ThaiPublica > ประเด็นร้อน > COVID-19 พลิกโลก > ศบค.รายงานเจอคลัสเตอร์ใหม่ พร้อมปรับแผนกระจายวัคซีน

ศบค.รายงานเจอคลัสเตอร์ใหม่ พร้อมปรับแผนกระจายวัคซีน

25 พฤษภาคม 2021


รายงานโดย ปารณีย์ สิงหเสนี นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่มาภาพ: https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/7156

ศบค. รับแผนกระจายวัคซีนยังไม่เหมาะสมในบางพื้นที่ พร้อมปรับให้เหมาะสมภายใน 1 – 2 วัน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงาน พบผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 3,226 ราย โดยจากเรือนจำ / ที่ต้องขัง 882 ราย จากต่างประเทศ 19 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมในระลอกเมษายน 106,576 ราย และยอดรวมทั้งหมด 135,439 ราย ทำให้อันดับสถานการณ์โควิด-19ของไทยจากทั่วโลกขยับขึ้นมาอยู่ที่ 86

วันนี้มีผู้เสียชีวิต 26 รายเป็นเพศชาย 15 ราย หญิง 11 ราย อายุ 36-88 ปี พบมากมีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง 13 เบาหวาน 11 ไตเรื้อรัง 6 ไขมันสูง 5 โรคปอดและหัวใจ โรคละ 4และ โรคตับ อ้วน โรคละ 1 ราย ส่วนไม่มีโรคประจำตัว 5 ราย โดยมีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อจากครอบครัว 13 จากเพื่อนร่วมงาน 5 ราย อาชีพค้าขายและแท็กซี่รวม 4 ราย ไปสถานที่แออัด 2 ราย และเดินทางในพื้นที่ระบาด 1 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ 1,357 ราย และจังหวัดอื่น ๆ 522 ราย ในส่วนของรายจังหวัดสูงสุด พบว่าผู้ติดเชื้อในกรุงเทพ 876 ราย รองลงมาคือ สมุทรปราการ 153 ราย นนทบุรีมี 130 ราย ปทุมธานี 119 ราย และเพชรบุรี 76 ราย

ทางด้านผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้มีทั้งหมด 45,413 ราย อยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 18,337 ราย และโรงพยาบาลสนาม 27,076 ราย มีผู้ป่วยที่อาการหนัก 1,187 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 399 ราย และรักษาหายแล้ววันนี้ 3,094 ราย และขณะนี้มีการฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,024,313 โดส โดยมีผู้รับเข็มที่ 1 จำนวน 102,588 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 11,091 ราย

พญ.อภิสมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการกระจายวัคซีนเบื้องต้นกรมควบคุมโรค ให้หลักการในการกระจายวัคซีนแต่ละพื้นที่จะขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีน จำนวนประชากร และแปรผันไปตามสถานการณ์การระบาด รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจังหวัดที่มี การแพร่ระบาดอย่างหนัก อาทิ สมุทรสาคร ก็จะมีการพิจารณาให้มีการกระจายวัคซีนเพื่อพยายามควบคุมการแพร่ระบาด

“แต่หลักการนี้เป็นหลักการใหญ่ที่อาจจะไม่มีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด ศบค.ได้จะฟังความคิดเห็นของทุก ๆ ภาคส่วน เพราะแต่ละจังหวัดมีความ ต้องการรับวัคซีน ที่ต่างกัน อาทิ บางพื้นที่อยากจะให้มีการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้มีความเสี่ยง และมีโรคประจำตัว หรือบางจังหวัดเน้นอยากให้การกระจายวัคซีนไปในกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อน ดังนั้น ศบค.ขอให้เสนอแนวทางเข้ามา เพราะประชาชนในจังหวัดย่อมรู้จักพื้นที่ของตัวเองดีที่สุด และการจัดสรรปริมาณวัคซีน การกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างไร เมื่อไรนั้น เชื่อว่าในส่วนของ พื้นที่จะมีความเข้าใจสูงสุด”

โดยผอ.ศบค.ได้มีการเห็นชอบในการปรับการกระจายวัคซีนวานนี้แล้ว และในวันจะมีการหารือเพิ่มเติม จากการรับฟังความคิดเห็นจากจังหวัด มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ สาธารณสุขหารือร่วมกัน และจะปรับการกระจายวัคซีนให้สอดคล้อง กับบริบทของแต่ละจังหวัด ให้มากที่สุด โดยในช่วง 1 – 2 วันนี้จะมีการชี้แจงรายละเอียด

ติดเชื้อในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ 3 แห่งในบางแค

พญ.อภิสมัย รายงานว่า จากการรายงานผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุเอกชน 3 แห่งใน เครือเดียวกัน พบว่าแห่งที่ 1 มีผู้ติดเชื้อ 16 คน และอีก 2 แห่ง พบแห่งละ 3 คน โดยมีทั้งผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ เบื้องต้น สำนักงานเขตบางแค คณะกรรมการโรคติดต่อ ร่วมกับผู้ดูแล สถานประกอบ การเข้าคัดแยกความรุนแรงและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งตรวจว่าผู้สูงอายุติดเชื้อในปอด หรือไม่ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอย่างมีมาตรฐาน ส่วนผู้ที่มีผลเป็นลบจะมีการแยกกักตัว พร้อมรอการตรวจหาเชื้ออีกครั้ง

จากการสอบสวนโรคพบว่าปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อเกิดจากผู้ดูแลเดินทางไป-มาระหว่าง สถาน ประกอบการ เกิดจากพนักงานทำความสะอาด และญาติที่มาเยี่ยมอาจมีความ หละหลวม ในการสวมหน้ากากอนามัย นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดการระบายอากาศ การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ในผู้สูง อายุ และการรักษาสุขอนามัยในการดูแลผู้ป่วย

กรมควบคุมโรคจึงได้เสนอมาตรการเฝ้าระวัง ทั้งการแยกกลุ่มผู้สูงอายุให้ชัดเจน อาทิ ผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุที่กำลังพักฟื้น หรือผู้สูงอายุที่แข็งแรง และกำหนดบุคลากรให้ดูแลไม่ให้มีการข้ามพื้นที่ และไม่ให้มีการดูแลที่ปะปนกัน

กทม. เสนอมาตรการระดมตรวจแรงงานกว่า 6 หมื่นราย

พญ.อภิสมัย รายงานเพิ่มเติมคลัสเตอร์ใหม่ของกรุงเทพ ได้แก่ ไซต์ก่อสร้างในเขตดุสิต จำนวน 500 ราย ซึ่งเป็นเคสจากแคมป์คนงานจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ดังนั้นรองปลัด กทม.ได้ เสนอแผนมาตรการระดมตรวจเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อในแคมป์คนงานในที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก

โดยจะมีการระดมตรวจแรงงานทั้งหมด ซึ่งจากรายงานข้อมูลแคมป์คนงานทั้ง 50 เขตในกรุงเทพ มีจำนวนแคมป์ทั้งหมด 409 แห่ง และมีจำนวนแรงงานประมาณ 62,000 รายซึ่งส่วนมากเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้นสำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบระดมตรวจ 50,000 รายและสำนักอนามัยกรุงเทพ อีก 12,000 ราย

ในที่ประชุมยังหารือถึงการพบการติดเชื้อในแคมป์ก่อสร้าง ทำให้กรุงเทพร่วม กับจังหวัดปริมณฑลพูดคุย ปรับแผนให้มีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ และเน้นย้ำตรวจคัดกรองเร็วขึ้น โดยวิธีการอาจจะเป็นการ เก็บตัวอย่างน้ำลาย หรือเก็บตัวอย่างของเสียน้ำทิ้ง และหารือในเรื่องของการดู แลรักษาคนงานที่ติดเชื้อด้วย

พบคลัสเตอร์ใหม่ “ตลาดอินเตอร์มาร์ท” ในปทุมธานี

พญ.อภิสมัย กล่าวต่อว่า มีการพบคลัสเตอร์ใหม่ในอ.เมือง จ.ปทุมธานี ที่ตลาดอินเตอร์มาร์ท หรือ ตลาดแอร์ จากการคัดกรองเชิงรุกที่ตลาดจำนวน 174 ราย พบว่ามีผลบวก 22 ราย และรอผลตรวจอีก 500 โดยขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดได้คำสั่งปิดตลาดและหอพักรอบตลาด และจากการ สอบสวนโรคพบกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 177 รายจึงมีการลงพื้นที่ให้คำแนะนำในการกักตัว และขอความ ร่วมมือ งดการเดินทางข้ามพื้นที่ เนื่องจากผู้ค้าในตลาดเมื่อตลาดปิด อาจมีการย้ายไปค้าขาย ที่ตลาดอื่นและอาจเกิดการแพร่กระจายโรคได้

ศบค.แนะมาตรการดูแลบริษัท สถานที่ทำงาน และคอนโดมิเนียม

นอกจากนี้ พญ.อภิสมัย กล่าวว่า กรณีคอนโด 2 แห่งในอ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งผู้ติดเชื้อรายแรกเป็น พนักงานโรงงานปลากระป๋อง จึงมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกในโรงงานและที่พักอาศัยแล้วทั้งหมด 350 ราย พบว่ามีผู้ติดเชื้อ 26 ราย โดยส่งเข้าระบบการรักษาแล้ว ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ากักตัวแล้ว

จากกรณีนี้ในที่ประชุมจึงมีคำแนะนำสำหรับบริษัท สถานที่ทำงาน และคอนโดมิเนียม ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นย้ำ ก็คือ ประชาชนจะต้องเน้นย้ำในส่วนของมาตรการส่วนบุคคล ทางด้านสถานที่ผู้เป็นเจ้าของจะต้องกำหนดมาตรการที่เข้มข้น งดการรวมกลุ่ม รักษาความสะอาดในจุดสัมผัสร่วมหรือพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งมาตรการทางด้านสภาพแวดล้อม ทั้งการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ คัดแยก/ทำลายขยะติดเชื้อ และจัดการระบบระบายอากาศให้หมุนเวียน