ThaiPublica > สู่อาเซียน > ผู้นำเวียดนาม กัมพูชา ลาว ประชุมกระชับสัมพันธ์ไตรภาคี

ผู้นำเวียดนาม กัมพูชา ลาว ประชุมกระชับสัมพันธ์ไตรภาคี

29 กันยายน 2021


ที่มาภาพ:https://vietnamtimes.org.vn/vietnamese-cambodian-lao-top-leaders-hold-trilateral-meeting-in-hanoi-36207.html

เลขาธิการพรรคอมมิวนิสต์เวียดนามเหงียน ฝู จ่อง ประธานพรรคประชาชนกัมพูชาและนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซน และเลขาธิการใหญ่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวและประธานประเทศทองลุน สีสุลิด ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่กรุงฮานอย

ในการประชุม ผู้นำของทั้งสามประเทศให้คุณค่าและความสำคัญของการประชุมอย่างมาก รวมทั้งได้ให้แลกเปลี่ยนสถานการณ์ของพรรคและของประเทศให้กันและกัน ตลอดจนงานของพรรคและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในบริบทของการต่อสู้กับ โควิด 19

ทั้งสามผู้นำได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการหารือถึงทิศทางในอนาคต และเห็นพ้องถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ตามประเพณี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมิตรภาพระหว่างสามพรรคและประเทศ

นอกจากนี้ผู้นำทั้งสามฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสามประเทศและเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและทั่วโลก

ในโอกาสนี้ ผู้นำกัมพูชาได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีเหงียน ซวนฟุกและพบปะกับนายกรัฐมนตรีฝ่าม มิงห์ จิ๋งห์ แห่งเวียดนาม ขณะที่ผู้นำลาวก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีเหงียน ซวนฟุกเช่นเดียวกัน

เลขาธิการพรรคเหงียน ฝู จ่อง (กลาง) เวียดนาม นายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซน(ขวา) และประธานประเทศลาวทองลุน สีสุลิด (ซ้าย) ประชุมร่วมกัน ทีมาภาพ: https://en.nhandan.vn/politics/item/10525002-vietnamese-cambodian-lao-top-leaders-discuss-cooperation-orientations.html

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายนได้มีการประชุมครั้งที่ 8 ของคณะกรรมการเพื่อความสัมพันธ์ภายนอกของสมัชชาแห่งชาติกัมพูชา ลาว และเวียดนาม (Committees for External Relations of the National Assemblies of Cambodia, Laos and Vietnam (CLV)) ว่าด้วยพื้นที่สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา(Cambodia-Laos-Vietnam Development Triangle Zone) ผ่านการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยกัมพูชา ในหัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรรัฐสภาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการตอบสนองต่อโควิดในพื้นที่สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา CLV” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันและรับมือกับโรคระบาด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมมิตรภาพตามประเพณีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในระยะยาวระหว่างสามประเทศ

ประธานคณะกรรมการความสัมพันธ์ภายนอกของสมัชชาแห่งชาติเวียดนาม หวู ไห่ ฮา ยกย่องการจัดการประชุมของกัมพูชา และกล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่รวมอยู่ในแนวคิดหลักของการประชุม ทุกฝ่ายควรใช้ความพยายามมากขึ้นในการดำเนินการตามพันธกรณีของตนสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านอย่างยั่งยืนใน พื้นที่สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา ในขณะที่ออกมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับการพัฒนาของโรคระบาดที่ซับซ้อนในปัจจุบัน และมีส่วนในการส่งเสริมมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสามประเทศ

ในการประชุมซึ่งแบ่งเป็น 3 ช่วง ผู้เข้าร่วมได้หารือเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการตามแผนพัฒนาและมาตรการในการจัดการกับวิกฤติโควิดในพื้นที่สามเหลี่ยมว่าด้วยการพัฒนา CLV และรายงานผลการกำกับดูแล กิจกรรมของคณะกรรมการทั้งสามด้านในพื้นที่สามเหลี่ยมเพื่อการพัฒนา รวมทั้งให้ความเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมก่อนสรุปการประชุม

ในแถลงการณ์ร่วม ผู้แทนได้ชื่นชมความสำเร็จในภูมิภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการประสานงานเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมใน “ความปกติใหม่” และมาตรการเร่งด่วนในการต่อสู้กับโรคระบาด

หัวหน้าคณะผู้แทนยืนยันความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนพื้นที่สามเหลี่ยมพัฒนาให้เป็นภูมิภาคแห่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุม มีสันติภาพ มีความมั่นคง มีความปรองดอง มีความสามารถในการปรับตัว และความเจริญรุ่งเรือง

ที่ประชุมยังได้ประเมินความท้าทายในภูมิภาค รวมทั้งหาแนวทางแก้ไข และเสนอข้อเสนอแนะความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

คณะกรรมการเรียกร้องให้มีการแบ่งปันวัคซีนจากประเทศที่มีข้อได้เปรียบในเรื่องนี้ และการสนับสนุนจากประเทศที่พัฒนาแล้วในการยกเว้นสิทธิบัตรวัคซีนโควิด

ตลอดจนยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในจัดทำกฎหมายเพื่อสร้างรากฐานทางกฎหมายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรัฐบาลในการกักกันโรคระบาดและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และตกลงที่จะจัดการประชุมครั้งที่ 9 ในสปป.ลาวในปีหน้า