฯ

แบตเตอรี่พร้อมใช้และจัดหาได้ง่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ประเทศจีนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงานซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่ออุปทานทั่วโลก ทั้งนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในจีนจะช่วยสนับสนุนการนำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งภายในจีนเองและครอบคลุมทั่วโลก

“บ้านปูอยู่ในช่วงของการขยายพอร์ตฟอลิโอธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ผ่านบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด เพื่อรองรับเทรนด์พลังงานโลก เราขอขอบคุณเอดีบีที่สนับสนุนความมุ่งมั่นของเรา ทั้งสององค์กรมีปณิธานตรงกันในการสร้างพลังงานที่ยั่งยืน ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ความพยายามของเราสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น และมีส่วนช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนไปพร้อมกัน” คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าว

บ้านปู ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำที่มีการดำเนินงานระดับโลกทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2558 บ้านปู ได้เริ่มบูรณาการพลังงานสะอาดและโครงการริเริ่มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าไปในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และได้ประกาศแผนเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่การดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นตามกลยุทธ์ Greener & Smarter

เอดีบีมุ่งมั่นในการพัฒนาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้เจริญรุ่งเรือง มีการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ยังคงพยายามในการขจัดปัญหาความยากจนต่อไป เอดีบีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2509 โดยมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 68 ประเทศ โดย 49 ประเทศ มาจากประเทศในภูมิภาค