ThaiPublica > คอลัมน์ > เลือกตั้ง คำสัญญากับระดับปัญญา

เลือกตั้ง คำสัญญากับระดับปัญญา

25 เมษายน 2023


แรมโบ้บ้านสวน

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊กพรรครวมไทยสร้างชาติ https://www.facebook.com/unitedthaination

ไม่ใช่แค่ 14 พฤษภาคมที่จะสำคัญกับประเทศไทย เพราะ 21 มิถุนายน 2566 จะเป็นอีกวันหนึ่งสำหรับประวัติศาสตร์ไทยเพราะเป็นวันตัดสินว่าไทยจะได้เป็นเจ้าภาพงานเอ็กซโประดับโลกเป็นครั้งแรกหรือไม่

มีคนไม่มากที่จะทราบว่าการที่ประเทศไทยไปเข้ารอบชิงกับประเทศใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ชำนาญมากอย่างสเปนในขณะนี้ มีจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุข ซึ่งถูกพัฒนาต่อเนื่องเป็น Phuket Sandbox ที่แพร่ขยายไปทั่วโลก และต่อยอดมาเป็นงานมหกรรมเอ๊กซโปที่มุ่งเน้นเรื่อง wellbeing

งานเอ็กซโปอาจจะนำชื่อเสียง รายได้จำนวนมากมาสู่ประเทศไทยแต่ไม่มีกลไกใด ๆ ที่จะเชื่อได้ว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งในปี 2561 ทำรายได้มากกว่า 3 ล้านล้านบาท

แต่รัฐไม่เคยพูดถึงประโยชน์ของประชาชน ไม่พูดถึงเงินลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่พูดถึงทรัพยากรเสื่อมโทรม ไม่พูดถึงผลกระทบที่เกิดกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว

ฉะนั้นการท่องเที่ยวก็เป็นเพียงอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำ ด้วยพื้นฐานของตลาดทุนเสรี ที่นักลงทุนเข้าถีงทรัพยากรได้ง่ายและเร็วกว่า กุมธุรกิจได้มากกว่า

ในเวลาที่เกาะสมุย เกาะล้าน ไฟฟ้า ประปาไม่พอใช้ จะได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ตรงกันข้ามกับชุมชนห่างไกลที่มีปัญหาเดียวกัน แต่กลับถูกละเลย

​การพัฒนาประเทศที่มองเห็นแต่ภาพใหญ่ จึงทำให้หลายประเทศ และประเทศไทยด้วย ที่สร้างความเจริญเติบโตไปขยายความเหลื่อมล้ำ จนวันหนึ่ง พัฒนามาเป็นความแตกแยกในสังคมจนยากจะย้อนกลับ

เวลาพูดถึงเศรษฐกิจ เราดูจีดีพี จีพีพี ดูการส่งออก การนำเข้า ตัวเลขนักท่องเที่ยว แต่เมื่อหันมาดูเรื่องความเหลื่อมล้ำ เราดูดัชนีจีนี แล้วก็เห็นคล้ายกัน คือคนรวยสุดกับคนจนสุดห่างกัน 20 กว่าเท่าและมีแนวโน้มที่จะถ่างมากขึ้น

ที่เป็นเช่นนี้ เพราะเราจะมองเศรษฐกิจมวลรวมอย่างเดียว แต่ไม่ได้มองหรือไร้ปัญญาที่จะสร้างความเติบโตและหมุมในพื้นที่ที่ชาวบ้านเป็นเจ้าของ ชุมชนได้ประโยชนฺสูงสุด

การพัฒนาที่มองแต่ภาพใหญ่จึงไม่ยั่งยืน ทำให้เกิดคนมั่งคั่งกลุ่มน้อย บนความทุกข์ของคนส่วนใหญ่ แล้วรัฐก็เลือกที่จะพยุงสถานการณ์ด้วยการแจกเงิน

​แต่นอกจากเรื่องเอ็กซโปแล้ว ยังมีรถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านไทยไปสิงคโปร์ ที่เราไม่ได้ถามตัวเองว่าการลงทุนโครงการใหญ่ ๆ แบบนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดและกระจายไปสู่ชาวบ้านอย่างไร

​ในทางตรงกันข้าม ทางรถไฟสายนี้ได้แปลงเมืองยากจนอย่างสิบสองปันนาของจีนให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนทางบกกับอาเซียน รองรับสินค้าจากไทย ลาว เขมร เวียดนาม เพราะมีแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นว่ารถไฟจะสร้างอะไรได้บ้าง มีอะไรต้องทำเพื่อจะไปถึงเป้าหมาย

​การพัฒนาเชิงพื้นที่ area-based development ยังเป็นสิ่งใหม่ที่เสนอแนวคิดในการพัฒนาโดยมุ่งแก้ปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

เป็นแนวทางแบบฟังเสียงคน จากล่างขึ้นบน ซึ่งถ้าประสานเข้ากับวัฒนธรรมแบบบนลงล่างได้ ก็จะช่วยดันการพัฒนาของไทยได้อย่างก้าวกระโดด

ปัจจุบันมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เกิดจากงานวิจัยของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ สร้างต้นแบบที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาอย่างมากมาย โดยความร่วมมือกันของสถาบันการศึกษา ชุมชน และภาคีในพื้นที่ ไม่มุ่งต้องใช้ทุน แต่ต้องมีความรู้ มีความตั้งใจ และทำจริง

หนึ่งในนั้นช่วยให้เกิด Phuket Sandbox นำมาสู่การเตรียมจัดงานเอ็กซโป

ในช่วงนี้ชาวไทยกำลังถูกมอมเมาด้วยการโฆษณาชวนเชื่อที่เรียกกันว่า “ดีเบต” มีการเกทับกันเหมือนกำลังเปียแชร์

​มีใครบ้างไหมที่เข้าใจความเป็นไปของสังคม อธิบายได้ชัดว่าชาวบ้านจะพ้นทุกข์ได้อย่างยั่งยืน
แทนที่จะเป็นเหยื่อรอความช่วยเหลือไปวัน ๆ​