ThaiPublica > คนในข่าว > เวียดนามตั้ง “โว วัน เถือง” ประธานาธิบดีคนใหม่ ประกาศมุ่งสู่ประเทศสังคมนิยมรายได้สูง

เวียดนามตั้ง “โว วัน เถือง” ประธานาธิบดีคนใหม่ ประกาศมุ่งสู่ประเทศสังคมนิยมรายได้สูง

3 มีนาคม 2023


โว วัน เถือง (Vo Van Thuong) ประธานาธิบดีคนใหม่ของเวียดนาม ที่มาภาพ:https://e.vnexpress.net/news/news/vo-van-thuong-elected-vietnam-s-president-4576467.html

นายโว วัน เถือง สมาชิกประจำสำนักเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันพฤหัสบดี(2 มี.ค.) และเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่เข้าดำรงตำแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์ของประเทศ

ด้วยการลงคะแนนจากสมาชิก 487 คนจากทั้งหมด 488 คน สภาแห่งชาติจึงลงมติเสนอชื่อโว วัน เถือง เป็นประธานาธิบดีสำหรับวาระปี 2564-2569

โว วัน เถือง เข้าสาบานตนในพิธีที่เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่อาคารรัฐสภาในกรุงฮานอย โดยให้คำมั่นว่าจะ “จงรักภักดีต่อประเทศ ประชาชน และรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเต็มที่ และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคคอมมิวนิสต์ ประเทศ และประชาชน”

ประธานาธิบดีของเวียดนามเป็นตัวแทนระดับสูงของประเทศทั้งในด้านกิจการภายในและภายนอก และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดในกองทัพ

ปัจจุบัน เถือง มีวัย 53 ปีเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของกรมการเมือง(Politburo)ของพรรค ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของประเทศ และยังเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดในสำนักเลขาธิการพรรคตั้งแต่ปี 2519

โว วัน เถือง เกิดในจังหวัด หวิญล็อง ทางตอนใต้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านปรัชญา และดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประจำเขต 12 ของนครโฮจิมินห์เป็นเวลา 2 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547

ในปี 2549 เถืองได้รับการแต่งตั้งจากกรมการเมืองให้เป็นเลขานุการประจำของคณะกรรมการกลางของสหภาพเยาวชนคอมมิวนิสต์ โฮจิมินห์(Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union)

ในเดือนสิงหาคม 2554 เถืองได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคของจังหวัดกว๋างหงาย ทางภาคกลาง สามปีต่อมา เข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการพรรค นครโฮจิมินห์ และได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2558

โว วัน เถือง เข้าร่วมกรมการเมืองในเดือนมกราคม 2559 และเป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุด จากนั้นได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกโฆษณาความคิดกลางของพรรคคอมมิวนิสต์(Central Propaganda Department of the Communist Party)

โว วัน เถือง กลายเป็นประธานาธิบดีไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีคนก่อนก้าวลงจากตำแหน่งหลังจากรับตำแหน่งได้เกือบสองปี

 • ประธานาธิบดี เหวียน ซวน ฟุก วัย 69 ปีแห่งเวียดนามลาออก
 • เมื่อวันที่ 17 มกราคม คณะกรรมการกลางของพรรคเห็นชอบให้ฟุกยุติการดำรงตำแหน่งสมาชิกของกรมการเมือง และคณะกรรมการ ประธานาธิบดีของเวียดนามและประธานสภาเพื่อการป้องกันและความมั่นคงแห่งชาติ ในวาระปี 2564-2569 ตามคำร้องขอของเขา

  หนึ่งวันต่อมา สภาแห่งชาติปลดฟุกออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองประธานาธิบดีโว ถิ อังห์ ซวน เป็นประธานาธิบดีชั่วคราว

  นายเหงียน ฝู จ่องเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและเจ้าหน้าที่ระดับสูง หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในการประชุมวาระพิเศษของสภาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2566 ที่มาภาพ: https://e.vnexpress.net/news/news/vo-van-thuong-elected-vietnam-s-president-4576467.html

  ประธานาธิบดีโว วัน เถือง กล่าวขอบคุณสภาแห่งชาติที่ให้ความไว้วางใจและเห็นชอบให้เขารับใช้ประเทศและประชาชนในฐานะประธานาธิบดี

  โว วัน เถืองขอบคุณจากใจจริงต่อคณะกรรมการกลางพรรค เลขาธิการใหญ่เหงียน ฝู จ่อง และผู้นำพรรคและรัฐคนอื่นๆ ที่ให้ความไว้วางใจในตัวเขา และเสนอให้ชื่อเขาให้เข้ารับตำแหน่งนี้ โดยกล่าวว่า เป็นทั้งเกียรติอันยิ่งใหญ่และเป็นความรับผิดชอบที่หนักหน่วงอย่างยิ่ง

  ประธานาธิบดีโว วัน เถือง แสดงความขอบคุณต่อประธานโฮ จิ มินห์ผู้ล่วงลับ วีรบุรุษผู้กอบกู้อิสรภาพของชาติ ผู้มีชื่อเสียงทางวัฒนธรรมระดับโลก ครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งการปฏิวัติเวียดนาม ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (ปัจจุบันคือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

  ประธานาธิบดีโว วัน เถือง ให้คำมั่นว่าจะศึกษาและปฏิบัติตามความคิด ศีลธรรม และรูปแบบของประธานโฮ จิ มินห์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังกล่าวว่า เขาระลึกอยู่เสมอถึงความเสียสละและคุณความดีอันยิ่งใหญ่ของผู้นำรุ่นต่างๆ ผู้ปฏิบัติงาน สมาชิกพรรค ทหาร และชาวเวียดนามผู้รักชาติ ที่ช่วยให้ประเทศรุ่งเรือง มีศักยภาพ มีสถานะ และมีเกียรติเช่นทุกวันนี้

  ด้วยความภาคภูมิใจในความรุ่งเรือง ศักยภาพ สถานะ และเกียรติภูมิของประเทศ เถือง กล่าวว่า เขาตระหนักดีถึงข้อกำหนดและภารกิจต่างๆ เมื่อประเทศเข้าสู่ขั้นเฟสใหม่ของการพัฒนา และยังแสดงความมุ่งมั่นที่ตระหนักถึงปณิธานในการสร้างประเทศที่มั่งคั่งและมีความสุข มุ่งสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมสมัยใหม่และมีรายได้ปานกลางสูงภายในปี 2573 รวมทั้งเป็นประเทศสังคมนิยมที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูงภายในปี 2588 ที่จะมีการฉลองการก่อตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครบรอบ 100 ปี

  ประธานาธิบดีโว วัน เถือง ให้คำมั่นว่าจะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง และมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจของประธานาธิบดีของประเทศให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และร่วมกับพรรคทั้งหมด ประชาชน และกองทัพ ในการดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่เจริญรุ่งเรือง เพื่อความแข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย เท่าเทียม อารยประเทศ ก้าวสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง