ThaiPublica > Sustainability > Headline > กลุ่มธุรกิจ TCP ปลดล็อคเดินหน้าจับมือพันธมิตรแลกเปลี่ยนนวัตกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

กลุ่มธุรกิจ TCP ปลดล็อคเดินหน้าจับมือพันธมิตรแลกเปลี่ยนนวัตกรรม สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

5 ตุลาคม 2022


กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรร่วมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก ปลดล็อคแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำเต็มกำลัง

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP

การดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ของผลประกอบการหรือผลกำไร แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา องค์กรต่างๆ เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกำหนดให้มีพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กรที่สร้างทั้งความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้ด้วย

กลุ่มธุรกิจ TCP ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรธุรกิจที่ยึดถือ ‘ความยั่งยืน’ เป็นรากฐานของธุรกิจ พร้อมมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวผ่านการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนความตั้งใจที่จะช่วยลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ เพิ่มผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จึงได้จับมือกับพันธมิตรธุรกิจทุกภาคส่วน ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรม รวมไปถึงการหารือถึงแนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน”

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พันธมิตรในทุกภาคส่วนมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจัง พร้อมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้เพื่อก้าวข้ามความท้าทายและขับเคลื่อนความยั่งยืนในประเด็นสำคัญเรื่อง “เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” รวมถึงร่วมกันปรับตัวและตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงได้ เปลี่ยนความ “เป็นไปไม่ได้” ให้ “เป็นไปได้” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่ต้องการ “ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า” สำหรับสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม”

ภายใต้ประเด็นดังกล่าว กลุ่มธุรกิจ TCP และพันธมิตรในหลากหลายภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน นำไปสู่จุดเริ่มต้นของการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และพร้อมที่จะสร้างเป้าหมายหลักร่วมกันคือ การลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้วัสดุ ลดความหนาของกระป๋อง ลดน้ำหนักแก้ว หันมาใช้พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ โดยกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมกับ ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด ในโครงการ Aluminum Loop ผลักดันการจัดทำระบบการรีไซเคิลกระป๋องอะลูมิเนียม ในด้านของ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายความยั่งยืนที่ท้าทายอย่างการสร้าง Green Polymer Portfolio ให้ถึง 1 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ยังได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดก๊าซเรือนกระจกอย่างการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ได้ทั้งในองค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์และรับรองผลิตภัณฑ์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ Circular Economy เช่น การออกฉลากสีเทา เป็นต้น อีกทั้งยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองและชดเชยคาร์บอนเครดิตเพื่อผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี พ.ศ. 2608

โครงการต่างๆ จะเกิดขึ้นและประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องขับเคลื่อนพร้อมไปกับพันธมิตรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านการแบ่งปันนวัตกรรมและองค์ความรู้ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนที่ดูจะ ‘เป็นไปไม่ได้’ ให้ ‘เป็นไปได้’ ในเวลาอันรวดเร็ว กลุ่มธุรกิจ TCP ในฐานะหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาถึง 66 ปี จึงตั้งเป้าเป็นอีกหนึ่งองค์กรหลักที่พร้อมทำงานด้านความยั่งยืนไปด้วยกันกับทุกๆ ฝ่าย เพื่อสร้างวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสำหรับทุกคน