ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบ 2566 > ศาลฎีกาสั่งคืนสิทธิ์ให้ “ชาญชัย อิสระเสนารักษ์” ลงสมัคร ส.ส. ชี้ กกต.ตีความปมถือหุ้น AIS ไม่ชอบ

ศาลฎีกาสั่งคืนสิทธิ์ให้ “ชาญชัย อิสระเสนารักษ์” ลงสมัคร ส.ส. ชี้ กกต.ตีความปมถือหุ้น AIS ไม่ชอบ

3 พฤษภาคม 2023


นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)

ศาลฎีกาสั่งคืนสิทธิ์ให้ “ชาญชัย อิสระเสนารักษ์” ลงสมัคร ส.ส. ชี้ กกต.นครนายก ตีความปมถือหุ้น AIS ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ – ไม่ชอบด้วย กม.รัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ศาลจังหวัดนครนายก นัดอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา กรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก ทำหนังสือแจ้งตัดสิทธิ์นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต ส.ส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า วันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษา ให้คืนสิทธิ์ให้ตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.นครนายก เขต 2 เบอร์ 2 พรรค ปชป. หลังจากถูก กกต. เขต 2 นครนายก ใช้ดุลพินิจตัดสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของตน โดยอ้างเหตุว่า ขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (3) และรัฐธรรมนูญปี 2560 เพราะเข้าข่ายมีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย 2 ฉบับ เนื่องจากตนได้ถือหุ้นบริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ “AIS” โดยบริษัทดังกล่าวไปลงทุนกับ 2 บริษัท คือ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จํากัด (มหาชน) และบริษัท เยลโล่ เพจเจส คอมเมอรส์ จํากัด ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยว่า การที่ตนถือหุ้นในบริษัท AIS เพียง 200 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 2,873,425,791 หุ้น และ มูลค่าหุ้นทั้งหมดของบริษัท AIS ตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2565 เป็นเงิน 579,971,000,000 บาท ในขณะที่หุ้นของตน มีมูลค่าตามราคาตลาดในวันเดียวกันเพียง 39,000บาท ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก ย่อมไม่มีอำนาจสั่งการให้บริษัท AIS ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ตน และพรรคการเมืองที่ตนสังกัด หรือ เป็นโทษต่อผู้สมัครและพรรคการเมืองอื่น เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งของตน หรือ พรรคการเมืองของตนได้ จึงมีคำสั่งให้ กกต. เพิ่มชื่อ และประกาศชื่อของตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครนายกของพรรคประชาธิปัตย์

“กรณีที่ กกต.เขต 2 ตีความตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยให้ผมมีลักษณะต้องห้าม หรือ ตัดสิทธิ์ผมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท AIS เพียง 200 หุ้น ประเด็นนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นการตีความที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การที่ กกต. เขต 2 นครนายกไม่ประกาศรายชื่อผมเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก จึงเป็นการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 98 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42 (3) จึงมีคำสั่งให้ กกต.นครนายก ต้องเพิ่มชื่อของผม พร้อมต้องประกาศรายชื่อผมให้กลับมาเป็นผู้สมัครส.ส. เขต2 จ.นครนายก ของพรรคปชป. ด้วย” นายชาญชัย กล่าว

นายชาญชัย กล่าวต่อว่า หลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษา ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงตน มีใจความว่า ตามที่สำนักงาน กกต.เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก ได้ทำหนังสือลงวันที่ 14 เมษายน 2566 แจ้งว่า ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ ลต สสข 9/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ลด สสข 24/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งให้รับสมัครนายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก ทั้งนี้ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพิ่มเติม) ตามแบบ ส.ส. 4/15 เพื่อดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว ลงชื่อ นายคณิต คงช่วย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดนครนายก

  • “ชาญชัย อิสระเสนารักษ์” ร้องศาลฎีกา หลัง กกต.นครนายก ตัดสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้ง กรณีถือหุ้น AIS
  • อ่าน คำพิพากษาศาลฎีกา ฉบับเต็ม – กกต.คืนสิทธิ์สมัคร ส.ส.ให้นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ที่นี่