ThaiPublica > Sustainability > Global Issues > เปิดผลสำรวจ Invest In Our Planet วัน Earth Day 2023 มาเลเซียมีผู้ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดในอาเซียน

เปิดผลสำรวจ Invest In Our Planet วัน Earth Day 2023 มาเลเซียมีผู้ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุดในอาเซียน

22 เมษายน 2023


ที่มาภาพ:https://www.earthreminder.com/earth-day-2023-theme-date-events-celebrations/

Milieu Insight เปิดเผยผลสำรวจ ที่ได้จากการสำรวจผู้บริโภคเนื่องในวัน Earth Day ปี 2566 ว่า 85% ของผู้ตอบแบบสำรวจเชื่อว่าการเลือกของผู้บริโภคแต่ละคนสามารถสร้างผลกระทบโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อม และ 54% เลือกที่จะใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การลดการใช้พลาสติกหรือการรีไซเคิล

วันที่ 22 เมษายนของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก และมีการจัดงานระดับโลกเป็นประจำทุกปีเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน
โดยในปีนี้ Earth Day 2023 มี theme คือ Invest In Our Planet

11% ของผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ในบรรดาประเทศที่ทำการสำรวจ มาเลเซียอยู่ในแถวหน้าของการเงินสีเขียวโดยมีสัดส่วนผู้ลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงที่สุด 17% ในขณะที่ประเทศไทยมีสัดส่วนต่ำสุดเพียง 6%

70% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่สนับสนุนการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้จัดสรรการลงทุนเพิ่มในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองในแง่บวกต่อการมีส่วนร่วมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น

67% ของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มลงทุนในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีความตระหนักถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นหลัง ขณะที่ 48% ต้องการจัดสรรพอร์ตการลงทุนบางส่วนให้กับโครงการที่มีเป้าหมาย และ 43% ได้รับอิทธิพลจากเพื่อนหรือครอบครัว

ลงทุนในอะไร?

ภาคส่วนที่ติด 3 อันดับแรกสำหรับการลงทุนสีเขียวได้แก่ การจัดการขยะหรือของเสีย (เช่น โรงงานรีไซเคิล) (57%) พลังงานหมุนเวียน (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์) (54%) การขนส่งสีเขียว (เช่น รถยนต์ไฟฟ้า) (50%)

พลังงานหมุนเวียนเป็นภาคส่วนที่มีการลงทุนในอันดับต้นๆ ในประเทศไทย (74%) และสิงคโปร์ (62%) โดยนักลงทุนให้ความสนใจกับการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (61%)

นักลงทุนระบุถึงแรงจูงใจหลักที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาในการจัดสรรเงินทุนมากขึ้นสำหรับโครงการสีเขียว คือ ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม (76%), เสถียรภาพของตลาดที่ดีขึ้น (48%), กฎระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสีเขียว, ผลตอบแทนทางการเงินที่สูงขึ้น และสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล (39%)

ในขณะที่โลกเริ่มตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากขึ้น แต่มากกว่าครึ่ง (53%) ที่ยังไม่ได้ลงทุนก็เต็มใจที่จะลงทุนในอนาคต และ 41% ยังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงทุนในภาคส่วนสีเขียว

การสำรวจ Earth Day ของ Milieu Insight มีขึ้นเพื่อทำความเข้าใจความสนใจของผู้บริโภคและนักลงทุนที่มีต่อการเงินและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 4800 คน (800 คนต่อประเทศ) ในสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ในเดือนมีนาคมและเมษายน 2566

Milieu Insight เป็นบริษัทวิจัยผู้บริโภคและวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเชี่ยวชาญในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลการวิจัยตลาดแก่แบรนด์และธุรกิจ Milieu Insight ดำเนินธุรกิจในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม โดยได้รับรางวัลหลายรางวัล ได้แก่ Market Research Agency of the Year (Gold) ของ Campaign Asia และรางวัล Tech MVP 2022 แพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกแบบครบวงจร Canvas ของ Milieu Insight นำเสนอเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์และแสดงภาพข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคในหัวข้อและภาคส่วนไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ช่วยในการตัดสินใจของธุรกิจและกลยุทธ์ที่ดีขึ้นและมีผลมากขึ้น