ThaiPublica > สู่อาเซียน > สหรัฐฯคว่ำบาตรภรรยา นายพล มิน อ่อง หล่าย คู่สมรส-บุตรสมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐ

สหรัฐฯคว่ำบาตรภรรยา นายพล มิน อ่อง หล่าย คู่สมรส-บุตรสมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐ

3 กรกฎาคม 2021


พลเอกอาวุโส มิน อ่อง หล่ายและดอว์ จูจู หลา ภรรยาพร้อมสมาชิกกองทัพและคู่สมรส ภาพปี 2020 ที่มาภาพ:https://www.irrawaddy.com/news/burma/us-sanctions-more-myanmar-junta-members-their-relatives-and-chinese-firms.html

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 กระทรวงการคลังสหรัฐ โดย สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ประกาศคว่ำบาตรบุคคล รวมทั้งสิ้น 22 คนที่เกี่ยวข้องกับระบอบการปกครองของทหารพม่า โดยเป็นสมาชิกคนสำคัญของกองทัพพม่า 7 คน รวมถึงคู่สมรส บุตรที่เป็นผู้ใหญ่อีก 15 คน

การคว่ำบาตรครั้งนี้ครอบคลุมถึงภรรยา และบุตรที่โตแล้วอีก 2 คน ของนายพลอาวุโส มิน อ่อง หล่ายซึ่งเป็นผู้นำรัฐประหารด้วย

แอนเดรีย กักกี ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างชาติกล่าว “การทำลายประชาธิปไตยของทหารและการรณรงค์ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนชาวพม่านั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” “การดำเนินการในวันนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ จะยังคงเพิ่มต้นทุนให้สูงขึ้นสำหรับกองทัพของพม่า และกระตุ้นความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีส่วนในการก่อรัฐประหารและความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเป้าหมายไปที่แหล่งที่มาของรายได้สำหรับกองทัพและผู้นำ”

 • สหรัฐฯคว่ำบาตรผู้ว่าการ ธนาคารกลางเมียนมา 4 สมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐและ 7 รัฐมนตรี
 • อังกฤษ-แคนาดา คว่ำบาตรนายพลเมียนมาหลังยึดอำนาจ
 • คลังสหรัฐฯเผยรายชื่อกลุ่มนายพลเมียนมาก่อรัฐประหารที่ถูกคว่ำบาตร
 • ประธานาธิบดีโจ ไบเดน สหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรผู้นำทหารเมียนมา
 • สำหรับ 22 บุคคลที่อยู่ในรายชื่อของ OFAC ซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) 7 คน ได้แก่ ซอว์ แดเนียล, บันยาร์ ออง โมและ เอ นุ เส่ง ส่วนสมาชิก SAC อีก 4 คนยังมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอีกด้วย คือ ชิด ไหน่ รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศ, อู อ่อง ไหน่ อู รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, อู มิ่น จ่าย รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร และ เตท เตท ข่าย รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการสังคม การบรรเทาทุกข์ และการโยกย้ายถิ่นฐาน

  บุคคลที่เป็นคู่สมรส บุตรที่เป็นผู้ใหญ่อีก 15 คนของสมาชิกกองทัพเมียนมาได้แก่
  ดอว์ จูจู หลา ภรรยานายพลอาวุโส มิน อ่อง หล่าย, ตาน คาน นเว คู่สมรสของ พล.อ.โซ วิน รองประธานสภาบริหารแห่งรัฐ, เตท เตท อ่อง คู่สมรสพล.อ.เมี๊ยะ ทูน อู กรรมการสภาบริหารแห่งรัฐ, ตาน ตาน เอ คู่สมรส พล.อ.ติ่น อ่อง ซาน กรรมการสภาบริหารแห่งรัฐ, อ่อง มา มิ้นท์ คู่สมรส พล.อ.หม่อง หม่อง จ่อ กรรมการสภาบริหารแห่งรัฐ , ข่าย ปา ปา ชิด คู่สมรส พล.ท.โม มิ่น ทูน กรรมการสภาบริหารแห่งรัฐ

  ส่วนบุตรที่เป็นผู้ใหญ่ของสมาชิกสภาบริหารแห่งรัฐ ได้แก่ บุตรของพล.ท.โม มิ่น ทูน จำนวน 3 คน คือ
  โม เตท เตท ทุน, ข่าย โม มิ้นท์, ยานาดาร์ โม มิ้นท์ อีก 2 คนเป็นบุตรของพล.ท.แย วิน อู เลขานุการร่วมของสภาบริหารแห่งรัฐ คือ ดอว์ นีลา และ เตท ติ่นซาร์ เย ส่วนที่เหลือ 4 คนเป็นบุตรของ พล.ท.อ่อง ลิน ดวย เลขานุการสภาบริหารแห่งรัฐ คือ โอน มา มิ้นท์, ชเว เย พู ออง, หล่าย บวา อ่อง และ เพียว อากา อ่อง

  นอกจากนี้ยังขึ้นบัญชีบริษัทจีนที่ทำธุรกิจในเมียนมาอีก 4 ราย ตามประกาศโดยสำนักอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (BIS) คือ คิงส์ โรยัล เทคโนโลยี่ส์ (King Royal Technologies Co., Ltd.,) บริษัทสื่อสารที่บริการการสื่อสารผ่านดาวเทียมให้กับกองทัพ, บริษัทว่านเป่า ไมน์นิ่ง(Wanbao Mining) กับ สองบริษัทลูก คือ เมียนมา ว่านเป่า ไมน์นิ่ง คอปปเปอร์(Myanmar Wanbao Mining Copper, Ltd.) และ เมียนมา หยาง เส คอปเปอร์(Myanmar Yang Tse Copper, Ltd.,) ซึ่งประกอบธุรกิจแร่งทองแดงให้กับกองทัพ ตามข้อตกลงส่วนแบ่งรายได้ที่มีกับ Myanma Economic Holdings Limited ซึ่งถุกคว่ำบาตรไปแล้วในวันที่ 25 มีนาคม 2021 ที่ผ่านมา

  จากการดำเนินการในครั้งนี้ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินของบุคคลที่มีชื่อข้างต้นซึ่งอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรืออยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของบุคคลในสหรัฐอเมริกา จะถูกยึดและต้องรายงานไปยัง OFAC นอกจากนี้หน่วยงานใดๆ ที่เป็นเจ้าของไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยรวม 50% หรือมากกว่า โดยบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชี 1 คนขึ้นไปจะถูกยึดไว้ด้วย

  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการอนุญาตทั่วไปหรือการอนุญาตเฉพาะที่ออกโดย OFAC หรือได้รับการยกเว้นเป็นอย่างอื่น และห้ามการทำธุรกรรมทั้งหมดโดยบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือภายใน (หรือการโอน) สหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีหรือถูกระงับ ข้อห้ามนี้รวมถึงการบริจาค หรือจัดหาเงินทุน สินค้าหรือบริการ โดยเพื่อหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชี หรือการได้รับการบริจาคหรือการจัดหาเงินสินค้าหรือบริการใดๆ จากบุคคลดังกล่าว

  หมายเหตุกองบรรณาธิการ: คำว่า พม่าในข่าวนี้ใช้ตามเอกสารข่าว Treasury Sanctions Senior Officials and Family Members Connected to Burma’s Military ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ