ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบ 2566 > เลือกตั้ง 2566 เช็คบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไหนได้เบอร์อะไร? 

เลือกตั้ง 2566 เช็คบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไหนได้เบอร์อะไร? 

4 เมษายน 2023


เลือกตั้ง 2566 เช็ค บัญชีปาร์ตี้ลิสต์ พรรคไหนได้เบอร์อะไร? 

บรรยากาศวันที่สอง ของการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 400 เขต ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 เมษายน 2566 ยังคึกคัก โดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์)

นับตั้งแต่เวลา 05.30 น. พรรคการเมืองต่างเดินทางมาทีอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง  เพื่อยื่นสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) หลังจากนั้นนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นผู้ชี้แจงลำดับขั้นตอนต่างๆและสรุปมีพรรคการเมืองมาลงทะเบียนรวม 49 พรรค

เบอร์ 22 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เบอร์ 29 พรรคเพื่อไทย
เบอร์ 31 พรรคก้าวไกล
เบอร์ 37 พรรคพลังประชารัฐ
เบอร์ 32 พรรคไทยสร้างไทย

หลังจากนั้นพรรคการเมืองที่ลงทะเบียน ต้องจับฉลากเพื่อได้ลำดับเบอร์ โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เป็นผู้สุ่มจับสลากเพื่อให้ทราบว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นพรรคที่ได้ขึ้นมาจับสลากหมายเลขเป็นพรรคแรก  โดยพรรคการเมือง ได้ส่งหัวหน้าพรรค หรือผู้ที่หัวหน้าพรรคมอบหมายขึ้นไปจับฉลาก  และผลการจับฉลาก พรรคการเมืองได้เบอร์เลือกตั้งดังนี้

หลังจากพรรคการเมืองจับได้ ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร หากเอกสารคุณสมบัติครบ จะถือว่าเป็นหมายเลขของพรรคการเมืองนั้นๆ ที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งด้วย แต่หากพรรคใดเกิดปัญหา อาจจะทำให้มีการเลื่อนลำดับพรรคการเมืองได้เช่นกัน